Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia menadżerska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-DZP-D2-EM-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia menadżerska
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 1 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Gorzeń-Mitka
Prowadzący grup: Iwona Gorzeń-Mitka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień dotyczących procesu podejmowania decyzji menedżerskich

w przedsiębiorstwie.

C2. Zapoznanie z podstawowymi regułami podejmowania decyzji menedżerskich w świetle wybranych analiz.

C3. Wyjaśnienie warunków podejmowania decyzji w warunkach ryzyka oraz w wybranych strukturach rynkowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma znajomość podstawowych zagadnień z zakresu mikroekonomii.

2. Student ma znajomość podstawowych zagadnień z zakresu finansów przedsiębiorstw.

3. Student ma znajomość podstawowych zagadnień z zakresu statystyki.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2020.

2. Froeb L.M., McCann B.T., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012.

3. Waśniewska A., Skrzeszewska K., Ekonomia menedżerska. Podstawy teoretyczne z zadaniami, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2012.

4. Sołek A., Optymalne decyzje ekonomia menedżerska w zadaniach, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2017.

5. Png Ivan, Lehman Dale, Ekonomia menedżerska, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Zalega T., Mikroekonomia współczesna, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015.

2. Zalega T., Mikroekonomia współczesna. Zbiór ćwiczeń i zadań, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015.

3. Varian H.R., Mikroekonomia. Kurs średni. Ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 2010.

4. GORZEŃ-MITKA Iwona, Interpretive Structural Modeling Approach to Analyze the Interaction Among Key Factors of Risk Management Process in SMEs: Polish Experience, European Journal of Sustainable Development; Vol.8, nr 1, 2019, s. 339-349

5. GORZEŃ-MITKA Iwona, Leading Markers of Risk Culture in Organization; European Journal of Sustainable Development; Vol.7, nr 1, 2018, s. 425-434;

6. GORZEŃ-MITKA Iwona, Bricolage Concept in Risk Culture Assessment; European Journal of Sustainable Development; Vol.6, nr 1, 2017, s. 335-343;

7. GORZEŃ-MITKA Iwona; Złożoność w zarządzaniu - refleksje nad pozycją badań nad złożonością w kontekście zarządzania ryzykiem; Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie; T.18; nr 1; s. 147-159.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Gorzeń-Mitka
Prowadzący grup: Iwona Gorzeń-Mitka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień dotyczących procesu podejmowania decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwie.

C2. Zapoznanie z podstawowymi regułami podejmowania decyzji menedżerskich w świetle wybranych analiz.

C3. Wyjaśnienie warunków podejmowania decyzji w warunkach ryzyka oraz w wybranych strukturach rynkowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I

INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma znajomość podstawowych zagadnień z zakresu mikroekonomii.

2. Student ma znajomość podstawowych zagadnień z zakresu finansów przedsiębiorstw.

3. Student ma znajomość podstawowych zagadnień z zakresu statystyki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2020.

2. Froeb L.M., McCann B.T., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012.

3. Waśniewska A., Skrzeszewska K., Ekonomia menedżerska. Podstawy teoretyczne z zadaniami, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2012.

4. Sołek A., Optymalne decyzje ekonomia menedżerska w zadaniach, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2017.

5. Png Ivan, Lehman Dale, Ekonomia menedżerska, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Zalega T., Mikroekonomia współczesna, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015.

2. Zalega T., Mikroekonomia współczesna. Zbiór ćwiczeń i zadań, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015.

3. Varian H.R., Mikroekonomia. Kurs średni. Ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 2010.

4. Sipa M., Gorzeń-Mitka I., Assessment of the Progress towards the Management of Renewable Energy Consumption in the Innovativeness Context - a Country Approach, Energies, Vol. 14, Iss. 16, 2021

5. Poskart A., Skrzyniarz M., Sajdak M., Zajemska M., Skibiński A., Management of Lignocellulosic Waste towards Energy Recovery by Pyrolysis in the Framework of Circular Economy Strategy. Energies 2021

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sipa
Prowadzący grup: Monika Sipa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień dotyczących procesu podejmowania decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwie.

C2. Zapoznanie z podstawowymi regułami podejmowania decyzji menedżerskich w świetle wybranych analiz.

C3. Wyjaśnienie warunków podejmowania decyzji w warunkach ryzyka oraz w wybranych strukturach rynkowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I

INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma znajomość podstawowych zagadnień z zakresu mikroekonomii.

2. Student ma znajomość podstawowych zagadnień z zakresu finansów przedsiębiorstw.

3. Student ma znajomość podstawowych zagadnień z zakresu statystyki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2020.

2. Froeb L.M., McCann B.T., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012.

3. Waśniewska A., Skrzeszewska K., Ekonomia menedżerska. Podstawy teoretyczne z zadaniami, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2012.

4. Sołek A., Optymalne decyzje ekonomia menedżerska w zadaniach, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2017.

5. Png Ivan, Lehman Dale, Ekonomia menedżerska, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Zalega T., Mikroekonomia współczesna, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015.

2. Zalega T., Mikroekonomia współczesna. Zbiór ćwiczeń i zadań, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015.

3. Varian H.R., Mikroekonomia. Kurs średni. Ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 2010.

4. Sipa M., Gorzeń-Mitka I., Assessment of the Progress towards the Management of Renewable Energy Consumption in the Innovativeness Context - a Country Approach, Energies, Vol. 14, Iss. 16, 2021

5. Poskart A., Skrzyniarz M., Sajdak M., Zajemska M., Skibiński A., Management of Lignocellulosic Waste towards Energy Recovery by Pyrolysis in the Framework of Circular Economy Strategy. Energies 2021

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień dotyczących procesu podejmowania decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwie.

C2. Zapoznanie z podstawowymi regułami podejmowania decyzji menedżerskich w świetle wybranych analiz.

C3. Wyjaśnienie warunków podejmowania decyzji w warunkach ryzyka oraz w wybranych strukturach rynkowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I

INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma znajomość podstawowych zagadnień z zakresu mikroekonomii.

2. Student ma znajomość podstawowych zagadnień z zakresu finansów przedsiębiorstw.

3. Student ma znajomość podstawowych zagadnień z zakresu statystyki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2020.

2. Froeb L.M., McCann B.T., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012.

3. Waśniewska A., Skrzeszewska K., Ekonomia menedżerska. Podstawy teoretyczne z zadaniami, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2012.

4. Sołek A., Optymalne decyzje ekonomia menedżerska w zadaniach, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2017.

5. Png Ivan, Lehman Dale, Ekonomia menedżerska, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Zalega T., Mikroekonomia współczesna, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015.

2. Zalega T., Mikroekonomia współczesna. Zbiór ćwiczeń i zadań, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015.

3. Varian H.R., Mikroekonomia. Kurs średni. Ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 2010.

4. Sipa M., Gorzeń-Mitka I., Assessment of the Progress towards the Management of Renewable Energy Consumption in the Innovativeness Context - a Country Approach, Energies, Vol. 14, Iss. 16, 2021

5. Poskart A., Skrzyniarz M., Sajdak M., Zajemska M., Skibiński A., Management of Lignocellulosic Waste towards Energy Recovery by Pyrolysis in the Framework of Circular Economy Strategy. Energies 2021

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)