Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia i socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-Z1-PIS-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia i socjologia
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. BHP niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Robak
Prowadzący grup: Elżbieta Robak, Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Kromołowski
Prowadzący grup: Robert Janik, Henryk Kromołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Kromołowski
Prowadzący grup: Henryk Kromołowski, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z psychologią i socjologią jako naukami społecznymi, przedstawienie metod badawczych oraz koncepcji i współczesnych problemów w socjologii i psychologii.

C2. Omówienie zagadnień związanych z psychologią społeczną, przedstawienie siatki pojęciowej w socjologii i psychologii umożliwiającej sprawne poruszanie się w obszarze tychże nauk.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma intuicyjną wiedzę o człowieku jako istocie społecznej.

2. Student ma ogólną i intuicyjną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w organizacji.

3. Student potrafi dokonywać krytycznej analizy tekstów.

4. Student ma intuicyjną wiedzę na temat struktur i procesów społecznych.

5. Student ma intuicyjną wiedzę na temat zachowania człowieka.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

1. Piotr Sztompka „Socjologia” Znak, Kraków 2012.

2. Richard Gerrig, Philip Zimbardo „Psychologia i życie”, PWN, Warszawa 2012.

3. Eliot Aronson „Człowiek istota społeczna”, PWN, Warszawa 2017.

4. Barbara Szacka „Wprowadzenie do socjologii”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

1. Jerzy Osiński, „Darwinowski algorytm. Wymiana społeczna z perspektywy psychologii ewolucyjnej”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2013.

2. P. Berger. Th. Luckmann „Społeczne tworzenie rzeczywistości”, PWN, Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik, Monika Kula
Prowadzący grup: Robert Janik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z psychologią i socjologią jako naukami społecznymi, przedstawienie metod badawczych oraz koncepcji i współczesnych problemów w socjologii i psychologii.

C2. Omówienie zagadnień związanych z psychologią społeczną, przedstawienie siatki pojęciowej w socjologii i psychologii umożliwiającej sprawne poruszanie się w obszarze tychże nauk.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma intuicyjną wiedzę o człowieku jako istocie społecznej.

2. Student ma ogólną i intuicyjną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w organizacji.

3. Student potrafi dokonywać krytycznej analizy tekstów.

4. Student ma intuicyjną wiedzę na temat struktur i procesów społecznych.

5. Student ma intuicyjną wiedzę na temat zachowania człowieka.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Piotr Sztompka „Socjologia” Znak, Kraków 2012.

2. Richard Gerrig, Philip Zimbardo „Psychologia i życie”, PWN, Warszawa 2012.

3. Eliot Aronson „Człowiek istota społeczna”, PWN, Warszawa 2017.

4. Barbara Szacka „Wprowadzenie do socjologii”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

5. Skolik S., Zachowania terytorialne w internecie a inflacja przestrzeni społecznej, „Przestrzeń społeczna. Social Space”, nr 1/2015 (9) http://socialspacejournal.eu/9%20numer/Sebastian%20Skolik%20-%20Zachowania%20terytorialne%20w%20internecie.pdf

6. Chrapek E., Skolik S. Aktywności w wirtualnym środowisku pracy - kontekst uzależnienia, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, (red.), E. Robak, S. Skolik, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

7. Janik R., Kooperacja versus konkurencja. Aspekty socjologiczno-psychologiczne, [w:] Ludzie - przedsiębiorstwa - instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych, (red.) K. Kukowska, S. Skolik, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017

Literatura uzupełniająca

1. Tomczyk Ł., Klimczuk A., Aging in the Social Space, The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015. http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/aging_in_the_social_space/aging_in_the_social_space.pdf

2. Schroeder R, Social Theory after the Internet, UCL Press, Londyn, 2018 https://oapen.org/search?identifier=641519

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z psychologią i socjologią jako naukami społecznymi, przedstawienie metod badawczych oraz koncepcji i współczesnych problemów w socjologii i psychologii.

C2. Omówienie zagadnień związanych z psychologią społeczną, przedstawienie siatki pojęciowej w socjologii i psychologii umożliwiającej sprawne poruszanie się w obszarze tychże nauk.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma intuicyjną wiedzę o człowieku jako istocie społecznej.

2. Student ma ogólną i intuicyjną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w organizacji.

3. Student potrafi dokonywać krytycznej analizy tekstów.

4. Student ma intuicyjną wiedzę na temat struktur i procesów społecznych.

5. Student ma intuicyjną wiedzę na temat zachowania człowieka.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Piotr Sztompka „Socjologia” Znak, Kraków 2012.

