Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki heurystyczne i kreatywność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-DZP-D1-THiK-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki heurystyczne i kreatywność
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ przedmioty obowiązkowe 1 sem.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej umiejętności związanej z niestandardowym i kreatywnym podejściem do rozwiązywania problemów poprzez działania grupowe oraz sposobami rozwijania tych możliwości w ramach heurystyki.

C2. Celem zajęć jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w podstawowych obszarach funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa oraz stosowanie podstawowego instrumentarium technik i metod pobudzania kreatywności.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauki o przedsiębiorstwie.

2. Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zarządzania organizacjami.

3. Student potrafi rozwiązywać zadania typu case study (studia przypadków).

4. Student posiada umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kosieradzka A., (2013), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, Wyd. Edu-Libri, Kraków-Warszawa.

2. Antoszkiewicz, J.D. Pawlak Z. (2010), Techniki menedżerskie. Warszawa: Poltext.

3. Gołębiowska E., (2015), Zarządzanie-nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacji, Wyd. Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa.

4. West M. A., (2000), Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa.

5. Antoszkiewicz J. (1990), Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów,

PWE, Warszawa, Wydanie II zmienione.

Literatura uzupełniająca:

1. Antoszkiewicz, J.D. (2008), Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, Poltext, Warszawa

2. De Bono E., (2015), Myślenie lateralne, Wyd. Studio EMKA, Warszawa.

3. Nęcka E., Orzechowski J., Słabosz A., (2013), Wyd: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

4. Mikołajczyk Z. (1999), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa.

5. Brilman J., (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.

6. Pytel-Kopczyńska M., Analiza czynników kształtujących psychospołeczne warunki pracy w aspekcie zarządzania rozwojem organizacji, [w:] Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach (red.) Szymańska K., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej umiejętności związanej z niestandardowym i kreatywnym podejściem do rozwiązywania problemów poprzez działania grupowe oraz sposobami rozwijania tych możliwości w ramach heurystyki.

C2. Celem zajęć jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w podstawowych obszarach funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa oraz stosowanie podstawowego instrumentarium technik i metod pobudzania kreatywności.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauki o przedsiębiorstwie.

2. Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zarządzania organizacjami.

3. Student potrafi rozwiązywać zadania typu case study (studia przypadków).

4. Student posiada umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kosieradzka A., (2013), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, Wyd. Edu-Libri, Kraków-Warszawa.

2. Antoszkiewicz, J.D. Pawlak Z. (2010), Techniki menedżerskie. Warszawa: Poltext.

3. Gołębiowska E., (2015), Zarządzanie-nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacji, Wyd. Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa.

4. West M. A., (2000), Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa.

5. Antoszkiewicz J. (1990), Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów,

PWE, Warszawa, Wydanie II zmienione.

Literatura uzupełniająca:

1. Antoszkiewicz, J.D. (2008), Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, Poltext, Warszawa

2. De Bono E., (2015), Myślenie lateralne, Wyd. Studio EMKA, Warszawa.

3. Nęcka E., Orzechowski J., Słabosz A., (2013), Wyd: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

4. Mikołajczyk Z. (1999), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa.

5. Brilman J., (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.

6. Pytel-Kopczyńska M., Analiza czynników kształtujących psychospołeczne warunki pracy w aspekcie zarządzania rozwojem organizacji, [w:] Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach (red.) Szymańska K., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zadros
Prowadzący grup: Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej umiejętności związanej z niestandardowym i kreatywnym podejściem do rozwiązywania problemów poprzez działania grupowe oraz sposobami rozwijania tych możliwości w ramach heurystyki.

C2. Celem zajęć jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w podstawowych obszarach funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa oraz stosowanie podstawowego instrumentarium technik i metod pobudzania kreatywności.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauki o przedsiębiorstwie.

2. Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zarządzania organizacjami.

3. Student potrafi rozwiązywać zadania typu case study (studia przypadków).

4. Student posiada umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kosieradzka A., (2013), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, Wyd. Edu-Libri, Kraków-Warszawa.

2. Antoszkiewicz, J.D. Pawlak Z. (2010), Techniki menedżerskie. Warszawa: Poltext.

3. Gołębiowska E., (2015), Zarządzanie-nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacji, Wyd. Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa.

4. West M. A., (2000), Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa.

5. Antoszkiewicz J. (1990), Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów,

PWE, Warszawa, Wydanie II zmienione.

Literatura uzupełniająca:

1. Antoszkiewicz, J.D. (2008), Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, Poltext, Warszawa

2. De Bono E., (2015), Myślenie lateralne, Wyd. Studio EMKA, Warszawa.

3. Nęcka E., Orzechowski J., Słabosz A., (2013), Wyd: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

4. Mikołajczyk Z. (1999), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa.

5. Brilman J., (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.

6. Pytel-Kopczyńska M., Analiza czynników kształtujących psychospołeczne warunki pracy w aspekcie zarządzania rozwojem organizacji, [w:] Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach (red.) Szymańska K., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2014.

7. Pytel-Kopczyńska M., Idea of the Best Workplace in the Context of Improving Team Performance, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, z. 136, 2019.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zadros
Prowadzący grup: Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej umiejętności związanej z niestandardowym i kreatywnym podejściem do rozwiązywania problemów poprzez działania grupowe oraz sposobami rozwijania tych możliwości w ramach heurystyki.

