Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kognitywistyka w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-DZP-D2-KwZ-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kognitywistyka w zarządzaniu
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ-Przedmioty obowiązkowe 2 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie założeń kognitywistyki i jej powiązania z innymi naukami.

C2. Omówienie koncepcji ewolucyjnych w kontekście percepcji i zachowań jednostek w organizacji.

C3. Wyjaśnienie działania jednostek i zespołów w organizacji w odniesieniu do ukształtowanych ewolucyjnie wyższych procesów poznawczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe założenia psychologii.

2. Student ma ogólną wiedzę na temat zarządzania.

3. Student potrafi krytycznie analizować polecane teksty.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bergen B.K. (2018), Latające świnie. Jak umysł tworzy znaczenie, Copernicus Center Press, Kraków. (wybrane rozdziały)

2. Dennett D.C. (2017), Od bakterii do Bacha. O ewolucji umysłów, Copernicus Center Press, Kraków. (wybrane rozdziały)

3. Everett D.L. (2019), Jak powstał język. Historia największego wynalazku ludzkości, Prószyński i S-ka, Warszawa. (wybrane rozdziały)

4. Gamble C., Gowlett J., Dunbar R. (2017), Potęga mózgu. Jak ewolucja życia społecznego kształtowała ludzki umysł, Copernicus Center Press, Kraków. (wybrane rozdziały)

5. Osiński J. (2013), Darwinowski algorytm. Wymiana społeczna z perspektywy psychologii ewolucyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. (wybrane rozdziały)

6. Ramachandran V.S. (2012), Neuronauka o podstawach człowieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. (wybrane rozdziały)

7. Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. (red) (2012), Mózg a zachowanie, PWA, Warszawa. (wybrane rozdziały)

Literatura uzupełniająca:

1. Buss D.M. (2003), Psychologia ewolucyjna. Jak wytłumaczyć społeczne zachowania człowieka. Najnowsze koncepcje, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

2. Chrapek E., Kukowska K., Skolik S., (2017), Emocje i stres w organizacji – ujęcie ewolucyjne, [w:] Robak E., Karczewska A., Skiba M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, WWZPCZ, Częstochowa.

3. Danel D., Pawłowski B. (2009), Atrakcyjność a mechanizmy doboru płciowego i teoria sygnalizacji biologicznej, [w:] B. Pawłowski (red.), Biologia atrakcyjności człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

4. Seabright P. (2014), Wojna płci. Jak seks, walka i współpraca sprawiły, że samce stały się mężczyznami, a samice kobietami, Agora, Warszawa.

5. Szlendak T., Kozłowski T. (2008), Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

6. Turner J.H., Stets J.E. (2009), Socjologia emocji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

7. Koch C. (2008), Neurobiologia na tropie świadomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

8. Skolik S. (2019) Binarność i sieć. Skracanie smyczy genetyczno-kulturowej w obliczu fizycznego zagrożenia dla zbiorowości społecznych, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”, nr 20 https://doi.org/10.31261/tzu.2019.20.03

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik, Maciej Sobociński
Prowadzący grup: Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie założeń kognitywistyki i jej powiązania z innymi naukami.

C2. Omówienie koncepcji ewolucyjnych w kontekście percepcji i zachowań jednostek w organizacji.

C3. Wyjaśnienie działania jednostek i zespołów w organizacji w odniesieniu do ukształtowanych ewolucyjnie wyższych procesów poznawczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe założenia psychologii.

2. Student ma ogólną wiedzę na temat zarządzania.

3. Student potrafi krytycznie analizować polecane teksty.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bergen B.K. (2018), Latające świnie. Jak umysł tworzy znaczenie, Copernicus Center Press, Kraków. (wybrane rozdziały)

2. Dennett D.C. (2017), Od bakterii do Bacha. O ewolucji umysłów, Copernicus Center Press, Kraków. (wybrane rozdziały)

3. Everett D.L. (2019), Jak powstał język. Historia największego wynalazku ludzkości, Prószyński i S-ka, Warszawa. (wybrane rozdziały)

4. Gamble C., Gowlett J., Dunbar R. (2017), Potęga mózgu. Jak ewolucja życia społecznego kształtowała ludzki umysł, Copernicus Center Press, Kraków. (wybrane rozdziały)

5. Osiński J. (2013), Darwinowski algorytm. Wymiana społeczna z perspektywy psychologii ewolucyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. (wybrane rozdziały)

