Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie i zarządzanie przestrzenią publiczną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-DZP-D2-PZPP-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i zarządzanie przestrzenią publiczną
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ-Przedmioty obowiązkowe 2 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kielesińska, Katarzyna Rozpondek
Prowadzący grup: Agata Kielesińska, Agnieszka Ociepa-Kubicka, Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zasadami projektowania i zarządzania przestrzenią publiczną.

C2. Zapoznanie studentów z najnowszymi trendami w projektowaniu przestrzeni publicznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma podstawową wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej.

2. Student potrafi pracować samodzielnie oraz współpracować w grupie.

3. Student ma poczucie odpowiedzialności za kształtowanie , funkcjonowanie przestrzeni publicznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Domański R., 2017, Gospodarka przestrzenna Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2. Ociepa-Kubicka A.,2015,Udział społeczności w procedurze planowania przestrzennego, Inżynieria i Ochrona Środowiska , t.18, 4 ( dostępny on-line)

3. Ociepa-Kubicka A., 2018, Nowoczesne trendy w projektowaniu zieleni w przestrzeni miejskiej [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe INTELLECT, Waleńczów, 2018

4. Kozina I., 2015, Polski design, Wyd. SBM Renata Gmitrzak

Literatura uzupełniająca:

1. Kaczmarek S,2012, Kultura gospodarowania przestrzenią w mieście, „Studia Miejskie” t. 5.

2. Poradnik o przestrzeniach publicznych pod red. Jaskulska M. ( dostępny on-line)

3. Ociepa-Kubicka A., 2014, Ekonomiczne i ekologiczne aspekty zielonych dachów, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, R 15 nr 2

4. Ociepa-Kubicka A.,2014, Rola planowania przestrzennego w zarządzaniu ochroną środowiska, Inżynieria i Ochrona Środowiska , 1, 135-146.

5. Jun Hu et al. , 2014, Design for Social Interaction in Public Spaces, ( dostęp on-line) https://www.researchgate.net/publication/272790014_Design_for_Social_Interaction_in_Public_Spaces

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kielesińska
Prowadzący grup: Agata Kielesińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zasadami projektowania i zarządzania przestrzenią publiczną.

C2. Zapoznanie studentów z najnowszymi trendami w projektowaniu przestrzeni publicznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma podstawową wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej.

2. Student potrafi pracować samodzielnie oraz współpracować w grupie.

3. Student ma poczucie odpowiedzialności za kształtowanie , funkcjonowanie przestrzeni publicznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Domański R., 2017, Gospodarka przestrzenna Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2. Ociepa-Kubicka A.,2015,Udział społeczności w procedurze planowania przestrzennego, Inżynieria i Ochrona Środowiska , t.18, 4 ( dostępny on-line)

3. Ociepa-Kubicka A., 2018, Nowoczesne trendy w projektowaniu zieleni w przestrzeni miejskiej [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe INTELLECT, Waleńczów, 2018

4. Kozina I., 2015, Polski design, Wyd. SBM Renata Gmitrzak

Literatura uzupełniająca:

1. Kaczmarek S,2012, Kultura gospodarowania przestrzenią w mieście, „Studia Miejskie” t. 5.

2. Poradnik o przestrzeniach publicznych pod red. Jaskulska M. ( dostępny on-line)

3. Ociepa-Kubicka A., 2014, Ekonomiczne i ekologiczne aspekty zielonych dachów, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, R 15 nr 2

4. Ociepa-Kubicka A.,2014, Rola planowania przestrzennego w zarządzaniu ochroną środowiska, Inżynieria i Ochrona Środowiska , 1, 135-146.

5. Rozpondek K., Inteligentne miasto - ekosystem innowacji i przedsiębiorczości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2021.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kielesińska
Prowadzący grup: Agata Kielesińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zasadami projektowania i zarządzania przestrzenią publiczną.

C2. Zapoznanie studentów z najnowszymi trendami w projektowaniu przestrzeni publicznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma podstawową wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej.

2. Student potrafi pracować samodzielnie oraz współpracować w grupie.

3. Student ma poczucie odpowiedzialności za kształtowanie , funkcjonowanie przestrzeni publicznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Domański R., 2017, Gospodarka przestrzenna Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2. Ociepa-Kubicka A.,2015,Udział społeczności w procedurze planowania przestrzennego, Inżynieria i Ochrona Środowiska , t.18, 4 ( dostępny on-line)

3. Ociepa-Kubicka A., 2018, Nowoczesne trendy w projektowaniu zieleni w przestrzeni miejskiej [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe INTELLECT, Waleńczów, 2018

4. Kozina I., 2015, Polski design, Wyd. SBM Renata Gmitrzak

Literatura uzupełniająca:

1. Kaczmarek S,2012, Kultura gospodarowania przestrzenią w mieście, „Studia Miejskie” t. 5.

2. Poradnik o przestrzeniach publicznych pod red. Jaskulska M. ( dostępny on-line)

3. Ociepa-Kubicka A., 2014, Ekonomiczne i ekologiczne aspekty zielonych dachów, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, R 15 nr 2

4. Ociepa-Kubicka A.,2014, Rola planowania przestrzennego w zarządzaniu ochroną środowiska, Inżynieria i Ochrona Środowiska , 1, 135-146.

5. Rozpondek K., Inteligentne miasto - ekosystem innowacji i przedsiębiorczości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2021.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zasadami projektowania i zarządzania przestrzenią publiczną.

C2. Zapoznanie studentów z najnowszymi trendami w projektowaniu przestrzeni publicznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma podstawową wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej.

2. Student potrafi pracować samodzielnie oraz współpracować w grupie.

3. Student ma poczucie odpowiedzialności za kształtowanie , funkcjonowanie przestrzeni publicznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Domański R., 2017, Gospodarka przestrzenna Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2. Ociepa-Kubicka A.,2015,Udział społeczności w procedurze planowania przestrzennego, Inżynieria i Ochrona Środowiska , t.18, 4 ( dostępny on-line)

3. Ociepa-Kubicka A., 2018, Nowoczesne trendy w projektowaniu zieleni w przestrzeni miejskiej [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe INTELLECT, Waleńczów, 2018

4. Kozina I., 2015, Polski design, Wyd. SBM Renata Gmitrzak

Literatura uzupełniająca:

1. Kaczmarek S,2012, Kultura gospodarowania przestrzenią w mieście, „Studia Miejskie” t. 5.

2. Poradnik o przestrzeniach publicznych pod red. Jaskulska M. ( dostępny on-line)

3. Ociepa-Kubicka A., 2014, Ekonomiczne i ekologiczne aspekty zielonych dachów, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, R 15 nr 2

4. Ociepa-Kubicka A.,2014, Rola planowania przestrzennego w zarządzaniu ochroną środowiska, Inżynieria i Ochrona Środowiska , 1, 135-146.

5. Rozpondek K., Inteligentne miasto - ekosystem innowacji i przedsiębiorczości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2021.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)