Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika szkoleń w zakresie BHP E

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-D2-PS-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika szkoleń w zakresie BHP E
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 3 sem BHP D2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda, Mirosław Harciarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie potrzeb szkoleniowych i wyznaczanie celów szkolenia

C2. Przygotowanie szczegółowego planu szkoleń oraz opracowywania ćwiczeń

C3. Kształtowanie umiejętności w zakresie przeprowadzania działań szkoleniowych oraz oceny efektów szkolenia

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. 1. Posiadanie podstawowej wiedzy w dziedzinie psychologii i pedagogiki

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Literatura podstawowa:

Gagne R., Briggs L., Wager W., Zasady projektowania dydaktycznego, Warszawa 1992.

Konarzewski, K. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 2007.

Łaguna M., Szkolenia. Jak je prowadzić by…. Gdańsk 2004.

Perrot E., Efektywne nauczanie, Warszawa 1995.

Reid J., Rorrestal P., Cook J., Uczenie się w małych grupach, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Warszawa 2001.

Kosińska E., Ocenianie w szkole, Kraków 2000.

Pearson A., Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, Warszawa 1995.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie potrzeb szkoleniowych i wyznaczanie celów szkolenia

C2. Przygotowanie szczegółowego planu szkoleń oraz opracowywania ćwiczeń

C3. Kształtowanie umiejętności w zakresie przeprowadzania działań szkoleniowych oraz oceny efektów szkolenia

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. 1. Posiadanie podstawowej wiedzy w dziedzinie psychologii i pedagogiki

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Literatura podstawowa:

Gagne R., Briggs L., Wager W., Zasady projektowania dydaktycznego, Warszawa 1992.

Konarzewski, K. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 2007.

Łaguna M., Szkolenia. Jak je prowadzić by…. Gdańsk 2004.

Perrot E., Efektywne nauczanie, Warszawa 1995.

Reid J., Rorrestal P., Cook J., Uczenie się w małych grupach, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Warszawa 2001.

Kosińska E., Ocenianie w szkole, Kraków 2000.

Pearson A., Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, Warszawa 1995.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie potrzeb szkoleniowych i wyznaczanie celów szkolenia

C2. Przygotowanie szczegółowego planu szkoleń oraz opracowywania ćwiczeń

C3. Kształtowanie umiejętności w zakresie przeprowadzania działań szkoleniowych oraz oceny efektów szkolenia

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. 1. Posiadanie podstawowej wiedzy w dziedzinie psychologii i pedagogiki

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Literatura podstawowa:

Gagne R., Briggs L., Wager W., Zasady projektowania dydaktycznego, Warszawa 1992.

Konarzewski, K. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 2007.

Łaguna M., Szkolenia. Jak je prowadzić by…. Gdańsk 2004.

Perrot E., Efektywne nauczanie, Warszawa 1995.

Reid J., Rorrestal P., Cook J., Uczenie się w małych grupach, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Warszawa 2001.

Kosińska E., Ocenianie w szkole, Kraków 2000.

Pearson A., Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, Warszawa 1995.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie potrzeb szkoleniowych i wyznaczanie celów szkolenia

C2. Przygotowanie szczegółowego planu szkoleń oraz opracowywania ćwiczeń

C3. Kształtowanie umiejętności w zakresie przeprowadzania działań szkoleniowych oraz oceny efektów szkolenia

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. 1. Posiadanie podstawowej wiedzy w dziedzinie psychologii i pedagogiki

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Literatura podstawowa:

Gagne R., Briggs L., Wager W., Zasady projektowania dydaktycznego, Warszawa 1992.

Konarzewski, K. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 2007.

Łaguna M., Szkolenia. Jak je prowadzić by…. Gdańsk 2004.

Perrot E., Efektywne nauczanie, Warszawa 1995.

Reid J., Rorrestal P., Cook J., Uczenie się w małych grupach, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Warszawa 2001.

