Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstwa sem.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FR-D1-FPrz-02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstwa sem.2
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Chudzicki
Prowadzący grup: Iwetta Budzik-Nowodzińska, Mariusz Chudzicki, Dariusz Wielgórka, Lidia Włodarska-Zoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Chudzicki
Prowadzący grup: Mariusz Chudzicki, Zuzanna Ostraszewska, Iwona Otola, Lidia Włodarska-Zoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wielgórka
Prowadzący grup: Iwetta Budzik-Nowodzińska, Marlena Grabowska, Dariusz Wielgórka, Lidia Włodarska-Zoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wielgórka
Prowadzący grup: Iwetta Budzik-Nowodzińska, Waldemar Szczepaniak, Dariusz Wielgórka, Lidia Włodarska-Zoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wielgórka
Prowadzący grup: Tomasz Budzik, Dariusz Wielgórka, Lidia Włodarska-Zoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień odnoszących się do problematyki gospodarowania finansami w przedsiębiorstwie w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej.

C2. Nabycie przez studenta umiejętności podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁADY

W 1-2 Wprowadzenie do przedmiotu. Cel i przedmiot finansów przedsiębiorstwa. Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie. 2h

W 3-6 Prawne aspekty działalności przedsiębiorstw. Podmioty działalności gospodarczej. Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw. 4h

W 7-10 Finansowanie działalności gospodarczej. Źródła pozyskiwania kapitałów przedsiębiorstwa. 4h

W 11-12 Strategie finansowania działalności gospodarczej 2h

W 13-14 Kapitał obrotowy netto. 2h

W 15-16 Zarządzanie kapitałem obrotowym netto. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym 2h

W 17-18 Problem amortyzacji. 2h

W 19-20 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw 2h

W 21-22 Rynek kapitałowy w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Rynek pierwotny i wtórny, charakterystyka instrumentów finansowych. 2h

W 23-24 Charakterystyka przychodów i kosztów przedsiębiorstwa 2h

W 25-26 Analiza progu rentowności 2h

W 27-28 Analiza dźwigni operacyjnej, finansowej i łącznej 2h

W 29-30 Wartość przedsiębiorstwa – podstawowe zagadnienia 2h

ĆWICZENIA

C 1-C2 Wprowadzenie. Obszary zarządzania finansami przedsiębiorstwa. 2h

C3-C4 Kształtowanie się struktury kapitałów w przedsiębiorstwie. Zastosowanie reguł finansowania majątku w przedsiębiorstwie w praktyce w przykładach. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w przykładach. 2h

C5-C8 Kapitał obcy w finansowaniu działalności gospodarczej. Analiza porównawcza kredytu i leasingu. 4h

C9-C12 Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa z wykorzystaniem kapitału obrotowego netto. Cykl kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie w przykładach. 4h

C13-14 Sprawdzenie wiadomości - Kolokwium 2h

C15-C16 Koszt kapitału własnego i obcego w zadaniach. 2h

C17-C20 Zadania praktyczne dotyczące progu rentowności ilościowego i wartościowego. 4h

C 21-C22 Analiza wrażliwości 2h

C 23-C24 Ryzyko operacyjne i jego pomiar. Praktyczne przedstawienie dźwigni operacyjnej i finansowej 4h

C 25-26 Dźwignia połączona – zadania praktyczne 2h

C27-C28 Powtórzenie wiadomości 4h

C29-C30 Sprawdzenie wiadomości – kolokwium. 2h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Grzywacz J.: Finanse przedsiębiorstwa. SGH, Warszawa 2016

2. Dziawgo D., Zawadzki A.: Finanse przedsiębiorstwa: istota - narzędzia - zarządzanie. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, Warszawa 2011

3. Chudzicki M., Wielgórka D.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wyd. PCz, Częstochowa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Sierpińska M., Jachna T.: Metody podejmowania decyzji finansowych: analiza przykładów i przypadków. WN PWN, Warszawa 2007.

2. Michalski D. Skudlik M.: Finanse przedsiębiorstw w erze globalnego ryzyka. WN ATH , Bielsko-Biała 2016.

3. Śliwiński P.: Finanse przedsiębiorstw: materiały do ćwiczeń i wykładów. Wyd. UE Poznań 2016.

4. Wielgórka D. Chudzicki M.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wyd. Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2009

5. Wielgórka D.: Finansowanie decyzji inwestycyjnych w zakładach pracy chronionej [w.] Zarządzanie organizacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju (red.) ZACHOROWSKA Alfreda, WIELGÓRKA Dariusz, Wyd. WZ Częstochowa 2017

6. Wielgórka D.: Environmental Management in the Aspect of Sustainable Development in Micro-, Small-, and Medium-Sized Enterprises. Desalination and Water Treatmentvol 57, 2016

7. Budzik-Nowodzińska I., Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa jako przykład strategii antykryzysowej [W:] Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2017.

8. Budzik – Nowodzińska I., Leasing w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa na rynku spedycji i transportu, Logistyka nr 6/2014.

9. Budzik – Nowodzińska I., Leasing w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa na rynku spedycji i transportu, Logistyka nr 6/2014.

10. Włodarska-Zoła L.: Podatkowe i finansowe korzyści z leasingu dla przedsiębiorstw z branży logistycznej, w: Logistyka, 2013

11. Włodarska-Zoła L.: Analiza porównawcza opłacalności finansowania z udziałem kredytu bankowego i leasingu operacyjnego metodą uwzględniającą zmienną wartość pieniądza w czasie, w: Logistyka, 2015

12. Włodarska-Zoła L.: Franklin Allen, Douglas Gale, Understanding Financial Crises, Oxford University Press, 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Krawczyk
Prowadzący grup: Waldemar Szczepaniak, Dariusz Wielgórka, Lidia Włodarska-Zoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.