Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy Informacji Przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-DZP-D1-SIP-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy Informacji Przestrzennej
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przednioty obowiązkowe 3 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rozpondek
Prowadzący grup: Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie technologii Systemów Informacji Przestrzennej

C2. Prezentacja zastosowań SIP we współczesnym życiu społeczno-gospodarczym

C3. Wykształcenie umiejętności wykorzystania SIP

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowe umiejętności odczytywania i interpretacji map

2. Student zna podstawy dotyczące problematyki lokalizacji w działalności gospodarczej

3. Student potrafi obsługiwać komputer (podstawowe narzędzia typu Office) i korzystać z Internetu i aplikacji sieciowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szczepanek R., Systemy informacji przestrzennej z QGIS: część I i II: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2017.

2. Litwin L., Myrda G., Systemy informacji geograficznej, zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2005.

3. Kwiecień J., Systemy informacji geograficznej: podstawy, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz, 2004.

4. Rozpondek K., Rozpondek R., Issues of Sustainable Development in the Light of a GIS-based Assessment of the Geochemical State of the Aquatic Environment, Problems of Sustainable Development , 2017, 12,1, 131-137.

5. Rozpondek R., Wancisiewicz K., Kacprzak M., GIS in the Studies of Soil and Water Environment, Journal of Ecological Engineering, 2016, 17, 3, 134-142.

Literatura uzupełniająca:

1. Iwańczak B., Quantum GIS. Tworzenie i analiza map, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2013.

2. Szczepanek R., Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2013.

3. Tomlinson R., Rozważania o GIS: planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla menedżerów, ESRI Polska, 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rozpondek
Prowadzący grup: Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie technologii Systemów Informacji Przestrzennej

C2. Prezentacja zastosowań SIP we współczesnym życiu społeczno-gospodarczym

C3. Wykształcenie umiejętności wykorzystania SIP

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowe umiejętności odczytywania i interpretacji map

2. Student zna podstawy dotyczące problematyki lokalizacji w działalności gospodarczej

3. Student potrafi obsługiwać komputer (podstawowe narzędzia typu Office) i korzystać z Internetu i aplikacji sieciowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szczepanek R., Systemy informacji przestrzennej z QGIS: część I i II: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2017.

2. Litwin L., Myrda G., Systemy informacji geograficznej, zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2005.

3. Kwiecień J., Systemy informacji geograficznej: podstawy, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz, 2004.

4. Rozpondek K., Rozpondek R., Issues of Sustainable Development in the Light of a GIS-based Assessment of the Geochemical State of the Aquatic Environment, Problems of Sustainable Development , 2017, 12,1, 131-137.

5. Rozpondek R., Wancisiewicz K., Kacprzak M., GIS in the Studies of Soil and Water Environment, Journal of Ecological Engineering, 2016, 17, 3, 134-142.

Literatura uzupełniająca:

1. Iwańczak B., Quantum GIS. Tworzenie i analiza map, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2013.

2. Szczepanek R., Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2013.

3. Tomlinson R., Rozważania o GIS: planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla menedżerów, ESRI Polska, 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Stępniak
Prowadzący grup: Cezary Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie technologii Systemów Informacji Przestrzennej

C2. Prezentacja zastosowań SIP we współczesnym życiu społeczno-gospodarczym

C3. Wykształcenie umiejętności wykorzystania SIP

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowe umiejętności odczytywania i interpretacji map

2. Student zna podstawy dotyczące problematyki lokalizacji w działalności gospodarczej

3. Student potrafi obsługiwać komputer (podstawowe narzędzia typu Office) i korzystać z Internetu i aplikacji sieciowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szczepanek R., Systemy informacji przestrzennej z QGIS: część I i II: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2017.

2. Litwin L., Myrda G., Systemy informacji geograficznej, zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2005.

3. Kwiecień J., Systemy informacji geograficznej: podstawy, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz, 2004.

4. Rozpondek K., Rozpondek R., Issues of Sustainable Development in the Light of a GIS-based Assessment of the Geochemical State of the Aquatic Environment, Problems of Sustainable Development , 2017, 12,1, 131-137.

5. Rozpondek R., Wancisiewicz K., Kacprzak M., GIS in the Studies of Soil and Water Environment, Journal of Ecological Engineering, 2016, 17, 3, 134-142.

