Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Negocjacje i wystąpienia publiczne w komunikacji interkulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-AJB-D1-NWPKI-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje i wystąpienia publiczne w komunikacji interkulturowej
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 6 sem. Angielski Język Biznesu
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnej w języku angielskim w różnych sytuacjach w interkulturowej komunikacji w biznesie

C2. Poszerzenie słownictwa specjalistycznego

C3. Doskonalenie umiejętności przygotowania różnych wystąpień publicznych i uczestnictwa w dyskusji w języku angielskim

C4. Doskonalenie strategii i umiejętności negocjacyjnych

C5. Doskonalenie określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

C6. Doskonalenie umiejętności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – LABORATORIUM

1. Lekcja organizacyjna; Powody, aby zorganizować zebranie 2h

2. Przygotowanie do zebrania 2h

3. Prowadzenie produktywnego zebrania; Uczestniczenie w zebraniu 2h

4. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami; Zakończenie zebrania i dalsze działania 2h

5. Prowadzenie/ uczestniczenie w zebraniu przez studentów 2h

6. Cele prezentacji 2h

7. Przygotowanie materiału do prezentacji; Przygotowania przed prezentacjami 2h

8. Wykonywanie prezentacji; Odpowiadanie na pytania i radzenie sobie w trudnych sytuacjach 2h

9. Prezentacje interkulturowe 2h

10. Wprowadzenie do negocjacji; Opracowanie strategii 2h

11. Wstępna propozycja; Zrozumienie drugiej strony 2h

12. Dążenie do porozumienia 2h

13. Prowadzenie negocjacji przez studentów 2h

14. Wykonywanie prezentacji przez studentów 2h

15. Wykonywanie prezentacji przez studentów 2h

Literatura:

• Dubicka I., O'Keeffe M., Market Leader Advanced Student's book, Longman-Pearson Education, 2006

• Crowther-Alwyn J., Business Roles 1: 12 Simulations for Business English, Cambridge

• Birgit Welch, Charles Lafond and Sheila Vine, English for Negotiating, Oxford University Press, 2009.

• Kenneth Thomson, English for Meetings, Oxford University Press, 2006.

• Marion Grussendorf, English for Presentations, Oxford University Press, 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Christine Frank-Szarecka
Prowadzący grup: Christine Frank-Szarecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Cichobłaziński, Anna Karczewska
Prowadzący grup: Leszek Cichobłaziński, Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Cichobłaziński, Anna Karczewska
Prowadzący grup: Leszek Cichobłaziński, Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnej w języku angielskim w różnych sytuacjach w interkulturowej komunikacji w biznesie

C2. Poszerzenie słownictwa specjalistycznego

C3. Doskonalenie umiejętności przygotowania różnych wystąpień publicznych i uczestnictwa w dyskusji w języku angielskim

C4. Doskonalenie strategii i umiejętności negocjacyjnych

C5. Doskonalenie określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

C6. Doskonalenie umiejętności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

1. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2-C1

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

• Dubicka I., O'Keeffe M., Market Leader Advanced Student's book, Longman-Pearson Education, 2006

• Crowther-Alwyn J., Business Roles 1: 12 Simulations for Business English, Cambridge

• Birgit Welch, Charles Lafond and Sheila Vine, English for Negotiating, Oxford University Press, 2009.

• Kenneth Thomson, English for Meetings, Oxford University Press, 2006.

• Marion Grussendorf, English for Presentations, Oxford University Press, 2005.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

• A. Karczewska, Using Modern Forms and Tools of Communication in an Organization for the Effective Human Resources Management, w: Human Resource Management and Corporate Competitiveness, (red.) C. B. Illes, F. Bylok, A. Dunay, Szent Istvan University Publishing, Gödöllö 2012, s. 238-249.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatek, Maciej Sobociński
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnej w języku angielskim w różnych sytuacjach w interkulturowej komunikacji w biznesie

C2. Poszerzenie słownictwa specjalistycznego

C3. Doskonalenie umiejętności przygotowania różnych wystąpień publicznych i uczestnictwa w dyskusji w języku angielskim

C4. Doskonalenie strategii i umiejętności negocjacyjnych

C5. Doskonalenie określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

C6. Doskonalenie umiejętności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

1. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2-C1

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

• Dubicka I., O'Keeffe M., Market Leader Advanced Student's book, Longman-Pearson Education, 2006

• Crowther-Alwyn J., Business Roles 1: 12 Simulations for Business English, Cambridge

• Birgit Welch, Charles Lafond and Sheila Vine, English for Negotiating, Oxford University Press, 2009.

• Kenneth Thomson, English for Meetings, Oxford University Press, 2006.

• Marion Grussendorf, English for Presentations, Oxford University Press, 2005.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

• A. Karczewska, Using Modern Forms and Tools of Communication in an Organization for the Effective Human Resources Management, w: Human Resource Management and Corporate Competitiveness, (red.) C. B. Illes, F. Bylok, A. Dunay, Szent Istvan University Publishing, Gödöllö 2012, s. 238-249.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnej w języku angielskim w różnych sytuacjach w interkulturowej komunikacji w biznesie

C2. Poszerzenie słownictwa specjalistycznego

C3. Doskonalenie umiejętności przygotowania różnych wystąpień publicznych i uczestnictwa w dyskusji w języku angielskim

C4. Doskonalenie strategii i umiejętności negocjacyjnych

C5. Doskonalenie określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

C6. Doskonalenie umiejętności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

1. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2-C1

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

• Dubicka I., O'Keeffe M., Market Leader Advanced Student's book, Longman-Pearson Education, 2006

• Crowther-Alwyn J., Business Roles 1: 12 Simulations for Business English, Cambridge

• Birgit Welch, Charles Lafond and Sheila Vine, English for Negotiating, Oxford University Press, 2009.

• Kenneth Thomson, English for Meetings, Oxford University Press, 2006.

• Marion Grussendorf, English for Presentations, Oxford University Press, 2005.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

• A. Karczewska, Using Modern Forms and Tools of Communication in an Organization for the Effective Human Resources Management, w: Human Resource Management and Corporate Competitiveness, (red.) C. B. Illes, F. Bylok, A. Dunay, Szent Istvan University Publishing, Gödöllö 2012, s. 238-249.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)