Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie procesów produkcyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-Z1-PPP-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie procesów produkcyjnych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 3 sem. BHP niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Knop
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kula
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1 Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu projektowania procesów produkcyjnych.

C2 Praktyczna umiejętność zastosowania zagadnień projektowania i organizacji procesów produkcyjnych w wybranym przedsiębiorstwie

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

2. Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu organizacji systemów produkcyjnych i podstaw informatyki.

3. Znajomość zagadnień związanych z jakością, ogólnych zagadnień dotyczących zarządzania przez jakość.

4. Student potrafi używać podstawowych programów komputerowych typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.

5. Student potrafi stosować zasady prezentacji i ekspozycji prac i projektów.

6. Student potrafi interpretować rysunki i schematy maszyn, urządzeń oraz układów technicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. PWN. Warszawa 2017.

2. Kazimierz Szatkowski. Nowoczesne zarządzanie produkcją. PWN. Warszawa 2014.

3. Borkowski S., Ulewicz R.: Zarządzania produkcją, systemy produkcyjne, Wydawnictwo Humanitas, Sosnowiec 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Kubik, S. Produkcja w systemie Pull: wyciąganie na hali produkcyjnej. ProdPublishing, Wrocław 2011.

2. Kozłowski R., Liwowski B. Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją. 2011.

3. Borkowski S., Ulewicz R.: Systemy produkcyjne – Manufacturing systems, Instytut Organizacji i Zarządzania „Orgmasz”., Warszawa 2009.

4. Krynke M., Zasadzień M., Czaja P: Systemy techniczne – technologia, jakość, eksploatacja. Monografia. Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji. Częstochowa 2016. 120s.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1 Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu projektowania procesów produkcyjnych.

C2 Praktyczna umiejętność zastosowania zagadnień projektowania i organizacji procesów produkcyjnych w wybranym przedsiębiorstwie

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

2. Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu organizacji systemów produkcyjnych i podstaw informatyki.

3. Znajomość zagadnień związanych z jakością, ogólnych zagadnień dotyczących zarządzania przez jakość.

4. Student potrafi używać podstawowych programów komputerowych typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.

5. Student potrafi stosować zasady prezentacji i ekspozycji prac i projektów.

6. Student potrafi interpretować rysunki i schematy maszyn, urządzeń oraz układów technicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. PWN. Warszawa 2017.

2. Kazimierz Szatkowski. Nowoczesne zarządzanie produkcją. PWN. Warszawa 2014.

3. Borkowski S., Ulewicz R.: Zarządzania produkcją, systemy produkcyjne, Wydawnictwo Humanitas, Sosnowiec 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Kubik, S. Produkcja w systemie Pull: wyciąganie na hali produkcyjnej. ProdPublishing, Wrocław 2011.

2. Kozłowski R., Liwowski B. Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją. 2011.

3. Borkowski S., Ulewicz R.: Systemy produkcyjne – Manufacturing systems, Instytut Organizacji i Zarządzania „Orgmasz”., Warszawa 2009.

4. Krynke M., Zasadzień M., Czaja P: Systemy techniczne – technologia, jakość, eksploatacja. Monografia. Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji. Częstochowa 2016. 120s.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Projekt, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)