Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo procesowe E

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-Z2-BP-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo procesowe E
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. BHP niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nitkiewicz
Prowadzący grup: Tomasz Nitkiewicz, Anna Zelga-Szmidla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Bajdur
Prowadzący grup: Wioletta Bajdur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kula
Prowadzący grup: Monika Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kula
Prowadzący grup: Monika Kula, Paweł Smolnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstaw bezpieczeństwa procesowego w aspekcie środowiska pracy

C2. Poznanie i umiejętność identyfikacji zagrożeń w procesach technologicznych.

C3. Znajomość i charakterystyka sposobów redukcji zagrożeń i metody ich oceny w skali mikro i makrośrodowiska.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student wykazuje znajomość podstawowych zagadnień ekologii i ochrony środowiska.

2. Student posiada umiejętność analizowania zależności pomiędzy globalnymi zagrożeniami środowiska.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa

1. Borysiewicz M., Furtek A., Potempski S., Poradnik metod oceny ryzyka związanego z niebezpiecznymi instalacjami procesowymi, Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk, 2000.

2. Michalik J. S., Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa, 2005.

3. Pikowicz W.: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego: problematyka podstawowa. WNT, Warszawa, 2008.

Uzupełniająca

1. Markowski A., Zarządzanie ryzykiem w przemyśle chemicznym i procesowym, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2000.

2. Łunarski J. Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.

3. Rosik-Dulewska Cz.: “Podstawy gospodarki odpadmi” Wyd. nauk. PWN. Warszawa, 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Kula, Paweł Smolnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstaw bezpieczeństwa procesowego w aspekcie środowiska pracy

C2. Poznanie i umiejętność identyfikacji zagrożeń w procesach technologicznych.

C3. Znajomość i charakterystyka sposobów redukcji zagrożeń i metody ich oceny w skali mikro i makrośrodowiska.

Pełny opis:

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student wykazuje znajomość podstawowych zagadnień ekologii i ochrony środowiska.

2. Student posiada umiejętność analizowania zależności pomiędzy globalnymi zagrożeniami środowiska.

Literatura:

Podstawowa

1. Łunarski J. Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.

2. Podgórski D., Pawłowska Z., Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, CIOP – PIB, Warszawa, 2004.

3. Graczyk A. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo UE Wrocław 2008.

Uzupełniająca

1. Prawo ochrony środowiska. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 215

2. Synoradzki L., Wisialski J.: Projektowanie procesów technologicznych od laboratorium do instalacji przemysłowej. Ofic. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006

3. Pikowicz W.: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego: problematyka podstawowa. WNT, Warszawa, 2008

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Bajdur
Prowadzący grup: Wioletta Bajdur, Monika Osyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstaw bezpieczeństwa procesowego w aspekcie środowiska pracy

C2. Poznanie i umiejętność identyfikacji zagrożeń w procesach technologicznych.

C3. Znajomość i charakterystyka sposobów redukcji zagrożeń i metody ich oceny w skali mikro i makrośrodowiska.

Pełny opis:

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student wykazuje znajomość podstawowych zagadnień ekologii i ochrony środowiska.

2. Student posiada umiejętność analizowania zależności pomiędzy globalnymi zagrożeniami środowiska.

Literatura:

Podstawowa

1. Łunarski J. Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.

2. Podgórski D., Pawłowska Z., Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, CIOP – PIB, Warszawa, 2004.

3. Graczyk A. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo UE Wrocław 2008.

Uzupełniająca

1. Prawo ochrony środowiska. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 215

2. Synoradzki L., Wisialski J.: Projektowanie procesów technologicznych od laboratorium do instalacji przemysłowej. Ofic. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006

3. Pikowicz W.: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego: problematyka podstawowa. WNT, Warszawa, 2008

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Bajdur
Prowadzący grup: Wioletta Bajdur, Monika Osyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstaw bezpieczeństwa procesowego w aspekcie środowiska pracy.