2. Richard Gerrig, Philip Zimbardo „Psychologia i życie”, PWN, Warszawa 2012.

3. Eliot Aronson „Człowiek istota społeczna”, PWN, Warszawa 2017.

4. Barbara Szacka „Wprowadzenie do socjologii”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

5. Skolik S., Zachowania terytorialne w internecie a inflacja przestrzeni społecznej, „Przestrzeń społeczna. Social Space”, nr 1/2015 (9) http://socialspacejournal.eu/9%20numer/Sebastian%20Skolik%20-%20Zachowania%20terytorialne%20w%20internecie.pdf

6. Chrapek E., Skolik S. Aktywności w wirtualnym środowisku pracy - kontekst uzależnienia, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, (red.), E. Robak, S. Skolik, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

7. Janik R., Kooperacja versus konkurencja. Aspekty socjologiczno-psychologiczne, [w:] Ludzie - przedsiębiorstwa - instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych, (red.) K. Kukowska, S. Skolik, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017

Literatura uzupełniająca

1. Tomczyk Ł., Klimczuk A., Aging in the Social Space, The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015. http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/aging_in_the_social_space/aging_in_the_social_space.pdf

2. Schroeder R, Social Theory after the Internet, UCL Press, Londyn, 2018 https://oapen.org/search?identifier=641519

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Robert Janik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z psychologią i socjologią jako naukami społecznymi, przedstawienie metod badawczych oraz koncepcji i współczesnych problemów w socjologii i psychologii.

C2. Omówienie zagadnień związanych z psychologią społeczną, przedstawienie siatki pojęciowej w socjologii i psychologii umożliwiającej sprawne poruszanie się w obszarze tychże nauk.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma intuicyjną wiedzę o człowieku jako istocie społecznej.

2. Student ma ogólną i intuicyjną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w organizacji.

3. Student potrafi dokonywać krytycznej analizy tekstów.

4. Student ma intuicyjną wiedzę na temat struktur i procesów społecznych.

5. Student ma intuicyjną wiedzę na temat zachowania człowieka.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Piotr Sztompka „Socjologia” Znak, Kraków 2012.

2. Richard Gerrig, Philip Zimbardo „Psychologia i życie”, PWN, Warszawa 2012.

3. Eliot Aronson „Człowiek istota społeczna”, PWN, Warszawa 2017.

4. Barbara Szacka „Wprowadzenie do socjologii”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

5. Skolik S., Zachowania terytorialne w internecie a inflacja przestrzeni społecznej, „Przestrzeń społeczna. Social Space”, nr 1/2015 (9) http://socialspacejournal.eu/9%20numer/Sebastian%20Skolik%20-%20Zachowania%20terytorialne%20w%20internecie.pdf

6. Chrapek E., Skolik S. Aktywności w wirtualnym środowisku pracy - kontekst uzależnienia, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, (red.), E. Robak, S. Skolik, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

7. Janik R., Kooperacja versus konkurencja. Aspekty socjologiczno-psychologiczne, [w:] Ludzie - przedsiębiorstwa - instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych, (red.) K. Kukowska, S. Skolik, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017

Literatura uzupełniająca

1. Tomczyk Ł., Klimczuk A., Aging in the Social Space, The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015. http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/aging_in_the_social_space/aging_in_the_social_space.pdf

2. Schroeder R, Social Theory after the Internet, UCL Press, Londyn, 2018 https://oapen.org/search?identifier=641519

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Skiba
Prowadzący grup: Maja Skiba, Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z psychologią i socjologią jako naukami społecznymi, przedstawienie metod badawczych oraz koncepcji i współczesnych problemów w socjologii i psychologii.

C2. Omówienie zagadnień związanych z psychologią społeczną, przedstawienie siatki pojęciowej w socjologii i psychologii umożliwiającej sprawne poruszanie się w obszarze tychże nauk.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma intuicyjną wiedzę o człowieku jako istocie społecznej.

2. Student ma ogólną i intuicyjną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w organizacji.

3. Student potrafi dokonywać krytycznej analizy tekstów.

4. Student ma intuicyjną wiedzę na temat struktur i procesów społecznych.

5. Student ma intuicyjną wiedzę na temat zachowania człowieka.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Piotr Sztompka „Socjologia” Znak, Kraków 2012.

2. Richard Gerrig, Philip Zimbardo „Psychologia i życie”, PWN, Warszawa 2012.

3. Eliot Aronson „Człowiek istota społeczna”, PWN, Warszawa 2017.

4. Barbara Szacka „Wprowadzenie do socjologii”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

5. Skolik S., Zachowania terytorialne w internecie a inflacja przestrzeni społecznej, „Przestrzeń społeczna. Social Space”, nr 1/2015 (9) http://socialspacejournal.eu/9%20numer/Sebastian%20Skolik%20-%20Zachowania%20terytorialne%20w%20internecie.pdf

6. Chrapek E., Skolik S. Aktywności w wirtualnym środowisku pracy - kontekst uzależnienia, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, (red.), E. Robak, S. Skolik, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

7. Janik R., Kooperacja versus konkurencja. Aspekty socjologiczno-psychologiczne, [w:] Ludzie - przedsiębiorstwa - instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych, (red.) K. Kukowska, S. Skolik, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017

Literatura uzupełniająca

1. Tomczyk Ł., Klimczuk A., Aging in the Social Space, The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015. http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/aging_in_the_social_space/aging_in_the_social_space.pdf

2. Schroeder R, Social Theory after the Internet, UCL Press, Londyn, 2018 https://oapen.org/search?identifier=641519

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kukowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z psychologią i socjologią jako naukami społecznymi, przedstawienie metod badawczych oraz koncepcji i współczesnych problemów w socjologii i psychologii.

