Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zespołami kreatywnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-DZP-D1-ZZK-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zespołami kreatywnymi
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 5 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Lizoń-Szłapowska
Prowadzący grup: Dorota Lizoń-Szłapowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie i omówienie studentom podstawowej wiedzy oraz procedur dotyczących zagadnień z zakresu zarządzania zespołami kreatywnymi.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi metodami twórczego rozwiązywania problemów w zespołach kreatywnych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat innowacyjności i kreatywności.

2. Student zna metody, techniki oraz narzędzia pobudzania kreatywności pracowniczej.

3. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

4. Student potrafi opracować model pobudzania kreatywności grupowej w oparciu o indywidualne potrzeby pracownicze.

5. Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną na temat zarządzania kreatywnością, selekcjonuje ją i wykorzystuje omawiając przebieg procesów dotyczących zarządzania zespołami kreatywnymi w organizacjach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Biela, „Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie”, Wyd, Samo Sedno, Warszawa 2015.

2. „Zarządzanie kreatywnością i innowacją. Techniki twórczego myślenia”. Opracowanie zbiorowe. Wykłady harwardzkie dla menedżerów, Wyd. Harvard Business 2008.

3. K.J. Szmidt, „Trening kreatywności”, Wyd. Helion 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Nęcka, „Trening twórczości”, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.

2. A. Pabian, „Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami”, Wyd.WZ PCz, Częstochowa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Lizoń-Szłapowska
Prowadzący grup: Dorota Lizoń-Szłapowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie i omówienie studentom podstawowej wiedzy oraz procedur dotyczących zagadnień z zakresu zarządzania zespołami kreatywnymi.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi metodami twórczego rozwiązywania problemów w zespołach kreatywnych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat innowacyjności i kreatywności.

2. Student zna metody, techniki oraz narzędzia pobudzania kreatywności pracowniczej.

3. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

4. Student potrafi opracować model pobudzania kreatywności grupowej w oparciu o indywidualne potrzeby pracownicze.

5. Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną na temat zarządzania kreatywnością, selekcjonuje ją i wykorzystuje omawiając przebieg procesów dotyczących zarządzania zespołami kreatywnymi w organizacjach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Biela, „Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie”, Wyd, Samo Sedno, Warszawa 2015.

2. „Zarządzanie kreatywnością i innowacją. Techniki twórczego myślenia”. Opracowanie zbiorowe. Wykłady harwardzkie dla menedżerów, Wyd. Harvard Business 2008.

3. K.J. Szmidt, „Trening kreatywności”, Wyd. Helion 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Nęcka, „Trening twórczości”, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.

2. A. Pabian, „Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami”, Wyd.WZ PCz, Częstochowa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Skiba
Prowadzący grup: Joanna Gajda, Katarzyna Kukowska, Łukasz Skiba, Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie i omówienie studentom podstawowej wiedzy oraz procedur dotyczących zagadnień z zakresu zarządzania zespołami kreatywnymi.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi metodami twórczego rozwiązywania problemów w zespołach kreatywnych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat innowacyjności i kreatywności.

2. Student zna metody, techniki oraz narzędzia pobudzania kreatywności pracowniczej.

3. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

4. Student potrafi opracować model pobudzania kreatywności grupowej w oparciu o indywidualne potrzeby pracownicze.

5. Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną na temat zarządzania kreatywnością, selekcjonuje ją i wykorzystuje omawiając przebieg procesów dotyczących zarządzania zespołami kreatywnymi w organizacjach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Biela, „Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie”, Wyd, Samo Sedno, Warszawa 2015.

2. „Zarządzanie kreatywnością i innowacją. Techniki twórczego myślenia”. Opracowanie zbiorowe. Wykłady harwardzkie dla menedżerów, Wyd. Harvard Business 2008.

3. K.J. Szmidt, „Trening kreatywności”, Wyd. Helion 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Nęcka, „Trening twórczości”, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.

2. A. Pabian, „Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami”, Wyd.WZ PCz, Częstochowa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie i omówienie studentom podstawowej wiedzy oraz procedur dotyczących zagadnień z zakresu zarządzania zespołami kreatywnymi.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi metodami twórczego rozwiązywania problemów w zespołach kreatywnych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat innowacyjności i kreatywności.

2. Student zna metody, techniki oraz narzędzia pobudzania kreatywności pracowniczej.

3. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

4. Student potrafi opracować model pobudzania kreatywności grupowej w oparciu o indywidualne potrzeby pracownicze.

5. Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną na temat zarządzania kreatywnością, selekcjonuje ją i wykorzystuje omawiając przebieg procesów dotyczących zarządzania zespołami kreatywnymi w organizacjach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Biela, „Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie”, Wyd, Samo Sedno, Warszawa 2015.

2. „Zarządzanie kreatywnością i innowacją. Techniki twórczego myślenia”. Opracowanie zbiorowe. Wykłady harwardzkie dla menedżerów, Wyd. Harvard Business 2008.

3. K.J. Szmidt, „Trening kreatywności”, Wyd. Helion 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Nęcka, „Trening twórczości”, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.

2. A. Pabian, „Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami”, Wyd.WZ PCz, Częstochowa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie i omówienie studentom podstawowej wiedzy oraz procedur dotyczących zagadnień z zakresu zarządzania zespołami kreatywnymi.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi metodami twórczego rozwiązywania problemów w zespołach kreatywnych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat innowacyjności i kreatywności.

2. Student zna metody, techniki oraz narzędzia pobudzania kreatywności pracowniczej.

3. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

4. Student potrafi opracować model pobudzania kreatywności grupowej w oparciu o indywidualne potrzeby pracownicze.

5. Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną na temat zarządzania kreatywnością, selekcjonuje ją i wykorzystuje omawiając przebieg procesów dotyczących zarządzania zespołami kreatywnymi w organizacjach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Biela, „Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie”, Wyd, Samo Sedno, Warszawa 2015.

2. „Zarządzanie kreatywnością i innowacją. Techniki twórczego myślenia”. Opracowanie zbiorowe. Wykłady harwardzkie dla menedżerów, Wyd. Harvard Business 2008.

3. K.J. Szmidt, „Trening kreatywności”, Wyd. Helion 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Nęcka, „Trening twórczości”, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.

2. A. Pabian, „Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami”, Wyd.WZ PCz, Częstochowa 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)