Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniques of negotiation and mediation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-Z2-TNM-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniques of negotiation and mediation
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. BHP niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Cichobłaziński
Prowadzący grup: Leszek Cichobłaziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE PURPOSES

C1. Presenting and describing contract negotiation and mediation principles.

C2. Presentation and elaboration negotiation styles according to the Harvard Model.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

INITIAL REQUIREMENTS: KNOWLEDGE, ABILITIES AND OTHER COMPETENCES

1. Student has knowledge in the Scope of principles of psychology.

2. Student has knowledge in the Scope of principles of interpersonal communication.

3. Student has knowledge in the Scope of group dynamic.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Antykwa 2000.

2. R. Fisher, W. Ury, B. Patton: Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się.

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2000.

3. R. Fisher, W. Ury, B. Patton: Getting to YES,

https://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/AGON_MA_25849.pdf

4. L. Cichobłaziński, Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki

Częstochowskiej 2009.

5. A.Hepper, M.Shmidt, Negocjacje handlowe po polsku i po angielsku, BC Edukacja,

2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Cichobłaziński
Prowadzący grup: Leszek Cichobłaziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE PURPOSES

C1. Presenting and describing contract negotiation and mediation principles.

C2. Presentation and elaboration negotiation styles according to the Harvard Model.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

INITIAL REQUIREMENTS: KNOWLEDGE, ABILITIES AND OTHER COMPETENCES

1. Student has knowledge in the Scope of principles of psychology.

2. Student has knowledge in the Scope of principles of interpersonal communication.

3. Student has knowledge in the Scope of group dynamic.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Antykwa 2000.

2. R. Fisher, W. Ury, B. Patton: Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się.

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2000.

3. R. Fisher, W. Ury, B. Patton: Getting to YES,

https://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/AGON_MA_25849.pdf

4. L. Cichobłaziński, Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki

Częstochowskiej 2009.

5. A.Hepper, M.Shmidt, Negocjacje handlowe po polsku i po angielsku, BC Edukacja,

2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczewska
Prowadzący grup: Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE PURPOSES

C1. Presenting and describing contract negotiation and mediation principles.

C2. Presentation and elaboration negotiation styles according to the Harvard Model.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

INITIAL REQUIREMENTS: KNOWLEDGE, ABILITIES AND OTHER COMPETENCES

1. Student has knowledge in the Scope of principles of psychology.

2. Student has knowledge in the Scope of principles of interpersonal communication.

3. Student has knowledge in the Scope of group dynamic.

Literatura: (tylko po angielsku)

BASIC AND SUPPLEMENTARY LITERATURE

Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Wydaw. Antykwa 2000.

Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Wydaw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

Fisher R., Ury W., Getting to Yes, https://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/AGON_MA_25849.pdf

Cichobłaziński L., Techniki negocjacji i mediacji, Wydaw. Politechniki

Częstochowskiej, Czestochowa 2009.

Hepper A., Shmidt M., Negocjacje handlowe po polsku i po angielsku, Wydaw. BC Edukacja, 2008.

Karczewska A., Using Modern Forms and Tools of Communication in an Organization for the Effective Human Resources Management, w: Human Resource Management and Corporate Competitiveness, (red.) C. B. Illes, F. Bylok, A. Dunay, Szent Istvan University Publishing, Gödöllö 2012, s. 238-249.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE PURPOSES

C1. Presenting and describing contract negotiation and mediation principles.

C2. Presentation and elaboration negotiation styles according to the Harvard Model.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

INITIAL REQUIREMENTS: KNOWLEDGE, ABILITIES AND OTHER COMPETENCES

1. Student has knowledge in the Scope of principles of psychology.

2. Student has knowledge in the Scope of principles of interpersonal communication.

3. Student has knowledge in the Scope of group dynamic.

Literatura: (tylko po angielsku)

BASIC AND SUPPLEMENTARY LITERATURE

Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Wydaw. Antykwa 2000.

Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Wydaw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

Fisher R., Ury W., Getting to Yes, https://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/AGON_MA_25849.pdf

Cichobłaziński L., Techniki negocjacji i mediacji, Wydaw. Politechniki

Częstochowskiej, Czestochowa 2009.

Hepper A., Shmidt M., Negocjacje handlowe po polsku i po angielsku, Wydaw. BC Edukacja, 2008.

Karczewska A., Using Modern Forms and Tools of Communication in an Organization for the Effective Human Resources Management, w: Human Resource Management and Corporate Competitiveness, (red.) C. B. Illes, F. Bylok, A. Dunay, Szent Istvan University Publishing, Gödöllö 2012, s. 238-249.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Cichobłaziński
Prowadzący grup: Leszek Cichobłaziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE PURPOSES

C1. Presenting and describing contract negotiation and mediation principles.

C2. Presentation and elaboration negotiation styles according to the Harvard Model.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

INITIAL REQUIREMENTS: KNOWLEDGE, ABILITIES AND OTHER COMPETENCES

1. Student has knowledge in the Scope of principles of psychology.

2. Student has knowledge in the Scope of principles of interpersonal communication.

3. Student has knowledge in the Scope of group dynamic.

Literatura: (tylko po angielsku)

BASIC AND SUPPLEMENTARY LITERATURE

Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Wydaw. Antykwa 2000.

Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Wydaw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

Fisher R., Ury W., Getting to Yes, https://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/AGON_MA_25849.pdf

Cichobłaziński L., Techniki negocjacji i mediacji, Wydaw. Politechniki

Częstochowskiej, Czestochowa 2009.

Hepper A., Shmidt M., Negocjacje handlowe po polsku i po angielsku, Wydaw. BC Edukacja, 2008.

Karczewska A., Using Modern Forms and Tools of Communication in an Organization for the Effective Human Resources Management, w: Human Resource Management and Corporate Competitiveness, (red.) C. B. Illes, F. Bylok, A. Dunay, Szent Istvan University Publishing, Gödöllö 2012, s. 238-249.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)