Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konkurencyjność firm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-DZP-D1-KF-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konkurencyjność firm
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Wz Przedmioty obowiązkowe 4 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie sposobów kreowania przewagi konkurencyjnej firmy oraz rozwijanie umiejętności myślenia menedżerskiego przy analizie i określaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

C2. Przygotowanie studentów do uruchomienia i prowadzenia konkurencyjnej firmy.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy zarządzania i marketingu współczesnego przedsiębiorstwa.

2. Student potrafi przedstawić problemy z zakresu zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem na rynku.

3. Student zna zasady rozwiązywania problemów w grupie, z wykorzystaniem case study.

4. Umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Drążek Z,Niemczynowicz B. (2003): Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa

2. Gierszewska G. (2004): Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R.Łazarskiego, Warszawa

3. Porter M. (2000): Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa

4. Stankiewicz M.J. (2005): Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dom Organizatora, Toruń

5. Zelek A. (2011): Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin

6. Bernie J., Ingram J., Kraśnicka T.: ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007

7. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002

8. Górska E., Lewandowski J.: Zarządzanie i organizacja środowiska pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010.

9. Pytel-Kopczyńska M., Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy w oparciu o kreatywność i innowacyjność [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu (red.) Pachura P., Ociepa-Kubicka A., Zelga-Szmidla A., Kielesińska A., Wydawnictwo Naukowe Intellect, Waleńczów, 2018.

Literatura uzupełniająca:

10. Drucker P. (2006): Zarządzanie w XXI wieku. Muza S.A., Warszawa

11. Romanowska M. (2000): Strategie rozwoju i konkurencji. CIM, Warszawa

12. Sowa K. (2006): Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych. Difin, Warszawa

Uwagi:

1. Informacja gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, instrukcjami do laboratorium itp. - informacje prezentowane studentom na zajęciach, jeśli wymaga tego formuła zajęć, przesyłane są droga elektroniczną na adresy e-mailowe poszczególnych grup dziekańskich, lub na wcześniejszych zajęciach doręczane w formie wydruków.

2. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć - informacje znajdują się na stronie internetowej wydziału.

3. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) - informacje znajdują się na stronie internetowej wydziału.

4. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce) - podawane są studentom na pierwszych zajęciach, znajdują się na stronie internetowej wydziału oraz w gablocie informacyjnej Katedry Informacyjnych Systemów Zarządzania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska, Maciej Sobociński
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie sposobów kreowania przewagi konkurencyjnej firmy oraz rozwijanie umiejętności myślenia menedżerskiego przy analizie i określaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

C2. Przygotowanie studentów do uruchomienia i prowadzenia konkurencyjnej firmy.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy zarządzania i marketingu współczesnego przedsiębiorstwa.

2. Student potrafi przedstawić problemy z zakresu zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem na rynku.

3. Student zna zasady rozwiązywania problemów w grupie, z wykorzystaniem case study.

4. Umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Drążek Z,Niemczynowicz B. (2003): Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa

2. Gierszewska G. (2004): Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R.Łazarskiego, Warszawa

3. Porter M. (2000): Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa

4. Stankiewicz M.J. (2005): Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dom Organizatora, Toruń

5. Zelek A. (2011): Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin

6. Bernie J., Ingram J., Kraśnicka T.: ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007

7. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002

8. Górska E., Lewandowski J.: Zarządzanie i organizacja środowiska pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010.

9. Pytel-Kopczyńska M., Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy w oparciu o kreatywność i innowacyjność [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu (red.) Pachura P., Ociepa-Kubicka A., Zelga-Szmidla A., Kielesińska A., Wydawnictwo Naukowe Intellect, Waleńczów, 2018.

Literatura uzupełniająca:

10. Drucker P. (2006): Zarządzanie w XXI wieku. Muza S.A., Warszawa

11. Romanowska M. (2000): Strategie rozwoju i konkurencji. CIM, Warszawa

12. Sowa K. (2006): Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych. Difin, Warszawa

Uwagi:

1. Informacja gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, instrukcjami do laboratorium itp. - informacje prezentowane studentom na zajęciach, jeśli wymaga tego formuła zajęć, przesyłane są droga elektroniczną na adresy e-mailowe poszczególnych grup dziekańskich, lub na wcześniejszych zajęciach doręczane w formie wydruków.

2. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć - informacje znajdują się na stronie internetowej wydziału.

3. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) - informacje znajdują się na stronie internetowej wydziału.

4. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce) - podawane są studentom na pierwszych zajęciach, znajdują się na stronie internetowej wydziału oraz w gablocie informacyjnej Katedry Informacyjnych Systemów Zarządzania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kowalski
Prowadzący grup: Sławomir Kowalski, Katarzyna Łazorko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie sposobów kreowania przewagi konkurencyjnej firmy oraz rozwijanie umiejętności myślenia menedżerskiego przy analizie i określaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

C2. Przygotowanie studentów do uruchomienia i prowadzenia konkurencyjnej firmy.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy zarządzania i marketingu współczesnego przedsiębiorstwa.

