Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne metody i techniki szkolenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-Z1-WMITSZ-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne metody i techniki szkolenia
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod aktywizujących i technik szkolenia.

C2.Nabycie przez studenta umiejętności przygotowania prezentacji.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada wiedzę w zakresie zasad bhp.

Student posiada wiedzę w zakresie przepisów prawnych dotyczących bhp.

Student posiada wiedzę w zakresie obsługi komputera.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Leslie R.: Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich, Oficyna Ekonomiczna 2012.

Leslie R.: Planowanie i projektowanie szkoleń, PWN 2016.

Rozmus A.: Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, Wolers Kluwer, 2011.

Sloman M.: Nowe zjawiska w świecie szkoleń Wolers Kluwer, 2011.

Tamblyn D.: Śmiej się i ucz, Wolers Kluwer, 2011.

Hyla M.: Przewodnik po e-learningu, Wolers Kluwer, 2011.

Waitley D.: Psychologia sukcesu. Zbiór technik i narzędzi dla doradców oraz prowadzących szkolenia, Wolers Kluwer, 2011.

Kirby A.: Gry szkoleniowe. Materiały dla trenerów. Wolers Kluwer, 2011.

Coaching. Praca zbiorowa pod. Red. M. Sidor-Rządkowskiej, Wolers Kluwer, 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)