Literatura uzupełniająca:

1. Iwańczak B., Quantum GIS. Tworzenie i analiza map, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2013.

2. Szczepanek R., Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2013.

3. Tomlinson R., Rozważania o GIS: planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla menedżerów, ESRI Polska, 2008.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Stępniak
Prowadzący grup: Cezary Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie technologii Systemów Informacji Przestrzennej

C2. Prezentacja zastosowań SIP we współczesnym życiu społeczno-gospodarczym

C3. Wykształcenie umiejętności wykorzystania SIP

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowe umiejętności odczytywania i interpretacji map

2. Student zna podstawy dotyczące problematyki lokalizacji w działalności gospodarczej

3. Student potrafi obsługiwać komputer (podstawowe narzędzia typu Office) i korzystać z Internetu i aplikacji sieciowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szczepanek R., Systemy informacji przestrzennej z QGIS: część I i II: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2017.

2. Litwin L., Myrda G., Systemy informacji geograficznej, zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2005.

3. Kwiecień J., Systemy informacji geograficznej: podstawy, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz, 2004.

4. Rozpondek K., Rozpondek R., Issues of Sustainable Development in the Light of a GIS-based Assessment of the Geochemical State of the Aquatic Environment, Problems of Sustainable Development , 2017, 12,1, 131-137.

5. Rozpondek R., Wancisiewicz K., Kacprzak M., GIS in the Studies of Soil and Water Environment, Journal of Ecological Engineering, 2016, 17, 3, 134-142.

Literatura uzupełniająca:

1. Iwańczak B., Quantum GIS. Tworzenie i analiza map, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2013.

2. Szczepanek R., Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2013.

3. Tomlinson R., Rozważania o GIS: planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla menedżerów, ESRI Polska, 2008.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Stępniak
Prowadzący grup: Cezary Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie technologii Systemów Informacji Przestrzennej

C2. Prezentacja zastosowań SIP we współczesnym życiu społeczno-gospodarczym

C3. Wykształcenie umiejętności wykorzystania SIP

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowe umiejętności odczytywania i interpretacji map

2. Student zna podstawy dotyczące problematyki lokalizacji w działalności gospodarczej

3. Student potrafi obsługiwać komputer (podstawowe narzędzia typu Office) i korzystać z Internetu i aplikacji sieciowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szczepanek R., Systemy informacji przestrzennej z QGIS: część I i II: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2017.

2. Litwin L., Myrda G., Systemy informacji geograficznej, zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2005.

3. Kwiecień J., Systemy informacji geograficznej: podstawy, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz, 2004.

4. Rozpondek K., Rozpondek R., Issues of Sustainable Development in the Light of a GIS-based Assessment of the Geochemical State of the Aquatic Environment, Problems of Sustainable Development , 2017, 12,1, 131-137.

5. Rozpondek R., Wancisiewicz K., Kacprzak M., GIS in the Studies of Soil and Water Environment, Journal of Ecological Engineering, 2016, 17, 3, 134-142.

Literatura uzupełniająca:

1. Iwańczak B., Quantum GIS. Tworzenie i analiza map, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2013.

2. Szczepanek R., Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2013.

3. Tomlinson R., Rozważania o GIS: planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla menedżerów, ESRI Polska, 2008.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie technologii Systemów Informacji Przestrzennej

C2. Prezentacja zastosowań SIP we współczesnym życiu społeczno-gospodarczym

C3. Wykształcenie umiejętności wykorzystania SIP

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Podstawowe umiejętności odczytywania i interpretacji map

2. Student zna podstawy dotyczące problematyki lokalizacji w działalności gospodarczej

3. Student potrafi obsługiwać komputer (podstawowe narzędzia typu Office) i korzystać z Internetu i aplikacji sieciowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szczepanek R., Systemy informacji przestrzennej z QGIS: część I i II: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2017.

2. Litwin L., Myrda G., Systemy informacji geograficznej, zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2005.

3. Kwiecień J., Systemy informacji geograficznej: podstawy, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz, 2004.

4. Rozpondek K., Rozpondek R., Issues of Sustainable Development in the Light of a GIS-based Assessment of the Geochemical State of the Aquatic Environment, Problems of Sustainable Development , 2017, 12,1, 131-137.

5. Rozpondek R., Wancisiewicz K., Kacprzak M., GIS in the Studies of Soil and Water Environment, Journal of Ecological Engineering, 2016, 17, 3, 134-142.

Literatura uzupełniająca:

1. Iwańczak B., Quantum GIS. Tworzenie i analiza map, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2013.

2. Szczepanek R., Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2013.

3. Tomlinson R., Rozważania o GIS: planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla menedżerów, ESRI Polska, 2008.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)