Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyczne wspomagania decyzji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-Z2-MWD-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyczne wspomagania decyzji
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. BHP niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kowalik
Prowadzący grup: Jan Kowalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kowalik
Prowadzący grup: Jan Kowalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kowalik
Prowadzący grup: Jan Kowalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szajt
Prowadzący grup: Marek Szajt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami metod optymalizacyjnych.

C2. Wykształcenie umiejętności budowy modeli matematycznych dla problemów decyzyjnych.

C3. Wykształcenie zdolności zastosowania odpowiednich metod matematycznych do poszukiwania rozwiązania optymalnego przy użyciu specjalistycznych pakietów komputerowych i samodzielnej interpretacji i weryfikacji merytorycznej otrzymanych wyników.

C4. Wykształcenie kompetencji do samodzielnego przeprowadzania analiz zjawisk i procesów ekonomiczno-społecznych oraz podejmowania decyzji z wykorzystaniem poznanych metod optymalizacyjnych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społecznoekonomicznych.

3. Student powinien planować procedury obliczeniowe oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności pracy z różnymi pakietami obliczeniowymi.

4. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011.

2. Ignasiak E (red.)., Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. Anholcer M., Badania operacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

2. Sikora W., Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2008.

3. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Scherer
Prowadzący grup: Magdalena Scherer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami metod optymalizacyjnych.

C2. Wykształcenie umiejętności budowy modeli matematycznych dla problemów decyzyjnych

C3. Wykształcenie zdolności zastosowania odpowiednich metod matematycznych do poszukiwania rozwiązania optymalnego przy użyciu specjalistycznych pakietów komputerowych i samodzielnej interpretacji i weryfikacji merytorycznej otrzymanych wyników.

C4. Wykształcenie kompetencji do samodzielnego przeprowadzania analiz zjawisk i procesów ekonomiczno-społecznych oraz podejmowania decyzji z wykorzystaniem poznanych metod optymalizacyjnych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społecznoekonomicznych.

3. Student powinien planować procedury obliczeniowe oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności pracy z różnymi pakietami obliczeniowymi.

4. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011

2. Ignasiak E (red.), Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

1. Anholcer M., Badania operacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Poznań 2009

2. Sikora W., Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2008

3. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa 2008

4. M. Scherer, Multi-Layer Neural Networks for Sales Forecasting, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, Vol. 17, Iss. 1, 2018, pp. 61-68

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Robert Janik, Agnieszka Noga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami metod optymalizacyjnych.

C2. Wykształcenie umiejętności budowy modeli matematycznych dla problemów decyzyjnych

C3. Wykształcenie zdolności zastosowania odpowiednich metod matematycznych do poszukiwania rozwiązania optymalnego przy użyciu specjalistycznych pakietów komputerowych i samodzielnej interpretacji i weryfikacji merytorycznej otrzymanych wyników.

C4. Wykształcenie kompetencji do samodzielnego przeprowadzania analiz zjawisk i procesów ekonomiczno-społecznych oraz podejmowania decyzji z wykorzystaniem poznanych metod optymalizacyjnych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społecznoekonomicznych.

3. Student powinien planować procedury obliczeniowe oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności pracy z różnymi pakietami obliczeniowymi.

4. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011

2. Ignasiak E (red.), Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

1. Anholcer M., Badania operacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Poznań 2009

2. Sikora W., Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2008

3. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa 2008

4. M. Scherer, Multi-Layer Neural Networks for Sales Forecasting, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, Vol. 17, Iss. 1, 2018, pp. 61-68

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Robert Janik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami metod optymalizacyjnych.

C2. Wykształcenie umiejętności budowy modeli matematycznych dla problemów decyzyjnych

C3. Wykształcenie zdolności zastosowania odpowiednich metod matematycznych do poszukiwania rozwiązania optymalnego przy użyciu specjalistycznych pakietów komputerowych i samodzielnej interpretacji i weryfikacji merytorycznej otrzymanych wyników.