6. Ramachandran V.S. (2012), Neuronauka o podstawach człowieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. (wybrane rozdziały)

7. Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. (red) (2012), Mózg a zachowanie, PWA, Warszawa. (wybrane rozdziały)

Literatura uzupełniająca:

1. Buss D.M. (2003), Psychologia ewolucyjna. Jak wytłumaczyć społeczne zachowania człowieka. Najnowsze koncepcje, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

2. Chrapek E., Kukowska K., Skolik S., (2017), Emocje i stres w organizacji – ujęcie ewolucyjne, [w:] Robak E., Karczewska A., Skiba M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, WWZPCZ, Częstochowa.

3. Danel D., Pawłowski B. (2009), Atrakcyjność a mechanizmy doboru płciowego i teoria sygnalizacji biologicznej, [w:] B. Pawłowski (red.), Biologia atrakcyjności człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

4. Seabright P. (2014), Wojna płci. Jak seks, walka i współpraca sprawiły, że samce stały się mężczyznami, a samice kobietami, Agora, Warszawa.

5. Szlendak T., Kozłowski T. (2008), Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

6. Turner J.H., Stets J.E. (2009), Socjologia emocji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

7. Koch C. (2008), Neurobiologia na tropie świadomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

8. Skolik S. (2019) Binarność i sieć. Skracanie smyczy genetyczno-kulturowej w obliczu fizycznego zagrożenia dla zbiorowości społecznych, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”, nr 20 https://doi.org/10.31261/tzu.2019.20.03

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie założeń kognitywistyki i jej powiązania z innymi naukami.

C2. Omówienie koncepcji ewolucyjnych w kontekście percepcji i zachowań jednostek w organizacji.

C3. Wyjaśnienie działania jednostek i zespołów w organizacji w odniesieniu do ukształtowanych ewolucyjnie wyższych procesów poznawczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe założenia psychologii.

2. Student ma ogólną wiedzę na temat zarządzania.

3. Student potrafi krytycznie analizować polecane teksty.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bergen B.K. (2018), Latające świnie. Jak umysł tworzy znaczenie, Copernicus Center Press, Kraków. (wybrane rozdziały)

2. Dennett D.C. (2017), Od bakterii do Bacha. O ewolucji umysłów, Copernicus Center Press, Kraków. (wybrane rozdziały)

3. Everett D.L. (2019), Jak powstał język. Historia największego wynalazku ludzkości, Prószyński i S-ka, Warszawa. (wybrane rozdziały)

4. Gamble C., Gowlett J., Dunbar R. (2017), Potęga mózgu. Jak ewolucja życia społecznego kształtowała ludzki umysł, Copernicus Center Press, Kraków. (wybrane rozdziały)

5. Osiński J. (2013), Darwinowski algorytm. Wymiana społeczna z perspektywy psychologii ewolucyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. (wybrane rozdziały)

6. Ramachandran V.S. (2012), Neuronauka o podstawach człowieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. (wybrane rozdziały)

7. Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. (red) (2012), Mózg a zachowanie, PWA, Warszawa. (wybrane rozdziały)

Literatura uzupełniająca:

1. Buss D.M. (2003), Psychologia ewolucyjna. Jak wytłumaczyć społeczne zachowania człowieka. Najnowsze koncepcje, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

2. Chrapek E., Kukowska K., Skolik S., (2017), Emocje i stres w organizacji – ujęcie ewolucyjne, [w:] Robak E., Karczewska A., Skiba M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach, WWZPCZ, Częstochowa.

3. Danel D., Pawłowski B. (2009), Atrakcyjność a mechanizmy doboru płciowego i teoria sygnalizacji biologicznej, [w:] B. Pawłowski (red.), Biologia atrakcyjności człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

4. Seabright P. (2014), Wojna płci. Jak seks, walka i współpraca sprawiły, że samce stały się mężczyznami, a samice kobietami, Agora, Warszawa.

5. Szlendak T., Kozłowski T. (2008), Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

6. Turner J.H., Stets J.E. (2009), Socjologia emocji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

7. Koch C. (2008), Neurobiologia na tropie świadomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

8. Skolik S. (2019) Binarność i sieć. Skracanie smyczy genetyczno-kulturowej w obliczu fizycznego zagrożenia dla zbiorowości społecznych, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”, nr 20 https://doi.org/10.31261/tzu.2019.20.03

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)