Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-DZP-D1-PZ-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Wz Przedmioty obowiązkowe 4 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rozpondek
Prowadzący grup: Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praktyka zawodowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

1. Praktyczna weryfikacja oraz pogłębienie pozyskanej wiedzy teoretycznej.

2. Zapoznanie się z aktualnym stanem wiedzy i jej zastosowaniem we wszystkich obszarach i fazach designu i zarządzania projektem.

3. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną jednostki, w której odbywana jest praktyka oraz z zakresem jej działania.

4. Zapoznanie się z przepisami regulującymi działanie jednostki, współpracy z innymi jednostkami/ podmiotami specjalistycznymi, z którymi współpracuje.

5. Zapoznanie się z zasadami przepływu informacji i dokumentacji.

6. Zapoznanie się z przygotowaniem prezentacji, wystaw i pokazów, materiałów informacyjnych, planów i projektów pod kierunkiem osób bezpośrednio nadzorujących przebieg praktyki.

7. Pozyskanie materiałów empirycznych do pracy dyplomowej.

8. Sprawdzenie własnej przydatności i predyspozycji do zawodu.

9. Ewentualna orientacja zawodowa - pierwsze miejsce pracy.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość zagadnień z zakresu możliwości zastosowania designu we wszystkich obszarach i fazach zarządzania projektem.

2. Orientacja w podstawowych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, organów administracji państwowej, organów administracji samorządowej lub w innych organizacji non profit.

Literatura:

1. Dokumentacja organizacji

2. Akty prawne

3. Zasoby Internetu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zelga-Szmidla
Prowadzący grup: Anna Zelga-Szmidla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praktyka zawodowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

1. Praktyczna weryfikacja oraz pogłębienie pozyskanej wiedzy teoretycznej.

2. Zapoznanie się z aktualnym stanem wiedzy i jej zastosowaniem we wszystkich obszarach i fazach designu i zarządzania projektem.

3. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną jednostki, w której odbywana jest praktyka oraz z zakresem jej działania.

4. Zapoznanie się z przepisami regulującymi działanie jednostki, współpracy z innymi jednostkami/ podmiotami specjalistycznymi, z którymi współpracuje.

5. Zapoznanie się z zasadami przepływu informacji i dokumentacji.

6. Zapoznanie się z przygotowaniem prezentacji, wystaw i pokazów, materiałów informacyjnych, planów i projektów pod kierunkiem osób bezpośrednio nadzorujących przebieg praktyki.

7. Pozyskanie materiałów empirycznych do pracy dyplomowej.

8. Sprawdzenie własnej przydatności i predyspozycji do zawodu.

9. Ewentualna orientacja zawodowa - pierwsze miejsce pracy.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość zagadnień z zakresu możliwości zastosowania designu we wszystkich obszarach i fazach zarządzania projektem.

2. Orientacja w podstawowych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, organów administracji państwowej, organów administracji samorządowej lub w innych organizacji non profit.

Literatura:

1. Dokumentacja organizacji

2. Akty prawne

3. Zasoby Internetu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zelga-Szmidla
Prowadzący grup: Anna Zelga-Szmidla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie z praktycznymi aspektami realizacji zadań w zakresie zarządzania organizacją.

C2. Poznanie specyfiki funkcjonowania organizacji różnego typu ( organizacje komercyjne, jednostki samorządowe, instytucje publiczne oraz non – profit) w warunkach turbulentnego otoczenia.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student ma wiedzę na temat podstaw zarządzania.

Student potrafi charakteryzować społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania organizacjami.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania zasobami organizacji.

Student ma wiedzę podstawową z zakresu wpływu otoczenia na decyzje podejmowane w zakresie zarządzania organizacją.

Student potrafi odczytywać informacje zawarte w dokumentach regulujących proces zarządzania

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dokumentacja organizacji

2. Akty prawne

Literatura uzupełniająca:

3. Zasoby Internetu

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zelga-Szmidla
Prowadzący grup: Anna Zelga-Szmidla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie z praktycznymi aspektami realizacji zadań w zakresie zarządzania organizacją.

C2. Poznanie specyfiki funkcjonowania organizacji różnego typu ( organizacje komercyjne, jednostki samorządowe, instytucje publiczne oraz non – profit) w warunkach turbulentnego otoczenia.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student ma wiedzę na temat podstaw zarządzania.

Student potrafi charakteryzować społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania organizacjami.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania zasobami organizacji.

Student ma wiedzę podstawową z zakresu wpływu otoczenia na decyzje podejmowane w zakresie zarządzania organizacją.

Student potrafi odczytywać informacje zawarte w dokumentach regulujących proces zarządzania

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dokumentacja organizacji

2. Akty prawne

Literatura uzupełniająca:

3. Zasoby Internetu

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Zelga-Szmidla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie z praktycznymi aspektami realizacji zadań w zakresie zarządzania organizacją.

C2. Poznanie specyfiki funkcjonowania organizacji różnego typu ( organizacje komercyjne, jednostki samorządowe, instytucje publiczne oraz non – profit) w warunkach turbulentnego otoczenia.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student ma wiedzę na temat podstaw zarządzania.

Student potrafi charakteryzować społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania organizacjami.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania zasobami organizacji.

Student ma wiedzę podstawową z zakresu wpływu otoczenia na decyzje podejmowane w zakresie zarządzania organizacją.

Student potrafi odczytywać informacje zawarte w dokumentach regulujących proces zarządzania

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dokumentacja organizacji

2. Akty prawne

Literatura uzupełniająca:

3. Zasoby Internetu

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie z praktycznymi aspektami realizacji zadań w zakresie zarządzania organizacją.

C2. Poznanie specyfiki funkcjonowania organizacji różnego typu ( organizacje komercyjne, jednostki samorządowe, instytucje publiczne oraz non – profit) w warunkach turbulentnego otoczenia.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student ma wiedzę na temat podstaw zarządzania.

Student potrafi charakteryzować społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania organizacjami.

Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania zasobami organizacji.

Student ma wiedzę podstawową z zakresu wpływu otoczenia na decyzje podejmowane w zakresie zarządzania organizacją.

Student potrafi odczytywać informacje zawarte w dokumentach regulujących proces zarządzania

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dokumentacja organizacji

2. Akty prawne

Literatura uzupełniająca:

3. Zasoby Internetu

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)