C4. Wykształcenie kompetencji do samodzielnego przeprowadzania analiz zjawisk i procesów ekonomiczno-społecznych oraz podejmowania decyzji z wykorzystaniem poznanych metod optymalizacyjnych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społecznoekonomicznych.

3. Student powinien planować procedury obliczeniowe oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności pracy z różnymi pakietami obliczeniowymi.

4. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011

2. Ignasiak E (red.), Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

1. Anholcer M., Badania operacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Poznań 2009

2. Sikora W., Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2008

3. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa 2008

4. M. Scherer, Multi-Layer Neural Networks for Sales Forecasting, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, Vol. 17, Iss. 1, 2018, pp. 61-68

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami metod optymalizacyjnych.

C2. Wykształcenie umiejętności budowy modeli matematycznych dla problemów decyzyjnych

C3. Wykształcenie zdolności zastosowania odpowiednich metod matematycznych do poszukiwania rozwiązania optymalnego przy użyciu specjalistycznych pakietów komputerowych i samodzielnej interpretacji i weryfikacji merytorycznej otrzymanych wyników.

C4. Wykształcenie kompetencji do samodzielnego przeprowadzania analiz zjawisk i procesów ekonomiczno-społecznych oraz podejmowania decyzji z wykorzystaniem poznanych metod optymalizacyjnych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społecznoekonomicznych.

3. Student powinien planować procedury obliczeniowe oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności pracy z różnymi pakietami obliczeniowymi.

4. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011

2. Ignasiak E (red.), Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

1. Anholcer M., Badania operacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Poznań 2009

2. Sikora W., Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2008

3. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa 2008

4. M. Scherer, Multi-Layer Neural Networks for Sales Forecasting, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, Vol. 17, Iss. 1, 2018, pp. 61-68

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Robert Janik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami metod optymalizacyjnych.

C2. Wykształcenie umiejętności budowy modeli matematycznych dla problemów decyzyjnych

C3. Wykształcenie zdolności zastosowania odpowiednich metod matematycznych do poszukiwania rozwiązania optymalnego przy użyciu specjalistycznych pakietów komputerowych i samodzielnej interpretacji i weryfikacji merytorycznej otrzymanych wyników.

C4. Wykształcenie kompetencji do samodzielnego przeprowadzania analiz zjawisk i procesów ekonomiczno-społecznych oraz podejmowania decyzji z wykorzystaniem poznanych metod optymalizacyjnych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społecznoekonomicznych.

3. Student powinien planować procedury obliczeniowe oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności pracy z różnymi pakietami obliczeniowymi.

4. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011

2. Ignasiak E (red.), Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

1. Anholcer M., Badania operacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Poznań 2009

2. Sikora W., Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2008

3. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa 2008

4. M. Scherer, Multi-Layer Neural Networks for Sales Forecasting, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, Vol. 17, Iss. 1, 2018, pp. 61-68

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami metod optymalizacyjnych.

C2. Wykształcenie umiejętności budowy modeli matematycznych dla problemów decyzyjnych

C3. Wykształcenie zdolności zastosowania odpowiednich metod matematycznych do poszukiwania rozwiązania optymalnego przy użyciu specjalistycznych pakietów komputerowych i samodzielnej interpretacji i weryfikacji merytorycznej otrzymanych wyników.

C4. Wykształcenie kompetencji do samodzielnego przeprowadzania analiz zjawisk i procesów ekonomiczno-społecznych oraz podejmowania decyzji z wykorzystaniem poznanych metod optymalizacyjnych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społecznoekonomicznych.

3. Student powinien planować procedury obliczeniowe oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności pracy z różnymi pakietami obliczeniowymi.

4. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011

2. Ignasiak E (red.), Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca:

1. Anholcer M., Badania operacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Poznań 2009

2. Sikora W., Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2008

3. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa 2008

4. M. Scherer, Multi-Layer Neural Networks for Sales Forecasting, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, Vol. 17, Iss. 1, 2018, pp. 61-68

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)