2. Student potrafi przedstawić problemy z zakresu zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem na rynku.

3. Student zna zasady rozwiązywania problemów w grupie, z wykorzystaniem case study.

4. Umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Drążek Z,Niemczynowicz B. (2003): Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa

2. Gierszewska G. (2004): Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R.Łazarskiego, Warszawa

3. Porter M. (2000): Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa

4. Stankiewicz M.J. (2005): Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dom Organizatora, Toruń

5. Zelek A. (2011): Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin

6. Bernie J., Ingram J., Kraśnicka T.: ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007

7. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002

8. Górska E., Lewandowski J.: Zarządzanie i organizacja środowiska pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010.

9. Pytel-Kopczyńska M., Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy w oparciu o kreatywność i innowacyjność [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu (red.) Pachura P., Ociepa-Kubicka A., Zelga-Szmidla A., Kielesińska A., Wydawnictwo Naukowe Intellect, Waleńczów, 2018.

10. Pytel-Kopczyńska M., Oleksiak P. (2019): Sustainable Age Management as an Integral Element of Corporate Social Responsibility in the Organisation, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T.20, z.11.

Literatura uzupełniająca:

11. Drucker P. (2006): Zarządzanie w XXI wieku. Muza S.A., Warszawa

12. Romanowska M. (2000): Strategie rozwoju i konkurencji. CIM, Warszawa

13. Sowa K. (2006): Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych. Difin, Warszawa

14. Pytel-Kopczyńska M., Oleksiak P.(2016): Zarządzanie wiedzą w organizacji (1) - ujęcie teoretyczne, Karpacki Przegląd Naukowy, nr 1 (17).

15. Pytel-Kopczyńska M., Oleksiak P.(2016): Zarządzanie wiedzą w organizacji (2) - w praktyce polskich firm, Karpacki Przegląd Naukowy, nr 2 (18).

16. Pytel-Kopczyńska M., Oleksiak P.(2016): Age Management as an Integral Part of Corporate Social Responsibility, [in:] The Role of Management Functions in Successful Enterprise Performance (eds.) Bylok F., Tangl A., Agroinform Publishing House, Budapest.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kowalski
Prowadzący grup: Sławomir Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie sposobów kreowania przewagi konkurencyjnej firmy oraz rozwijanie umiejętności myślenia menedżerskiego przy analizie i określaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

C2. Przygotowanie studentów do uruchomienia i prowadzenia konkurencyjnej firmy.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy zarządzania i marketingu współczesnego przedsiębiorstwa.

2. Student potrafi przedstawić problemy z zakresu zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem na rynku.

3. Student zna zasady rozwiązywania problemów w grupie, z wykorzystaniem case study.

4. Umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Drążek Z,Niemczynowicz B. (2003): Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa

2. Gierszewska G. (2004): Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R.Łazarskiego, Warszawa

3. Porter M. (2000): Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa

4. Stankiewicz M.J. (2005): Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dom Organizatora, Toruń

5. Zelek A. (2011): Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin

6. Bernie J., Ingram J., Kraśnicka T.: ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007

7. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002

8. Górska E., Lewandowski J.: Zarządzanie i organizacja środowiska pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010.

9. Pytel-Kopczyńska M., Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy w oparciu o kreatywność i innowacyjność [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu (red.) Pachura P., Ociepa-Kubicka A., Zelga-Szmidla A., Kielesińska A., Wydawnictwo Naukowe Intellect, Waleńczów, 2018.

10. Pytel-Kopczyńska M., Oleksiak P. (2019): Sustainable Age Management as an Integral Element of Corporate Social Responsibility in the Organisation, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T.20, z.11.

Literatura uzupełniająca:

11. Drucker P. (2006): Zarządzanie w XXI wieku. Muza S.A., Warszawa

12. Romanowska M. (2000): Strategie rozwoju i konkurencji. CIM, Warszawa

13. Sowa K. (2006): Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych. Difin, Warszawa

14. Pytel-Kopczyńska M., Oleksiak P.(2016): Zarządzanie wiedzą w organizacji (1) - ujęcie teoretyczne, Karpacki Przegląd Naukowy, nr 1 (17).

15. Pytel-Kopczyńska M., Oleksiak P.(2016): Zarządzanie wiedzą w organizacji (2) - w praktyce polskich firm, Karpacki Przegląd Naukowy, nr 2 (18).

16. Pytel-Kopczyńska M., Oleksiak P.(2016): Age Management as an Integral Part of Corporate Social Responsibility, [in:] The Role of Management Functions in Successful Enterprise Performance (eds.) Bylok F., Tangl A., Agroinform Publishing House, Budapest.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kowalski
Prowadzący grup: Sławomir Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie sposobów kreowania przewagi konkurencyjnej firmy oraz rozwijanie umiejętności myślenia menedżerskiego przy analizie i określaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

C2. Przygotowanie studentów do uruchomienia i prowadzenia konkurencyjnej firmy.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy zarządzania i marketingu współczesnego przedsiębiorstwa.

