Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektem inwestycyjnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-DZP-D1-ZPI-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem inwestycyjnym
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 6 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rozpondek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi.

C2. Nabycie przez studentów umiejętności rozumienia i swobodnego posługiwania się przedstawionymi pojęciami związanymi z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi.

C3. Nabycie przez studentów umiejętności zastosowania przedstawionych procesów kapitalizacji i dyskontowania, metod szacowania przepływów pieniężnych, metod prostych i dyskontowych, rozpoznawania ryzyka i jego czynników w działalności rynkowej podmiotów gospodarczych oraz nabycie umiejętności korelowania uzyskanych wniosków z systemem decyzyjnym organizacji.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i potrafi stosować podstawowe zasady matematyki.

2. Student zna i rozumie zasady działania podstawowych praw ekonomicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Davidson Frame, Zarządzanie projektami w organizacjach, Wydawnictwo WIG PRESS.

2. W. Rogowski, Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer.

3. C. L. Proitchard, Zarządzanie ryzykiem w projektach, WIG-PRESS Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Trocki, Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi.

C2. Nabycie przez studentów umiejętności rozumienia i swobodnego posługiwania się przedstawionymi pojęciami związanymi z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi.

C3. Nabycie przez studentów umiejętności zastosowania przedstawionych procesów kapitalizacji i dyskontowania, metod szacowania przepływów pieniężnych, metod prostych i dyskontowych, rozpoznawania ryzyka i jego czynników w działalności rynkowej podmiotów gospodarczych oraz nabycie umiejętności korelowania uzyskanych wniosków z systemem decyzyjnym organizacji.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i potrafi stosować podstawowe zasady matematyki.

2. Student zna i rozumie zasady działania podstawowych praw ekonomicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Davidson Frame, Zarządzanie projektami w organizacjach, Wydawnictwo WIG PRESS.

2. W. Rogowski, Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer.

3. C. L. Proitchard, Zarządzanie ryzykiem w projektach, WIG-PRESS Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Trocki, Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)