Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-DZP-D1-ZP-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 2 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Smoląg
Prowadzący grup: Rafał Niedbał, Klaudia Smoląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie słuchaczy z podstawami teoretycznymi zarządzania projektami oraz elementami wiedzy praktycznej niezbędnymi do uczestniczenia w zespole projektowym lub prowadzenia indywidualnych projektów.

C2. Poszerzenie wiedzy z zakresu metod planowania, szacowania i harmonogramowania projektów oraz programów komputerowych wspomagających proces zarządzania projektami.

C3. Nabycie umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania zarządzania projektami z wykorzystaniem aplikacji MS Project.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Znajomość podstaw zarządzania.

2. Znajomość metod optymalizacyjnych.

3. Znajomość procesu zarządzania zmianą.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Trocki M., Nowoczesne zarzadzanie projektami, PWE, Warszawa 2013.

2. Barker S., Rob C., Zarzadzanie projektem, PWE, Warszawa 2010.

3. Pawlak M., Zarzadzanie projektami, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Wilczewski S., MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarzadzanie projektem i portfelem projektów, Helion 2013.

2. Domiter M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Smoląg
Prowadzący grup: Rafał Niedbał, Klaudia Smoląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie słuchaczy z podstawami teoretycznymi zarządzania projektami oraz elementami wiedzy praktycznej niezbędnymi do uczestniczenia w zespole projektowym lub prowadzenia indywidualnych projektów.

C2. Poszerzenie wiedzy z zakresu metod planowania, szacowania i harmonogramowania projektów oraz programów komputerowych wspomagających proces zarządzania projektami.

C3. Nabycie umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania zarządzania projektami z wykorzystaniem aplikacji MS Project.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Znajomość podstaw zarządzania.

2. Znajomość metod optymalizacyjnych.

3. Znajomość procesu zarządzania zmianą.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012.

2. Barker S., Rob C., Zarządzanie projektem, PWE, Warszawa 2010.

3. Smoląg K., Risk in IT Projects, [w:] Várkoly L. (Ed.): Dnešné Trendy Inovácií, Wydawnictwo - Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2010, s. 271-276.

4. Pypłacz P., Kulej-Dudek E., Smoląg K., Zarządzanie zespołami projektowymi w firmach rodzinnych, [w:] Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo PCz, Częstochowa 2014, s. 238-246.

5. Kulej-Dudek E., Niedbał R., Wrzalik A., Dudek D., Kobis P., Wybrane narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie inżynierskie, [w:] Nowakowska-Grunt J., Grabowska M. (red.), Logistyczno-finansowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo WZ PCz, Częstochowa, 2018, s. 193-206.

Literatura uzupełniająca :

1. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2006.

2. Wilczewski S., MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów, Helion 2014.

3. Domiter M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Uwagi:

1. Informacje, gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, itp., (jeśli to konieczne), przesyłane są droga elektroniczną na adresy mailowe poszczególnych grup dziekańskich.

2. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć znajdują się na stronie internetowej wydziału.

3. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) znajdują się na stronie internetowej wydziału.

4. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce) - podawane są studentom na pierwszych zajęciach, znajdują się na stronie internetowej wydziału oraz w gablocie informacyjnej Katedry Informacyjnych Systemów Zarządzania (4 piętro).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Smoląg, Maciej Sobociński
Prowadzący grup: Rafał Niedbał, Klaudia Smoląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie słuchaczy z podstawami teoretycznymi zarządzania projektami oraz elementami wiedzy praktycznej niezbędnymi do uczestniczenia w zespole projektowym lub prowadzenia indywidualnych projektów.

C2. Poszerzenie wiedzy z zakresu metod planowania, szacowania i harmonogramowania projektów oraz programów komputerowych wspomagających proces zarządzania projektami.

C3. Nabycie umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania zarządzania projektami z wykorzystaniem aplikacji MS Project.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Znajomość podstaw zarządzania.

2. Znajomość metod optymalizacyjnych.

3. Znajomość procesu zarządzania zmianą.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012.

2. Barker S., Rob C., Zarządzanie projektem, PWE, Warszawa 2010.

3. Smoląg K., Risk in IT Projects, [w:] Várkoly L. (Ed.): Dnešné Trendy Inovácií, Wydawnictwo - Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2010, s. 271-276.

