Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Audytowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i ochroną środowiska E

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-Z1-AS-ZB-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Audytowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i ochroną środowiska E
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 6 sem. BHP niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Wrona
Prowadzący grup: Wioletta Bajdur, Tadeusz Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Wrona
Prowadzący grup: Tadeusz Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kula
Prowadzący grup: Monika Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie i omówienie audytu jako narzędzia doskonalenia systemu zarządzania bhp oraz ochroną środowiska w warunkach polskich przedsiębiorstw.

C2. Rozwój praktycznych umiejętności w zakresie opracowywania modeli audytu bhp oraz audytu ochrony środowiska dla potrzeb doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz ochroną środowiska.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student potrafi określić i zdefiniować kluczowe wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w warunkach organizacji gospodarczych.

2. Student potrafi zinterpretować pojęcia: zarządzanie bhp, zarządzanie ochroną środowiska, audyt jako narzędzie nadzoru i kontroli zarządczej. (z uwzględnieniem następujących perspektyw: prakseologicznej, koordynacyjnej, procesowej, systemowej), koncepcje zarządzania, metody i techniki zarządzania.

3. Student posiada podstawowe wiadomości o istocie i strukturze działalności audytorskiej w dziedzinie bhp oraz ochrony środowiska.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1. Gajdzik B., Wyciślik A., Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

2. Nowosielski R., Spilka M., Kania M., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

3. Podgórski D.: Analiza uwarunkowań menadżerskich dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Wyd. CIOP 2011.

4. Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz-Sas A.: Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012.

Uzupełniająca:

1. Poskrobko B., Poskrobko T.: Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE 2012.

2. Hamrol A., Zymonik Z., Grudowski P.: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE 2012.

3. Gajdzik B., Wyciślik A., Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania

środowiskowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

4. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A.: Zarządzanie środowiskowe, PWE 2013.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Roman
Prowadzący grup: Magdalena Roman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie audytu jako narzędzia doskonalenia systemu zarządzania bhp oraz ochroną środowiska w warunkach polskich przedsiębiorstw.

C2. Rozwój praktycznych umiejętności w zakresie opracowywania modeli audytu bhp oraz audytu ochrony środowiska dla potrzeb doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz ochroną środowiska.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi określić i zdefiniować kluczowe wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w warunkach organizacji gospodarczych.

2. Student potrafi zinterpretować pojęcia: zarządzanie bhp, zarządzanie ochroną środowiska, audyt jako narzędzie nadzoru i kontroli zarządczej. (z uwzględnieniem następujących perspektyw: prakseologicznej, koordynacyjnej, procesowej, systemowej), koncepcje zarządzania, metody i techniki zarządzania.

3. Student posiada podstawowe wiadomości o istocie i strukturze działalności audytorskiej w dziedzinie bhp oraz ochrony środowiska.

Literatura:

Podstawowa:

1. Gajdzik B., Wyciślik A., Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

2. Nowosielski R., Spilka M., Kania M., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

3. Podgórski D.: Analiza uwarunkowań menadżerskich dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Wyd. CIOP 2011.

4. Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz-Sas A.: Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012.

Uzupełniająca:

1. Poskrobko B., Poskrobko T.: Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE 2012.

2. Hamrol A., Zymonik Z., Grudowski P.: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE 2012.

3. Gajdzik B., Wyciślik A., Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

4. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A.: Zarządzanie środowiskowe, PWE 2013.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Roman
Prowadzący grup: Magdalena Roman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Roman
Prowadzący grup: Magdalena Roman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie audytu jako narzędzia doskonalenia systemu zarządzania bhp oraz ochroną środowiska w warunkach polskich przedsiębiorstw.

C2. Rozwój praktycznych umiejętności w zakresie opracowywania modeli audytu bhp oraz audytu ochrony środowiska dla potrzeb doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz ochroną środowiska.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi określić i zdefiniować kluczowe wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w warunkach organizacji gospodarczych.

2. Student potrafi zinterpretować pojęcia: zarządzanie bhp, zarządzanie ochroną środowiska, audyt jako narzędzie nadzoru i kontroli zarządczej. (z uwzględnieniem następujących perspektyw: prakseologicznej, koordynacyjnej, procesowej, systemowej), koncepcje zarządzania, metody i techniki zarządzania.

3. Student posiada podstawowe wiadomości o istocie i strukturze działalności audytorskiej w dziedzinie bhp oraz ochrony środowiska.

Literatura:

Podstawowa:

1. Gajdzik B., Wyciślik A., Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

2. Nowosielski R., Spilka M., Kania M., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

3. Podgórski D.: Analiza uwarunkowań menadżerskich dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Wyd. CIOP 2011.

4. Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz-Sas A.: Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012.

Uzupełniająca:

1. Poskrobko B., Poskrobko T.: Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE 2012.

2. Hamrol A., Zymonik Z., Grudowski P.: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE 2012.

3. Gajdzik B., Wyciślik A., Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

4. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A.: Zarządzanie środowiskowe, PWE 2013.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Roman
Prowadzący grup: Magdalena Roman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)