Kosińska E., Ocenianie w szkole, Kraków 2000.

Pearson A., Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, Warszawa 1995.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie potrzeb szkoleniowych i wyznaczanie celów szkolenia

C2. Przygotowanie szczegółowego planu szkoleń oraz opracowywania ćwiczeń

C3. Kształtowanie umiejętności w zakresie przeprowadzania działań szkoleniowych oraz oceny efektów szkolenia

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. 1. Posiadanie podstawowej wiedzy w dziedzinie psychologii i pedagogiki

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Literatura podstawowa:

Gagne R., Briggs L., Wager W., Zasady projektowania dydaktycznego, Warszawa 1992.

Konarzewski, K. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 2007.

Łaguna M., Szkolenia. Jak je prowadzić by…. Gdańsk 2004.

Perrot E., Efektywne nauczanie, Warszawa 1995.

Reid J., Rorrestal P., Cook J., Uczenie się w małych grupach, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Warszawa 2001.

Kosińska E., Ocenianie w szkole, Kraków 2000.

Pearson A., Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, Warszawa 1995.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie potrzeb szkoleniowych i wyznaczanie celów szkolenia

C2. Przygotowanie szczegółowego planu szkoleń oraz opracowywania ćwiczeń

C3. Kształtowanie umiejętności w zakresie przeprowadzania działań szkoleniowych oraz oceny efektów szkolenia

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. 1. Posiadanie podstawowej wiedzy w dziedzinie psychologii i pedagogiki

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Literatura podstawowa:

Gagne R., Briggs L., Wager W., Zasady projektowania dydaktycznego, Warszawa 1992.

Konarzewski, K. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 2007.

Łaguna M., Szkolenia. Jak je prowadzić by…. Gdańsk 2004.

Perrot E., Efektywne nauczanie, Warszawa 1995.

Reid J., Rorrestal P., Cook J., Uczenie się w małych grupach, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Warszawa 2001.

Kosińska E., Ocenianie w szkole, Kraków 2000.

Pearson A., Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, Warszawa 1995.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie potrzeb szkoleniowych i wyznaczanie celów szkolenia

C2. Przygotowanie szczegółowego planu szkoleń oraz opracowywania ćwiczeń

C3. Kształtowanie umiejętności w zakresie przeprowadzania działań szkoleniowych oraz oceny efektów szkolenia

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. 1. Posiadanie podstawowej wiedzy w dziedzinie psychologii i pedagogiki

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Literatura podstawowa:

Gagne R., Briggs L., Wager W., Zasady projektowania dydaktycznego, Warszawa 1992.

Konarzewski, K. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 2007.

Łaguna M., Szkolenia. Jak je prowadzić by…. Gdańsk 2004.

Perrot E., Efektywne nauczanie, Warszawa 1995.

Reid J., Rorrestal P., Cook J., Uczenie się w małych grupach, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Warszawa 2001.

Kosińska E., Ocenianie w szkole, Kraków 2000.

Pearson A., Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, Warszawa 1995.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie potrzeb szkoleniowych i wyznaczanie celów szkolenia

C2. Przygotowanie szczegółowego planu szkoleń oraz opracowywania ćwiczeń

C3. Kształtowanie umiejętności w zakresie przeprowadzania działań szkoleniowych oraz oceny efektów szkolenia

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. 1. Posiadanie podstawowej wiedzy w dziedzinie psychologii i pedagogiki

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Literatura podstawowa:

Gagne R., Briggs L., Wager W., Zasady projektowania dydaktycznego, Warszawa 1992.

Konarzewski, K. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 2007.

Łaguna M., Szkolenia. Jak je prowadzić by…. Gdańsk 2004.

Perrot E., Efektywne nauczanie, Warszawa 1995.

Reid J., Rorrestal P., Cook J., Uczenie się w małych grupach, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Warszawa 2001.

Kosińska E., Ocenianie w szkole, Kraków 2000.

Pearson A., Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, Warszawa 1995.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)