Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-Z1-Fiz-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka I
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. BHP niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wysłocki
Prowadzący grup: Paweł Pietrusiewicz, Jerzy Wysłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wysłocki
Prowadzący grup: Katarzyna Błoch, Jerzy Wysłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wysłocki
Prowadzący grup: Marcin Nabiałek, Jerzy Wysłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pietrusiewicz
Prowadzący grup: Paweł Pietrusiewicz, Izabela Wnuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Drzazga-Szczęśniak
Prowadzący grup: Ewa Drzazga-Szczęśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

C1. Przekazanie studentom wiedzy z podstawowych działów fizyki takich jak mechanika, dynamika, fale na poziomie akademickim.

C2. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań i problemów fizycznych oraz rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1 Podstawowe wiadomości z fizyki i matematyki z zakresu szkoły średniej.

2 Podstawowe wiadomości z matematyki z zakresu szkoły średniej.

3 Znajomość podstaw rachunku różniczkowego i całkowego.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker; Podstawy fizyki, tom 1–3, PWN, Warszawa, 2007.

2. Herman M., Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów, 2009.

3. J. Lech, Opracowanie wyników pomiarów w pierwszej pracowni fizycznej. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Bogusz, J. Garbarczyk, F. Krok, Podstawy Fizyki, 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pietrusiewicz
Prowadzący grup: Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy w zakresie fizyki, obejmującej mechanikę i termodynamikę, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice

C2. Opanowanie przez studentów umiejętności formułowania i rozwiązywania prostych zadań i problemów z fizyki

C3. Umiejętność wykorzystania praw fizyki do identyfikacji zagrożeń występujących w środowisku pracy.

C4. Umiejętność pracy w grupie i samodzielnie

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z fizyki, matematyki i chemii z zakresu szkoły średniej.

2. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań

3. Podstawy rachunku różniczkowego i całkowego.

4. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji

5. Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker.: Podstawy fizyki, tom I-II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

2. J. Orear.: Fizyka, tom I, WNT, Warszawa 2004.

3. J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, Fizyka klasyczna, Tom I, WNT, Warszawa 2005.

4. Sz. Szczeniowski; Fizyka doświadczalna, tom I-IV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1976

5. A. Henkel, W. Krzyżanowski, W. Szuszkiewicz, K. Wódkiewicz; Zadania i problemy z fizyki, tom I-IV; Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1993.

6. J. Araminowicz; Zbiór zadań z fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Łódź, 1998

7. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski; Zbiór zadań z fizyki, WNT, Warszawa 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Olszewski
Prowadzący grup: Jacek Olszewski, Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy w zakresie fizyki, obejmującej mechanikę i termodynamikę, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice

C2. Opanowanie przez studentów umiejętności formułowania i rozwiązywania prostych zadań i problemów z fizyki

C3. Umiejętność wykorzystania praw fizyki do identyfikacji zagrożeń występujących w środowisku pracy.

C4. Umiejętność pracy w grupie i samodzielnie

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z fizyki, matematyki i chemii z zakresu szkoły średniej.

2. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań

3. Podstawy rachunku różniczkowego i całkowego.

4. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji

5. Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker.: Podstawy fizyki, tom I-II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

2. J. Orear.: Fizyka, tom I, WNT, Warszawa 2004.

3. J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, Fizyka klasyczna, Tom I, WNT, Warszawa 2005.

4. Sz. Szczeniowski; Fizyka doświadczalna, tom I-IV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1976

5. A. Henkel, W. Krzyżanowski, W. Szuszkiewicz, K. Wódkiewicz; Zadania i problemy z fizyki, tom I-IV; Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1993.

6. J. Araminowicz; Zbiór zadań z fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Łódź, 1998

7. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski; Zbiór zadań z fizyki, WNT, Warszawa 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Olszewski
Prowadzący grup: Jacek Olszewski, Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy w zakresie fizyki, obejmującej mechanikę i termodynamikę, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice

C2. Opanowanie przez studentów umiejętności formułowania i rozwiązywania prostych zadań i problemów z fizyki

C3. Umiejętność wykorzystania praw fizyki do identyfikacji zagrożeń występujących w środowisku pracy.

C4. Umiejętność pracy w grupie i samodzielnie

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z fizyki, matematyki i chemii z zakresu szkoły średniej.

2. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań

3. Podstawy rachunku różniczkowego i całkowego.

4. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji

5. Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker.: Podstawy fizyki, tom I-II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

2. J. Orear.: Fizyka, tom I, WNT, Warszawa 2004.

3. J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, Fizyka klasyczna, Tom I, WNT, Warszawa 2005.

4. Sz. Szczeniowski; Fizyka doświadczalna, tom I-IV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1976

5. A. Henkel, W. Krzyżanowski, W. Szuszkiewicz, K. Wódkiewicz; Zadania i problemy z fizyki, tom I-IV; Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1993.

6. J. Araminowicz; Zbiór zadań z fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Łódź, 1998

7. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski; Zbiór zadań z fizyki, WNT, Warszawa 2002

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Rzącki
Prowadzący grup: Jakub Rzącki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy w zakresie fizyki, obejmującej mechanikę i termodynamikę, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice

C2. Opanowanie przez studentów umiejętności formułowania i rozwiązywania prostych zadań i problemów z fizyki

C3. Umiejętność wykorzystania praw fizyki do identyfikacji zagrożeń występujących w środowisku pracy.

C4. Umiejętność pracy w grupie i samodzielnie

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z fizyki, matematyki i chemii z zakresu szkoły średniej.

2. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań

3. Podstawy rachunku różniczkowego i całkowego.

4. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji

5. Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker.: Podstawy fizyki, tom I-II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

2. J. Orear.: Fizyka, tom I, WNT, Warszawa 2004.

3. J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, Fizyka klasyczna, Tom I, WNT, Warszawa 2005.

4. Sz. Szczeniowski; Fizyka doświadczalna, tom I-IV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1976

5. A. Henkel, W. Krzyżanowski, W. Szuszkiewicz, K. Wódkiewicz; Zadania i problemy z fizyki, tom I-IV; Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1993.

6. J. Araminowicz; Zbiór zadań z fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Łódź, 1998

7. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski; Zbiór zadań z fizyki, WNT, Warszawa 2002

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Rzącki
Prowadzący grup: Jakub Rzącki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy w zakresie fizyki, obejmującej mechanikę i termodynamikę, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice

C2. Opanowanie przez studentów umiejętności formułowania i rozwiązywania prostych zadań i problemów z fizyki

C3. Umiejętność wykorzystania praw fizyki do identyfikacji zagrożeń występujących w środowisku pracy.

C4. Umiejętność pracy w grupie i samodzielnie

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z fizyki, matematyki i chemii z zakresu szkoły średniej.

2. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań

3. Podstawy rachunku różniczkowego i całkowego.

4. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji

5. Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker.: Podstawy fizyki, tom I-II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

2. J. Orear.: Fizyka, tom I, WNT, Warszawa 2004.

3. J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, Fizyka klasyczna, Tom I, WNT, Warszawa 2005.

4. Sz. Szczeniowski; Fizyka doświadczalna, tom I-IV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1976

5. A. Henkel, W. Krzyżanowski, W. Szuszkiewicz, K. Wódkiewicz; Zadania i problemy z fizyki, tom I-IV; Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1993.

6. J. Araminowicz; Zbiór zadań z fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Łódź, 1998

7. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski; Zbiór zadań z fizyki, WNT, Warszawa 2002

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy w zakresie fizyki, obejmującej mechanikę i termodynamikę, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice

C2. Opanowanie przez studentów umiejętności formułowania i rozwiązywania prostych zadań i problemów z fizyki

C3. Umiejętność wykorzystania praw fizyki do identyfikacji zagrożeń występujących w środowisku pracy.

C4. Umiejętność pracy w grupie i samodzielnie

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z fizyki, matematyki i chemii z zakresu szkoły średniej.

2. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań

3. Podstawy rachunku różniczkowego i całkowego.

4. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji

5. Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker.: Podstawy fizyki, tom I-II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

2. J. Orear.: Fizyka, tom I, WNT, Warszawa 2004.

3. J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, Fizyka klasyczna, Tom I, WNT, Warszawa 2005.

4. Sz. Szczeniowski; Fizyka doświadczalna, tom I-IV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1976

5. A. Henkel, W. Krzyżanowski, W. Szuszkiewicz, K. Wódkiewicz; Zadania i problemy z fizyki, tom I-IV; Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1993.

6. J. Araminowicz; Zbiór zadań z fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Łódź, 1998

7. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski; Zbiór zadań z fizyki, WNT, Warszawa 2002

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)