C2. Poznanie i umiejętność identyfikacji zagrożeń w procesach technologicznych.

C3. Znajomość i charakterystyka sposobów redukcji zagrożeń i metody ich oceny w skali mikro i makrośrodowiska.

Pełny opis:

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student wykazuje znajomość podstawowych zagadnień ekologii i ochrony środowiska.

2. Student posiada umiejętność analizowania zależności pomiędzy globalnymi zagrożeniami środowiska.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Bajdur W., Technologie. Bezpieczeństwo. Środowisko. Innowacje w procesach technologicznych, Wydaw. WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

Bajdur W., Technological and Socio-Economical Aspect of Environmental Protection in Industry, Wydaw. WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

Graczyk A., Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wydaw. UE, Wrocław 2008.

Łunarski J., Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.

Podgórski D., Pawłowska Z., Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Wydaw. CIOP-PIB, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

Prawo ochrony środowiska. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 215.

Synoradzki L., Wisialski J., Projektowanie procesów technologicznych od laboratorium do instalacji przemysłowej, Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.

Pihowicz W., Inżynieria bezpieczeństwa technicznego: problematyka podstawowa, Wydaw. WNT, Warszawa 2008.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstaw bezpieczeństwa procesowego w aspekcie środowiska pracy.

C2. Poznanie i umiejętność identyfikacji zagrożeń w procesach technologicznych.

C3. Znajomość i charakterystyka sposobów redukcji zagrożeń i metody ich oceny w skali mikro i makrośrodowiska.

Pełny opis:

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student wykazuje znajomość podstawowych zagadnień ekologii i ochrony środowiska.

2. Student posiada umiejętność analizowania zależności pomiędzy globalnymi zagrożeniami środowiska.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Bajdur W., Technologie. Bezpieczeństwo. Środowisko. Innowacje w procesach technologicznych, Wydaw. WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

Bajdur W., Technological and Socio-Economical Aspect of Environmental Protection in Industry, Wydaw. WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

Graczyk A., Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wydaw. UE, Wrocław 2008.

Łunarski J., Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.

Podgórski D., Pawłowska Z., Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Wydaw. CIOP-PIB, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

Prawo ochrony środowiska. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 215.

Synoradzki L., Wisialski J., Projektowanie procesów technologicznych od laboratorium do instalacji przemysłowej, Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.

Pihowicz W., Inżynieria bezpieczeństwa technicznego: problematyka podstawowa, Wydaw. WNT, Warszawa 2008.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Bajdur
Prowadzący grup: Wioletta Bajdur, Paweł Smolnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstaw bezpieczeństwa procesowego w aspekcie środowiska pracy.

C2. Poznanie i umiejętność identyfikacji zagrożeń w procesach technologicznych.

C3. Znajomość i charakterystyka sposobów redukcji zagrożeń i metody ich oceny w skali mikro i makrośrodowiska.

Pełny opis:

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student wykazuje znajomość podstawowych zagadnień ekologii i ochrony środowiska.

2. Student posiada umiejętność analizowania zależności pomiędzy globalnymi zagrożeniami środowiska.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Bajdur W., Technologie. Bezpieczeństwo. Środowisko. Innowacje w procesach technologicznych, Wydaw. WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

Bajdur W., Technological and Socio-Economical Aspect of Environmental Protection in Industry, Wydaw. WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

Graczyk A., Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wydaw. UE, Wrocław 2008.

Łunarski J., Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.

Podgórski D., Pawłowska Z., Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Wydaw. CIOP-PIB, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

Prawo ochrony środowiska. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 215.

Synoradzki L., Wisialski J., Projektowanie procesów technologicznych od laboratorium do instalacji przemysłowej, Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.

Pihowicz W., Inżynieria bezpieczeństwa technicznego: problematyka podstawowa, Wydaw. WNT, Warszawa 2008.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)