Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek kosztów dla inżynierów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-Z1-RKI-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów dla inżynierów
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 4 sem. BHP niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Monika Ciszewska, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu systematycznego rachunku kosztów przedsiębiorstwa: klasyfikacji, ewidencji, pomiaru, wyceny, kalkulacji i sprawozdawczości kosztów.

C2. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu wykorzystania informacji kosztowych w zarządzaniu za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych.

Student posiada wiedzę na temat mechanizmu i zasad funkcjonowania jednostki gospodarczej.

Student posiada wiedzę na temat metod zarządzania w przedsiębiorstwie.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości przedsiębiorstwa.

Student wykazuje znajomość podstawowych zasad matematycznych, które pozwolą na dokonywanie kalkulacji ekonomicznych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

J. Matuszek, M. Kołosowski, Z. Krokosz-Krynke, Rachunek kosztów dla inżynierów, PWE, Warszawa 2011.

A. Stronczek, A. Surowiec, J. Sawicka, E. Marcinkowska, M. Białas, Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010.

P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca

E. Nowak, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.

E. Nowak, R. Piechota, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.

Biadacz R., Rachunek kosztów – wybrane zagadnienia teoretyczne. Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.

Ślusarczyk B., Costs aspects of creating 3PL logistic operators’ offers, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, nr 116, 2018, s. 163-176; http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2e4b952f-6d0f-4b89-9881-01bb95e3b75d.

Grondys K., Material Procurement Management in the Manufacturing Company, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

www.abcakademia.pl, dostęp on-line

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Chłąd
Prowadzący grup: Monika Chłąd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu systematycznego rachunku kosztów przedsiębiorstwa: klasyfikacji, ewidencji, pomiaru, wyceny, kalkulacji i sprawozdawczości kosztów.

C2. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu wykorzystania informacji kosztowych w zarządzaniu za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych.

Student posiada wiedzę na temat mechanizmu i zasad funkcjonowania jednostki gospodarczej.

Student posiada wiedzę na temat metod zarządzania w przedsiębiorstwie.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości przedsiębiorstwa.

Student wykazuje znajomość podstawowych zasad matematycznych, które pozwolą na dokonywanie kalkulacji ekonomicznych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

J. Matuszek, M. Kołosowski, Z. Krokosz-Krynke, Rachunek kosztów dla inżynierów, PWE, Warszawa 2011.

A. Stronczek, A. Surowiec, J. Sawicka, E. Marcinkowska, M. Białas, Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010.

P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca

E. Nowak, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.

E. Nowak, R. Piechota, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.

Biadacz R., Rachunek kosztów – wybrane zagadnienia teoretyczne. Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.

Ślusarczyk B., Costs aspects of creating 3PL logistic operators’ offers, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, nr 116, 2018, s. 163-176; http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2e4b952f-6d0f-4b89-9881-01bb95e3b75d.

Grondys K., Material Procurement Management in the Manufacturing Company, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

www.abcakademia.pl, dostęp on-line

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Chłąd
Prowadzący grup: Monika Chłąd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu systematycznego rachunku kosztów przedsiębiorstwa: klasyfikacji, ewidencji, pomiaru, wyceny, kalkulacji i sprawozdawczości kosztów.

C2. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu wykorzystania informacji kosztowych w zarządzaniu za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych.

Student posiada wiedzę na temat mechanizmu i zasad funkcjonowania jednostki gospodarczej.

Student posiada wiedzę na temat metod zarządzania w przedsiębiorstwie.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości przedsiębiorstwa.

Student wykazuje znajomość podstawowych zasad matematycznych, które pozwolą na dokonywanie kalkulacji ekonomicznych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

J. Matuszek, M. Kołosowski, Z. Krokosz-Krynke, Rachunek kosztów dla inżynierów, PWE, Warszawa 2011.

A. Stronczek, A. Surowiec, J. Sawicka, E. Marcinkowska, M. Białas, Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010.

P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca

E. Nowak, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.

E. Nowak, R. Piechota, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.

Biadacz R., Rachunek kosztów – wybrane zagadnienia teoretyczne. Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.

Ślusarczyk B., Costs aspects of creating 3PL logistic operators’ offers, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, nr 116, 2018, s. 163-176; http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2e4b952f-6d0f-4b89-9881-01bb95e3b75d.

Grondys K., Material Procurement Management in the Manufacturing Company, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

www.abcakademia.pl, dostęp on-line

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu systematycznego rachunku kosztów przedsiębiorstwa: klasyfikacji, ewidencji, pomiaru, wyceny, kalkulacji i sprawozdawczości kosztów.

C2. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu wykorzystania informacji kosztowych w zarządzaniu za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych.

Student posiada wiedzę na temat mechanizmu i zasad funkcjonowania jednostki gospodarczej.

Student posiada wiedzę na temat metod zarządzania w przedsiębiorstwie.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości przedsiębiorstwa.

Student wykazuje znajomość podstawowych zasad matematycznych, które pozwolą na dokonywanie kalkulacji ekonomicznych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

J. Matuszek, M. Kołosowski, Z. Krokosz-Krynke, Rachunek kosztów dla inżynierów, PWE, Warszawa 2011.

A. Stronczek, A. Surowiec, J. Sawicka, E. Marcinkowska, M. Białas, Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010.

P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca

E. Nowak, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.

E. Nowak, R. Piechota, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.

Biadacz R., Rachunek kosztów – wybrane zagadnienia teoretyczne. Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.

Ślusarczyk B., Costs aspects of creating 3PL logistic operators’ offers, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, nr 116, 2018, s. 163-176; http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2e4b952f-6d0f-4b89-9881-01bb95e3b75d.

Grondys K., Material Procurement Management in the Manufacturing Company, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

www.abcakademia.pl, dostęp on-line

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)