C2. Omówienie zagadnień związanych z psychologią społeczną, przedstawienie siatki pojęciowej w socjologii i psychologii umożliwiającej sprawne poruszanie się w obszarze tychże nauk.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student ma podstawową wiedzę o człowieku jako jednostce i istocie społecznej.

Student ma ogólną wiedzę nt. funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.

Student potrafi dokonywać krytycznej analizy tekstów.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Aronson E.: Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 2017.

Bazan-Bulanda A. Kwiatek A., Skiba M. (red.): Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa.

Bazan-Bulanda A. Kwiatek A., Skiba M. (red.): Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją”, cz. 1, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020.

Bazan-Bulanda A. Kwiatek A., Skiba M. (red.): Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją”, cz. 2, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

Bazan-Bulanda A. Kwiatek A., Skiba M. (red.): Psychospołeczne aspekty w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

Chrapek E., Skolik S.: Aktywności w wirtualnym środowisku pracy - kontekst uzależnienia [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Robak E., Skolik S. (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

Gerrig R., Zimbardo P.: Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2012.

Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

Sztompka P.: Socjologia, Wyd. Znak, Kraków 2012.

Kukowska K., Skolik S. (red.): Ludzie - przedsiębiorstwa - instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Literatura uzupełniająca

Bsoul-Kopowska M.: Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy członków grup dyspozycyjnych, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, Robak E., Karczewska A., Skiba M. (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Bsoul-Kopowska M.: Zarządzanie rozwojem pracownika w grupach dyspozycyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Tom1, nr 25, Częstochowa 2017.

Tomczyk Ł., Klimczuk A.: Aging in the Social Space, The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015.

http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/aging_in_the_social_space/aging_in_the_social_space.pdf

Schroeder R.: Social Theory after the Internet, UCL Press, Londyn, 2018. https://oapen.org/search?identifier=641519.

Kwiatek A., Skiba M.: Społeczna integracja osób niepełnosprawnych poprzez pracę zawodową, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Robak E., Skolik S., Chrapek E., Kukowska K., Skolik S. (red.), 2017.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kukowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z psychologią i socjologią jako naukami społecznymi, przedstawienie metod badawczych oraz koncepcji i współczesnych problemów w socjologii i psychologii.

C2. Omówienie zagadnień związanych z psychologią społeczną, przedstawienie siatki pojęciowej w socjologii i psychologii umożliwiającej sprawne poruszanie się w obszarze tychże nauk.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student ma podstawową wiedzę o człowieku jako jednostce i istocie społecznej.

Student ma ogólną wiedzę nt. funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.

Student potrafi dokonywać krytycznej analizy tekstów.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Aronson E.: Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 2017.

Bazan-Bulanda A. Kwiatek A., Skiba M. (red.): Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa.

Bazan-Bulanda A. Kwiatek A., Skiba M. (red.): Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją”, cz. 1, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020.

Bazan-Bulanda A. Kwiatek A., Skiba M. (red.): Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją”, cz. 2, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

Bazan-Bulanda A. Kwiatek A., Skiba M. (red.): Psychospołeczne aspekty w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

Chrapek E., Skolik S.: Aktywności w wirtualnym środowisku pracy - kontekst uzależnienia [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Robak E., Skolik S. (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

Gerrig R., Zimbardo P.: Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2012.

Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

Sztompka P.: Socjologia, Wyd. Znak, Kraków 2012.

Kukowska K., Skolik S. (red.): Ludzie - przedsiębiorstwa - instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Literatura uzupełniająca

Bsoul-Kopowska M.: Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy członków grup dyspozycyjnych, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, Robak E., Karczewska A., Skiba M. (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Bsoul-Kopowska M.: Zarządzanie rozwojem pracownika w grupach dyspozycyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Tom1, nr 25, Częstochowa 2017.

Tomczyk Ł., Klimczuk A.: Aging in the Social Space, The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015.

http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/aging_in_the_social_space/aging_in_the_social_space.pdf

Schroeder R.: Social Theory after the Internet, UCL Press, Londyn, 2018. https://oapen.org/search?identifier=641519.

Kwiatek A., Skiba M.: Społeczna integracja osób niepełnosprawnych poprzez pracę zawodową, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, Robak E., Skolik S., Chrapek E., Kukowska K., Skolik S. (red.), 2017.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)