4. Pypłacz P., Kulej-Dudek E., Smoląg K., Zarządzanie zespołami projektowymi w firmach rodzinnych, [w:] Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo PCz, Częstochowa 2014, s. 238-246.

5. Kulej-Dudek E., Niedbał R., Wrzalik A., Dudek D., Kobis P., Wybrane narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie inżynierskie, [w:] Nowakowska-Grunt J., Grabowska M. (red.), Logistyczno-finansowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo WZ PCz, Częstochowa, 2018, s. 193-206.

Literatura uzupełniająca :

1. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2006.

2. Wilczewski S., MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów, Helion 2014.

3. Domiter M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Uwagi:

1. Informacje, gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, itp., (jeśli to konieczne), przesyłane są droga elektroniczną na adresy mailowe poszczególnych grup dziekańskich.

2. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć znajdują się na stronie internetowej wydziału.

3. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) znajdują się na stronie internetowej wydziału.

4. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce) - podawane są studentom na pierwszych zajęciach, znajdują się na stronie internetowej wydziału oraz w gablocie informacyjnej Katedry Informacyjnych Systemów Zarządzania (4 piętro).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Puto
Prowadzący grup: Agnieszka Puto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie słuchaczy z podstawami teoretycznymi zarządzania projektami oraz elementami wiedzy praktycznej niezbędnymi do uczestniczenia w zespole projektowym lub prowadzenia indywidualnych projektów.

C2. Poszerzenie wiedzy z zakresu metod planowania, szacowania i harmonogramowania projektów oraz programów komputerowych wspomagających proces zarządzania projektami.

C3. Nabycie umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania zarządzania projektami z wykorzystaniem aplikacji MS Project.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Znajomość podstaw zarządzania.

2. Znajomość metod optymalizacyjnych.

3. Znajomość procesu zarządzania zmianą.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012.

2. Barker S., Rob C., Zarządzanie projektem, PWE, Warszawa 2010.

3. Smoląg K., Risk in IT Projects, [w:] Várkoly L. (Ed.): Dnešné Trendy Inovácií, Wydawnictwo - Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2010, s. 271-276.

4. Pypłacz P., Kulej-Dudek E., Smoląg K., Zarządzanie zespołami projektowymi w firmach rodzinnych, [w:] Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo PCz, Częstochowa 2014, s. 238-246.

5. Kulej-Dudek E., Niedbał R., Wrzalik A., Dudek D., Kobis P., Wybrane narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie inżynierskie, [w:] Nowakowska-Grunt J., Grabowska M. (red.), Logistyczno-finansowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo WZ PCz, Częstochowa, 2018, s. 193-206.

Literatura uzupełniająca :

1. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2006.

2. Wilczewski S., MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów, Helion 2014.

3. Domiter M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Uwagi:

1. Informacje, gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, itp., (jeśli to konieczne), przesyłane są droga elektroniczną na adresy mailowe poszczególnych grup dziekańskich.

2. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć znajdują się na stronie internetowej wydziału.

3. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) znajdują się na stronie internetowej wydziału.

4. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce) - podawane są studentom na pierwszych zajęciach, znajdują się na stronie internetowej wydziału oraz w gablocie informacyjnej Katedry Informacyjnych Systemów Zarządzania (4 piętro).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Puto
Prowadzący grup: Katarzyna Brendzel, Katarzyna Łukasik-Stachowiak, Agnieszka Puto, Maciej Sobociński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie słuchaczy z podstawami teoretycznymi zarządzania projektami oraz elementami wiedzy praktycznej niezbędnymi do uczestniczenia w zespole projektowym lub prowadzenia indywidualnych projektów.

C2. Poszerzenie wiedzy z zakresu metod planowania, szacowania i harmonogramowania projektów oraz programów komputerowych wspomagających proces zarządzania projektami.

C3 Nabycie umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania zarządzania projektami z wykorzystaniem aplikacji GanttProject

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Znajomość podstaw zarządzania.

2. Znajomość metod optymalizacyjnych.

3. Znajomość procesu zarządzania zmianą.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012.

2. Barker S., Rob C., Zarządzanie projektem, PWE, Warszawa 2010.

3. Trocki M., Metodyki i standardy zarządzania projektami, Difin 2017.

4. Spałek S.,, Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. Perspektywa czwartej rewolucji przemysłowej. PWE, 2020.