2. Student potrafi przedstawić problemy z zakresu zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem na rynku.

3. Student zna zasady rozwiązywania problemów w grupie, z wykorzystaniem case study.

4. Umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Drążek Z,Niemczynowicz B. (2003): Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa

2. Gierszewska G. (2004): Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R.Łazarskiego, Warszawa

3. Porter M. (2000): Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa

4. Stankiewicz M.J. (2005): Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dom Organizatora, Toruń

5. Zelek A. (2011): Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin

6. Bernie J., Ingram J., Kraśnicka T.: ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007

7. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002

8. Górska E., Lewandowski J.: Zarządzanie i organizacja środowiska pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010.

9. Pytel-Kopczyńska M., Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy w oparciu o kreatywność i innowacyjność [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu (red.) Pachura P., Ociepa-Kubicka A., Zelga-Szmidla A., Kielesińska A., Wydawnictwo Naukowe Intellect, Waleńczów, 2018.

10. Pytel-Kopczyńska M., Oleksiak P. (2019): Sustainable Age Management as an Integral Element of Corporate Social Responsibility in the Organisation, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T.20, z.11.

Literatura uzupełniająca:

11. Drucker P. (2006): Zarządzanie w XXI wieku. Muza S.A., Warszawa

12. Romanowska M. (2000): Strategie rozwoju i konkurencji. CIM, Warszawa

13. Sowa K. (2006): Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych. Difin, Warszawa

14. Pytel-Kopczyńska M., Oleksiak P.(2016): Zarządzanie wiedzą w organizacji (1) - ujęcie teoretyczne, Karpacki Przegląd Naukowy, nr 1 (17).

15. Pytel-Kopczyńska M., Oleksiak P.(2016): Zarządzanie wiedzą w organizacji (2) - w praktyce polskich firm, Karpacki Przegląd Naukowy, nr 2 (18).

16. Pytel-Kopczyńska M., Oleksiak P.(2016): Age Management as an Integral Part of Corporate Social Responsibility, [in:] The Role of Management Functions in Successful Enterprise Performance (eds.) Bylok F., Tangl A., Agroinform Publishing House, Budapest.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie sposobów kreowania przewagi konkurencyjnej firmy oraz rozwijanie umiejętności myślenia menedżerskiego przy analizie i określaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

C2. Przygotowanie studentów do uruchomienia i prowadzenia konkurencyjnej firmy.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy zarządzania i marketingu współczesnego przedsiębiorstwa.

2. Student potrafi przedstawić problemy z zakresu zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem na rynku.

3. Student zna zasady rozwiązywania problemów w grupie, z wykorzystaniem case study.

4. Umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Drążek Z,Niemczynowicz B. (2003): Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa

2. Gierszewska G. (2004): Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R.Łazarskiego, Warszawa

3. Porter M. (2000): Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa

4. Stankiewicz M.J. (2005): Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dom Organizatora, Toruń

5. Zelek A. (2011): Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin

6. Bernie J., Ingram J., Kraśnicka T.: ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007

7. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002

8. Górska E., Lewandowski J.: Zarządzanie i organizacja środowiska pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010.

9. Pytel-Kopczyńska M., Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy w oparciu o kreatywność i innowacyjność [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu (red.) Pachura P., Ociepa-Kubicka A., Zelga-Szmidla A., Kielesińska A., Wydawnictwo Naukowe Intellect, Waleńczów, 2018.

10. Pytel-Kopczyńska M., Oleksiak P. (2019): Sustainable Age Management as an Integral Element of Corporate Social Responsibility in the Organisation, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T.20, z.11.

Literatura uzupełniająca:

11. Drucker P. (2006): Zarządzanie w XXI wieku. Muza S.A., Warszawa

12. Romanowska M. (2000): Strategie rozwoju i konkurencji. CIM, Warszawa

13. Sowa K. (2006): Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych. Difin, Warszawa

14. Pytel-Kopczyńska M., Oleksiak P.(2016): Zarządzanie wiedzą w organizacji (1) - ujęcie teoretyczne, Karpacki Przegląd Naukowy, nr 1 (17).

15. Pytel-Kopczyńska M., Oleksiak P.(2016): Zarządzanie wiedzą w organizacji (2) - w praktyce polskich firm, Karpacki Przegląd Naukowy, nr 2 (18).

16. Pytel-Kopczyńska M., Oleksiak P.(2016): Age Management as an Integral Part of Corporate Social Responsibility, [in:] The Role of Management Functions in Successful Enterprise Performance (eds.) Bylok F., Tangl A., Agroinform Publishing House, Budapest.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)