C2. Celem zajęć jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w podstawowych obszarach funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa oraz stosowanie podstawowego instrumentarium technik i metod pobudzania kreatywności.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauki o przedsiębiorstwie.

2. Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zarządzania organizacjami.

3. Student potrafi rozwiązywać zadania typu case study (studia przypadków).

4. Student posiada umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kosieradzka A., (2013), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, Wyd. Edu-Libri, Kraków-Warszawa.

2. Antoszkiewicz, J.D. Pawlak Z. (2010), Techniki menedżerskie. Warszawa: Poltext.

3. Gołębiowska E., (2015), Zarządzanie-nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacji, Wyd. Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa.

4. West M. A., (2000), Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa.

5. Antoszkiewicz J. (1990), Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów,

PWE, Warszawa, Wydanie II zmienione.

Literatura uzupełniająca:

1. Antoszkiewicz, J.D. (2008), Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, Poltext, Warszawa

2. De Bono E., (2015), Myślenie lateralne, Wyd. Studio EMKA, Warszawa.

3. Nęcka E., Orzechowski J., Słabosz A., (2013), Wyd: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

4. Mikołajczyk Z. (1999), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa.

5. Brilman J., (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.

6. Pytel-Kopczyńska M., Analiza czynników kształtujących psychospołeczne warunki pracy w aspekcie zarządzania rozwojem organizacji, [w:] Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach (red.) Szymańska K., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2014.

7. Pytel-Kopczyńska M., Idea of the Best Workplace in the Context of Improving Team Performance, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, z. 136, 2019.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zadros
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska, Dorota Lizoń-Szłapowska, Maja Skiba, Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej umiejętności związanej z niestandardowym i kreatywnym podejściem do rozwiązywania problemów poprzez działania grupowe oraz sposobami rozwijania tych możliwości w ramach heurystyki.

C2. Celem zajęć jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w podstawowych obszarach funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa oraz stosowanie podstawowego instrumentarium technik i metod pobudzania kreatywności.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauki o przedsiębiorstwie.

2. Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zarządzania organizacjami.

3. Student potrafi rozwiązywać zadania typu case study (studia przypadków).

4. Student posiada umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kosieradzka A., (2013), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, Wyd. Edu-Libri, Kraków-Warszawa.

2. Antoszkiewicz, J.D. Pawlak Z. (2010), Techniki menedżerskie. Warszawa: Poltext.

3. Gołębiowska E., (2015), Zarządzanie-nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacji, Wyd. Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa.

4. West M. A., (2000), Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa.

5. Antoszkiewicz J. (1990), Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów,

PWE, Warszawa, Wydanie II zmienione.

Literatura uzupełniająca:

1. Antoszkiewicz, J.D. (2008), Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, Poltext, Warszawa

2. De Bono E., (2015), Myślenie lateralne, Wyd. Studio EMKA, Warszawa.

3. Nęcka E., Orzechowski J., Słabosz A., (2013), Wyd: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

4. Mikołajczyk Z. (1999), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa.

5. Brilman J., (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.

6. Pytel-Kopczyńska M., Analiza czynników kształtujących psychospołeczne warunki pracy w aspekcie zarządzania rozwojem organizacji, [w:] Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach (red.) Szymańska K., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2014.

7. Pytel-Kopczyńska M., Idea of the Best Workplace in the Context of Improving Team Performance, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, z. 136, 2019.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej umiejętności związanej z niestandardowym i kreatywnym podejściem do rozwiązywania problemów poprzez działania grupowe oraz sposobami rozwijania tych możliwości w ramach heurystyki.

C2. Celem zajęć jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w podstawowych obszarach funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa oraz stosowanie podstawowego instrumentarium technik i metod pobudzania kreatywności.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauki o przedsiębiorstwie.

2. Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zarządzania organizacjami.

3. Student potrafi rozwiązywać zadania typu case study (studia przypadków).

4. Student posiada umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kosieradzka A., (2013), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, Wyd. Edu-Libri, Kraków-Warszawa.

2. Antoszkiewicz, J.D. Pawlak Z. (2010), Techniki menedżerskie. Warszawa: Poltext.

3. Gołębiowska E., (2015), Zarządzanie-nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacji, Wyd. Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa.

4. West M. A., (2000), Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa.

5. Antoszkiewicz J. (1990), Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów,

PWE, Warszawa, Wydanie II zmienione.

Literatura uzupełniająca:

1. Antoszkiewicz, J.D. (2008), Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, Poltext, Warszawa

2. De Bono E., (2015), Myślenie lateralne, Wyd. Studio EMKA, Warszawa.

3. Nęcka E., Orzechowski J., Słabosz A., (2013), Wyd: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

4. Mikołajczyk Z. (1999), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa.

5. Brilman J., (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.

6. Pytel-Kopczyńska M., Analiza czynników kształtujących psychospołeczne warunki pracy w aspekcie zarządzania rozwojem organizacji, [w:] Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach (red.) Szymańska K., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2014.

7. Pytel-Kopczyńska M., Idea of the Best Workplace in the Context of Improving Team Performance, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, z. 136, 2019.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)