Literatura uzupełniająca :

1. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2006.

2. Wilczewski S., MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów, Helion 2014.

3. Domiter M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

4. Puto A. (red.), Wyzwania rozwojowe firm rodzinnych vs nierodzinnych w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Uwagi:

1. Informacje, gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, itp., (jeśli to konieczne), przesyłane są droga elektroniczną na adresy mailowe poszczególnych grup dziekańskich.

2. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć znajdują się na stronie internetowej wydziału.

3. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) znajdują się na stronie internetowej wydziału.

4. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce) - podawane są studentom na pierwszych zajęciach, znajdują się na stronie internetowej wydziału oraz w gablocie informacyjnej Katedry Informacyjnych Systemów Zarządzania (4 piętro).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kosowska-Golachowska
Prowadzący grup: Renata Gnatowska, Monika Kosowska-Golachowska, Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie słuchaczy z podstawami teoretycznymi zarządzania projektami oraz elementami wiedzy praktycznej niezbędnymi do uczestniczenia w zespole projektowym lub prowadzenia indywidualnych projektów.

C2. Poszerzenie wiedzy z zakresu metod planowania, szacowania i harmonogramowania projektów oraz programów komputerowych wspomagających proces zarządzania projektami.

C3 Nabycie umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania zarządzania projektami z wykorzystaniem aplikacji GanttProject

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Znajomość podstaw zarządzania.

2. Znajomość metod optymalizacyjnych.

3. Znajomość procesu zarządzania zmianą.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012.

2. Barker S., Rob C., Zarządzanie projektem, PWE, Warszawa 2010.

3. Trocki M., Metodyki i standardy zarządzania projektami, Difin 2017.

4. Spałek S.,, Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. Perspektywa czwartej rewolucji przemysłowej. PWE, 2020.

Literatura uzupełniająca :

1. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2006.

2. Wilczewski S., MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów, Helion 2014.

3. Domiter M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

4. Puto A. (red.), Wyzwania rozwojowe firm rodzinnych vs nierodzinnych w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Uwagi:

1. Informacje, gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, itp., (jeśli to konieczne), przesyłane są droga elektroniczną na adresy mailowe poszczególnych grup dziekańskich.

2. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć znajdują się na stronie internetowej wydziału.

3. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) znajdują się na stronie internetowej wydziału.

4. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce) - podawane są studentom na pierwszych zajęciach, znajdują się na stronie internetowej wydziału oraz w gablocie informacyjnej Katedry Informacyjnych Systemów Zarządzania (4 piętro).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie słuchaczy z podstawami teoretycznymi zarządzania projektami oraz elementami wiedzy praktycznej niezbędnymi do uczestniczenia w zespole projektowym lub prowadzenia indywidualnych projektów.

C2. Poszerzenie wiedzy z zakresu metod planowania, szacowania i harmonogramowania projektów oraz programów komputerowych wspomagających proces zarządzania projektami.

C3 Nabycie umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania zarządzania projektami z wykorzystaniem aplikacji GanttProject

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Znajomość podstaw zarządzania.

2. Znajomość metod optymalizacyjnych.

3. Znajomość procesu zarządzania zmianą.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012.

2. Barker S., Rob C., Zarządzanie projektem, PWE, Warszawa 2010.

3. Trocki M., Metodyki i standardy zarządzania projektami, Difin 2017.

4. Spałek S.,, Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. Perspektywa czwartej rewolucji przemysłowej. PWE, 2020.

Literatura uzupełniająca :

1. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2006.

2. Wilczewski S., MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów, Helion 2014.

3. Domiter M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

4. Puto A. (red.), Wyzwania rozwojowe firm rodzinnych vs nierodzinnych w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Uwagi:

1. Informacje, gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, itp., (jeśli to konieczne), przesyłane są droga elektroniczną na adresy mailowe poszczególnych grup dziekańskich.

2. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć znajdują się na stronie internetowej wydziału.

3. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) znajdują się na stronie internetowej wydziału.

4. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce) - podawane są studentom na pierwszych zajęciach, znajdują się na stronie internetowej wydziału oraz w gablocie informacyjnej Katedry Informacyjnych Systemów Zarządzania (4 piętro).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)