Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość i zarządzanie własną działalnością gospodarczą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-DZP-D1-PIZ-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość i zarządzanie własną działalnością gospodarczą
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 5 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rozpondek
Prowadzący grup: Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu przedsiębiorczości.

C2. Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania.

C3. Nabycie umiejętności zarządzania własna działalnością gospodarczą.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości.

2. Student ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw zarządzania.

3. Student posiada umiejętność rozwiązywania problemów w grupie oraz uczestniczyć w dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 2010.

2. Safin K., Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Wyd. AE, Wrocław 2007.

3. Hanisz R. N. (red. nauk.), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Sułkowski Ł. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Toruń 2005.

2. Pasieczny J., Biznesplan, Wyd. PWN, Warszawa 2007.

3. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes., Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska, Aleksandra Radziszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu przedsiębiorczości.

C2. Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania.

C3. Nabycie umiejętności zarządzania własna działalnością gospodarczą.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości.

2. Student ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw zarządzania.

3. Student posiada umiejętność rozwiązywania problemów w grupie oraz uczestniczyć w dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 2010

2. Safin K., Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Wyd. AE, Wrocław 2007

3. Hanisz R. N. (red. nauk.), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010

4. Kielesińska A., Przedsiębiorczość a sprawne zarządzanie firmą, Wyd. WNI 2018, Wancerzów

5. Rozpondek K., 2018, Zarządzanie oraz rola innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle globalizacji, [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe INTELLECT, Waleńczów.

6. Rozpondek K., 2020, Firmy rodzinne w świetle wyzwań przemysłu 4.0, [w:] Konkurencyjność i szanse rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Literatura uzupełniająca:

1. Sułkowski Ł. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Toruń 2005

2. Pasieczny J., Biznesplan, Wyd. PWN, Warszawa 2007

3. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes., Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2006

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu przedsiębiorczości.

C2. Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania.

C3. Nabycie umiejętności zarządzania własna działalnością gospodarczą.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości.

2. Student ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw zarządzania.

3. Student posiada umiejętność rozwiązywania problemów w grupie oraz uczestniczyć w dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 2010

2. Safin K., Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Wyd. AE, Wrocław 2007

3. Hanisz R. N. (red. nauk.), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010

4. Kielesińska A., Przedsiębiorczość a sprawne zarządzanie firmą, Wyd. WNI 2018, Wancerzów

5. Rozpondek K., 2018, Zarządzanie oraz rola innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle globalizacji, [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe INTELLECT, Waleńczów.

6. Rozpondek K., 2020, Firmy rodzinne w świetle wyzwań przemysłu 4.0, [w:] Konkurencyjność i szanse rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Literatura uzupełniająca:

1. Sułkowski Ł. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Toruń 2005

2. Pasieczny J., Biznesplan, Wyd. PWN, Warszawa 2007

3. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes., Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2006

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu przedsiębiorczości.

C2. Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania.

C3. Nabycie umiejętności zarządzania własna działalnością gospodarczą.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości.

2. Student ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw zarządzania.

3. Student posiada umiejętność rozwiązywania problemów w grupie oraz uczestniczyć w dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 2010

2. Safin K., Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Wyd. AE, Wrocław 2007

3. Hanisz R. N. (red. nauk.), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010

4. Kielesińska A., Przedsiębiorczość a sprawne zarządzanie firmą, Wyd. WNI 2018, Wancerzów

5. Rozpondek K., 2018, Zarządzanie oraz rola innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle globalizacji, [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe INTELLECT, Waleńczów.

6. Rozpondek K., 2020, Firmy rodzinne w świetle wyzwań przemysłu 4.0, [w:] Konkurencyjność i szanse rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Literatura uzupełniająca:

1. Sułkowski Ł. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Toruń 2005

2. Pasieczny J., Biznesplan, Wyd. PWN, Warszawa 2007

3. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes., Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2006

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu przedsiębiorczości.

C2. Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania.

C3. Nabycie umiejętności zarządzania własna działalnością gospodarczą.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości.

2. Student ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw zarządzania.

3. Student posiada umiejętność rozwiązywania problemów w grupie oraz uczestniczyć w dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 2010

2. Safin K., Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Wyd. AE, Wrocław 2007

3. Hanisz R. N. (red. nauk.), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010

4. Kielesińska A., Przedsiębiorczość a sprawne zarządzanie firmą, Wyd. WNI 2018, Wancerzów

5. Rozpondek K., 2018, Zarządzanie oraz rola innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle globalizacji, [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe INTELLECT, Waleńczów.

6. Rozpondek K., 2020, Firmy rodzinne w świetle wyzwań przemysłu 4.0, [w:] Konkurencyjność i szanse rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Literatura uzupełniająca:

1. Sułkowski Ł. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Toruń 2005

2. Pasieczny J., Biznesplan, Wyd. PWN, Warszawa 2007

3. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes., Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2006

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)