Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Physics laboratory II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIP-FT-Z2-PLII-01
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Physics laboratory II
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Grupy:
Strona przedmiotu: http://download.wip.pcz.pl/sylabusy/2019/FT/FT_drug_stop_niestacjonarne/PDF/FT_NS_II_PK_A_7_Physics-Laboratory-II-1sem.pdf
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1- Acquisition by students of the ability to use measuring apparatus and learning the principles of measuring physical quantities

C2- Acquisition by the student of the practical ability to perform exercises, calculate measurement uncertainty and discuss the results obtained

C3- Mastering the ability to prepare written reports on laboratory exercises performed by students

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Form of classes - Laboratory. The students do seven excercises selected from list.

Discussion about rulet of measurements carried out in Physics Laboratory II.

IIPF 1 – Measurements of thermal conductivity coefficient of solid states

IIPF 2 – Measurements of work function of electron from the cathode tube

IIPF 3 – Investigation of Planck’s constant and work function of electron from photocathode using phototube

IIPF 4 – Studies of the Curie temperature of ferrites

IIPF 5 – Magnetic hysteresis loop

IIPF 6 – The investigation of Hall’s effect

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Charles Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

2. Allan H. Morrish, Fizyczne podstawy magnetyzmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970

3. Robert Resnick, David Halliday, Jearl Walker, Fizyka, tom V, PWN, Warszawa 2003.

4. Henryk Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa 1994.

5. Jan Lech, Opracowanie wyników pomiarów w pierwszej pracowni fizycznej, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej 1997

6. B. Staliński, Magnetochemia, PWN, Warszawa 1966.

7. Jay Orear, Fizyka, tom II, WNT, Warszawa 1993

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

EU1 – Student knows physical phenomena of used research methods and techniques

EU2 – Student knows rules of measurements of physical quantities

EU3 – Student can select experimental technique to specific research problem

EU4 – Student has skills for operating measuring aparatus

EU5 – Student can do measurements, does calculations of measured physical quantities or errors and can do interpretation of results

EU6 – Student can do reports of carried out excercisses

EU7 – Student can work individually and in team.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

F1 – grade of self-preparation for laboratory classes

F2 – grade of the performance of the final report from individual laboratory exercises

P. –grade of knowledge at the final test

P2 – grade rate from preparation for laboratory cl

P3 – average grade for final reports from individual exercises

P4 – final grade as an average of the sum of P1, P2 and P3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębara, Joanna Gondro, Marcin Nabiałek, Anna Przybył
Prowadzący grup: Piotr Gębara, Anna Przybył
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębara, Anna Przybył
Prowadzący grup: Piotr Gębara, Anna Przybył
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1- Acquisition by students of the ability to use measuring apparatus and learning the principles of measuring

physical quantities.

C2- Acquisition by the student of the practical ability to perform exercises, calculate measurement

uncertainty and discuss the results obtained.

C3- Mastering the ability to prepare written reports on laboratory exercises performed by students.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Form of classes - Laboratory.

The students do five selected exercises in the field of: Mechanics, Thermodynamics,

Electricity, Magnetism or Modern Physics.

Literatura: (tylko po angielsku)

Kittel Ch.: Wstęp do fizyki ciała stałego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Morrish A. H.: Fizyczne podstawy magnetyzmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

Resnick R., Halliday D., Walker J.: Fizyka, tom I-V, PWN, Warszawa 2003.

Szydłowski H.: Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa 1994.

Jan Lech, Opracowanie wyników pomiarów w pierwszej pracowni fizycznej,

Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej 1997.

Orear J.: Fizyka, tom I i II, WNT, Warszawa 1993.

Books 1, 2 and 3 available online: https://openstax.org/subjects/science.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębara, Anna Przybył
Prowadzący grup: Piotr Gębara, Anna Przybył
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1- Acquisition by students of the ability to use measuring apparatus and learning the principles of measuring

physical quantities.

C2- Acquisition by the student of the practical ability to perform exercises, calculate measurement

uncertainty and discuss the results obtained.

C3- Mastering the ability to prepare written reports on laboratory exercises performed by students.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Form of classes - Laboratory.

The students do five selected exercises in the field of: Mechanics, Thermodynamics,

Electricity, Magnetism or Modern Physics.

Literatura: (tylko po angielsku)

Kittel Ch.: Wstęp do fizyki ciała stałego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Morrish A. H.: Fizyczne podstawy magnetyzmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

Resnick R., Halliday D., Walker J.: Fizyka, tom I-V, PWN, Warszawa 2003.

Szydłowski H.: Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa 1994.

Jan Lech, Opracowanie wyników pomiarów w pierwszej pracowni fizycznej,

Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej 1997.

Orear J.: Fizyka, tom I i II, WNT, Warszawa 1993.

Books 1, 2 and 3 available online: https://openstax.org/subjects/science.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębara
Prowadzący grup: Piotr Gębara, Anna Przybył
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębara, Paweł Pietrusiewicz, Anna Przybył
Prowadzący grup: Piotr Gębara, Marcin Nabiałek, Paweł Pietrusiewicz, Anna Przybył
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębara
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)