Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe sem.5

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FR-D1-SD-05 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe sem.5
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie problematyki badawczej i tematu pracy.

C2. Przedstawienie zasad formułowania celu pracy, technik poszukiwania literatury przedmiotu i pozostałych źródeł.

C3. Napisanie teoretycznej części pracy dyplomowej.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna gramatyczno-stylistyczne reguły języka polskiego.

2. Student potrafi posługiwać się jasnym i precyzyjnym językiem.

3. Student posiada umiejętność samodzielnego studiowania literatury.

4. Student posiada umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania.

5. Student wykazuje znajomość sposobów prowadzenia analizy w oparciu o umiejętności nabyte podczas studiów.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – SEMINARIUM (30h)

S 1- 2 Wstępna charakterystyka zagadnień podejmowanych na wybranym kierunku studiów; propozycje tematów pracy dyplomowej; określenie objętości pracy licencjackiej; nakreślenie konieczności podziału pracy na część teoretyczną i praktyczną; podanie wiążących terminów 2h

S 3-4 Ustalenie tematu pracy realizowanej w ramach seminarium 2h

S 5-6 Zdefiniowanie problemu i celów badawczych pracy 2h

S 7-8 Ustalenie układu pierwszego i drugiego rozdziału pracy 2h

S 9-14 Przedstawienie techniki pisania pracy; zaprezentowanie wymagań dotyczących edycji tekstu, opisywania tabel (rysunków, wykresów), zakresu merytorycznego pracy (w tym wstępu i zakończenia), układu pracy, przypisów, cytowania literatury; zasygnalizowanie istotności praw autorskich i ryzyka popełnienia plagiatu 6h

S 15-20- Redagowanie pierwszego i drugiego rozdziału pracy 6h

S 21-28 Prezentacja przygotowywanych przez studentów kolejnych części pracy 8h

S 29- 30 Omówienie uwag do złożonych rozdziałów 2h

Razem 30

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Praca magisterska-licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, R. Zenderowski, CeDeWu Wydaw. Fachowe, Warszawa 2015.

2. Metodyka studiowania, red. nauk. A. Andrzejczak, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2014.

3. Jak pisać pracę licencjacką lub magisterską: poradnik dla studentów, B. Stoczewska, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2013,

Literatura uzupełniająca

1.Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych, T. Rawa, Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012

2.Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów Węglińska M., Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2016

3. Rozprawy naukowe, praca zbiorowa pod red. Z. Kłosa, Wydaw. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EK 1- zna formalne zasady pisania pracy dyplomowej licencjackiej.

EK 2- wykazuje opanowanie literatury przedmiotu w zakresie opracowywanego tematu.

EK 3- potrafi dobrać właściwe źródła literaturowe do charakteru pracy.

EK 4-potrafi prawidłowo zamieścić w tekście pracy odniesienia do pozycji zamieszczonych w bibliografii.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Prezentacja na forum grupy tematu i planu pracy dyplomowej oraz koncepcji poszczególnych rozdziałów teoretycznej części pracy.

P1. Przygotowanie w formie pisemnej teoretycznej części pracy dyplomowej licencjackiej.

FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY

EK1 (ndst) Student nie zna żadnych formalnych zasad pisania pracy dyplomowej. (dst) Student zna kilka formalnych zasad pisania pracy dyplomowej. (db) Student zna formalne zasady pisania pracy dyplomowej. (bdb) Student zna formalne zasady pisania pracy dyplomowej i umie je zastosować w praktyce.

EK 2 (ndst) Student nie wykazuje opanowania literatury przedmiotu w zakresie opracowywanego tematu. (dst) Student wykazuje w niewielkim stopniu opanowanie literatury przedmiotu w zakresie opracowywanego tematu.

(db) Student wykazuje opanowanie literatury przedmiotu w zakresie opracowywanego tematu. (bdb) Student wykazuje w szerokim stopniu opanowanie literatury przedmiotu w zakresie opracowywanego tematu.

EK 3 (ndst) Student w ogóle nie potrafi używać źródeł literaturowych do pracy dyplomowej. (dst) Student używa źródeł literaturowych, ale nie potrafi dobrać ich do charakteru pracy dyplomowej. (db) Student potrafi w ograniczonym stopniu dobrać właściwe źródła literaturowe do charakteru pracy dyplomowej. (bdb) Student potrafi dobrać właściwe źródła literaturowe do charakteru pracy dyplomowej.

EK 4 (ndst) Student nie potrafi umieszczać w tekście pracy odniesień do pozycji zawartych w bibliografii. (dst) Student zamieszcza w tekście pracy odniesienia do pozycji zamieszczonych w bibliografii, ale większość z nich nieprawidłowo.

(db) Student potrafi prawidłowo zamieścić w tekście pracy odniesienia do niektórych pozycji zamieszczonych w bibliografii. (bdb) Student potrafi prawidłowo zamieścić w tekście pracy odniesienia do wszystkich pozycji zamieszczonych w bibliografii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wysłocka
Prowadzący grup: Anna Korombel, Sylwia Kowalska, Elżbieta Wysłocka, Alfreda Zachorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wysłocka
Prowadzący grup: Anna Korombel, Helena Kościelniak, Sylwia Kowalska, Małgorzata Kuraś, Elżbieta Wysłocka, Alfreda Zachorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kowalska
Prowadzący grup: Anna Korombel, Sylwia Kowalska, Małgorzata Kuraś, Agnieszka Wójcik-Mazur, Elżbieta Wysłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Korombel, Sylwia Kowalska, Małgorzata Kuraś, Justyna Łukomska-Szarek, Dariusz Wielgórka, Agnieszka Wójcik-Mazur, Elżbieta Wysłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie problematyki badawczej i tematu pracy.

C2.Przedstawienie zasad formułowania celu pracy, technik poszukiwania literatury przedmiotu i pozostałych źródeł.

C3. Napisanie teoretycznej części pracy dyplomowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna gramatyczno-stylistyczne reguły języka polskiego.

2. Student potrafi posługiwać się jasnym i precyzyjnym językiem.

3. Student posiada umiejętność samodzielnego studiowania literatury.

4. Student posiada umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania.

5. Student wykazuje znajomość sposobów prowadzenia analizy w oparciu o umiejętności nabyte podczas studiów.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Praca magisterska-licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, R. Zenderowski, CeDeWu Wydaw. Fachowe, Warszawa 2015.

2. Metodyka studiowania, red. nauk. A. Andrzejczak, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2014.

3. Jak pisać pracę licencjacką lub magisterską: poradnik dla studentów, B. Stoczewska, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2013,

Literatura uzupełniająca

1.Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych, T. Rawa, Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012

2.Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów Węglińska M., Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2016

3. Rozprawy naukowe, praca zbiorowa pod red. Z. Kłosa, Wydaw. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.