Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezja inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIS-SOP-D1-GeIn-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja inżynierska
Jednostka: Wydział Infrastruktury i Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat podstawowych pojęć z dziedziny geodezji i kartografii. Umiejętność obsługi instrumentów i wykonywania pomiarów geodezyjnych. Przekazanie wiedzy na temat obliczeń związanych z geodezyjnych i rachunku wyrównawczego. Umiejętność czytania i sporządzania map

Pełny opis:

Przekazanie wiedzy na temat podstawowych pojęć z dziedziny geodezji i kartografii. Umiejętność obsługi instrumentów i wykonywania pomiarów geodezyjnych. Przekazanie wiedzy na temat obliczeń związanych z geodezyjnych i rachunku wyrównawczego. Umiejętność czytania i sporządzania map

Literatura:

Beluch J., Ćwiczenia z geodezji część I, Wydawnictwo AGH, Kraków 2007

Jagielski A, Geodezja 1, Wydawnictwo GEODPIS, Kraków 2013

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wojciech P., Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A., Podstawy budowy infrastruktury informacji przestrzennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012

Crosier S., Booth B., Dalton K, Michell A., Clark K., opracowanie wersji polskiej - Dębski M., Podstawy ArcGIS, 1999-2004 ESRI

Efekty uczenia się:

Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny geodezji i kartografii.

Umiejętność obsługi wybranych instrumentów geodezyjnych.

Znajomość zasad pomiarów geodezyjnych i ich kontroli.

Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących rachunku współrzędnych.

Umiejętność sporządzania i korzystania z map geodezyjnych

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach

projekt

kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wystalska
Prowadzący grup: Katarzyna Rozpondek, Katarzyna Wystalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat podstawowych pojęć z dziedziny geodezji i kartografii. Umiejętność obsługi instrumentów i wykonywania pomiarów geodezyjnych. Przekazanie wiedzy na temat obliczeń związanych z geodezyjnych i rachunku wyrównawczego. Umiejętność czytania i sporządzania map

Pełny opis:

Przekazanie wiedzy na temat podstawowych pojęć z dziedziny geodezji i kartografii. Umiejętność obsługi instrumentów i wykonywania pomiarów geodezyjnych. Przekazanie wiedzy na temat obliczeń związanych z geodezyjnych i rachunku wyrównawczego. Umiejętność czytania i sporządzania map

Literatura:

Beluch J., Ćwiczenia z geodezji część I, Wydawnictwo AGH, Kraków 2007

Jagielski A, Geodezja 1, Wydawnictwo GEODPIS, Kraków 2013

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wojciech P., Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A., Podstawy budowy infrastruktury informacji przestrzennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012

Crosier S., Booth B., Dalton K, Michell A., Clark K., opracowanie wersji polskiej - Dębski M., Podstawy ArcGIS, 1999-2004 ESRI

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)