Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo użytkowania wyrobów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-Z1-BUW-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo użytkowania wyrobów
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Knop
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kula
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C 1. Omówienie metodyki badań wyrobów w aspekcie oceny własności użytkowych.

C 2. Charakterystyka różnych metod i technik badawczych oceniających własności wyrobów.

C 3. Przedstawienie norm i przepisów związanych z badaniami jakości

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe techniki i technologie wytwarzania.

2. Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu materiałoznawstwa.

3. Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu statystyki i teorii prawdopodobieństwa.

Literatura:

Podstawowa:

1. Klimecka-Tatar D., Midor K., Pietraszek J.: Zarządzanie jakością w procesach specjalnych, Wyd. SMPIJ, Częstochowa 2016

2. Kubiński W., Niekurzak M., Kubińska-Jabcoń E.: Badanie towarów przemysłowych: PWN, 2017

3. Korzeniowski A.: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, Cz. 1. Badania jakości wyrobów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.

4. Dobrzański L.A.: Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe: podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT 2006

Uzupełniająca:

1. Normy z serii PN – EN – ISO 9000.

2. Dziennik Ustaw z 2004 r., Nr 249, poz. 2497 rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C 1. Omówienie metodyki badań wyrobów w aspekcie oceny własności użytkowych.

C 2. Charakterystyka różnych metod i technik badawczych oceniających własności wyrobów.

C 3. Przedstawienie norm i przepisów związanych z badaniami jakości

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe techniki i technologie wytwarzania.

2. Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu materiałoznawstwa.

3. Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu statystyki i teorii prawdopodobieństwa.

Literatura:

Podstawowa:

1. Klimecka-Tatar D., Midor K., Pietraszek J.: Zarządzanie jakością w procesach specjalnych, Wyd. SMPIJ, Częstochowa 2016

2. Kubiński W., Niekurzak M., Kubińska-Jabcoń E.: Badanie towarów przemysłowych: PWN, 2017

3. Korzeniowski A.: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, Cz. 1. Badania jakości wyrobów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.

4. Dobrzański L.A.: Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe: podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT 2006

Uzupełniająca:

1. Normy z serii PN – EN – ISO 9000.

2. Dziennik Ustaw z 2004 r., Nr 249, poz. 2497 rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)