Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIP-FT-D1-SD-07
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wyrobienie wśród studentów umiejętności zdobywania informacji w języku polskim i obcym

Opanowanie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnej

Opanowanie umiejętności analizowania, przetwarzania informacji i wyciągania wniosków

Pełny opis:

S1-S3 –Zapoznanie studentów z zasadami pisania pracy magisterskiej

S3-S30-Studenci przygotowują ustne wystąpienia na temat realizowanej pracy inżynierskiej

Literatura:

1.Opis programu Power Point

2.Formatka pracy dyplomowej:http://www.fizyka.wip.pcz.pl/index.php/dla-studentow/pliki-do-pobrania/

3.Szablon prezentacji na obronęhttp://www.fizyka.wip.pcz.pl/index.php/dla-studentow/pliki-do-pobrania

Efekty uczenia się:

EU1-potrafi zdobywać informacje na dany temat w języku polskim i obcym

EU2-potrafi przygotować zaawansowaną prezentacje multimedialną

EU3-potrafi przetwarzać, analizować informacje oraz wyciągać wnioski

Metody i kryteria oceniania:

Ocena samodzielnego przygotowania prezentacji

Ocena aktywności na wystąpienia kolegów

Ocena argumentacji stanowiska i wyciągania wniosków

Ocena końcowa na zaliczenie z seminarium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/2013" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Szczęśniak
Prowadzący grup: Radosław Szczęśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Szczęśniak
Prowadzący grup: Radosław Szczęśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dośpiał
Prowadzący grup: Marcin Dośpiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Gruszka
Prowadzący grup: Konrad Gruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Durajski
Prowadzący grup: Artur Durajski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błoch
Prowadzący grup: Katarzyna Błoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błoch, Joanna Gondro, Marcin Nabiałek
Prowadzący grup: Katarzyna Błoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

Wyrobienie wśród studentów umiejętności zdobywania informacji w języku polskim i obcym

Opanowanie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnej

Opanowanie umiejętności analizowania, przetwarzania informacji i wyciągania wniosków

Pełny opis:

S1-S3 –Zapoznanie studentów z zasadami pisania pracy magisterskiej

S3-S30-Studenci przygotowują ustne wystąpienia na temat realizowanej pracy inżynierskiej

Literatura:

1.Opis programu Power Point

2.Formatka pracy dyplomowej:http://www.fizyka.wip.pcz.pl/index.php/dla-studentow/pliki-do-pobrania/

3.Szablon prezentacji na obronęhttp://www.fizyka.wip.pcz.pl/index.php/dla-studentow/pliki-do-pobrania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błoch
Prowadzący grup: Katarzyna Błoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błoch
Prowadzący grup: Katarzyna Błoch, Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)