Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finansowanie działalności MSP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FR-D2-FDMSP-02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finansowanie działalności MSP
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie wiedzy na temat istoty i celu finansowania działalności MSP

C2. Nabycie przez studentów umiejętności określania potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa MSP

C3. Nabycie przez studentów umiejętności wykorzystania strategii finansowania MSP

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę na temat podstawowych kategorii ekonomicznych.

2. Student ma wiedzy na temat sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.

3. Student posiada ogólną wiedza z zakresu matematyki finansowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Nowak M., Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw. CeDeWu 2014.

2. Sierpińska M., Zarzadzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Wyd. Wizja Press & IT, Warszawa 2009.

3. Wielgórka D. Chudzicki M. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wyd. PCz. 2010.

4. Kłosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnicka E.: Strategie finansowania przedsiębiorstw. Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- Student zna istotę i cel finansowania działalności MSP

EU 2- Student potrafi określić potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa MSP

EU 3 - Student potrafi scharakteryzować strategie finansowania MSP

EU 4 - Student potrafi dokonać oceny atrakcyjności krótkoterminowych źródeł finansowania

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Aktywność na zajęciach

P1. Kolokwium zaliczeniowe w formie testu

Efekt 1

ndst - Student nie zna istoty i celu finansowania działalności MSP

dst - Student potrafi nieprecyzyjnie wskazać istotę i cel finansowania działalności MSP

db - Student potrafi wskazać istotę i cel finansowania działalności MSP

bdb - Student szczegółowo wskazuje istotę i cel finansowania działalności MSP

Efekt 2

ndst - Student nie potrafi określić potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa MSP

dst - Student potrafi nieprecyzyjnie określić potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa MSP

db - Student potrafi określić potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa MSP bdb - Student potrafi szczegółowo określić potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa MSP

Efekt 3

ndst - Student nie potrafi scharakteryzować strategii finansowania MSP

dst - Student potrafi scharakteryzować tylko dwie strategie finansowania MSP

db - Student potrafi scharakteryzować kilka strategii finansowania MSP

bdb - Student potrafi szczegółowo scharakteryzować kilka strategii finansowania MSP

Efekt 4

ndst - Student nie potrafi dokonać oceny atrakcyjności krótkoterminowych źródeł finansowania

dst - Student potrafi nieprecyzyjnie dokonać oceny atrakcyjności krótkoterminowych źródeł finansowania

db - Student potrafi dokonać oceny atrakcyjności krótkoterminowych źródeł finansowania

bdb - Student potrafi dokonać oceny atrakcyjności krótkoterminowych źródeł finansowania i wskazać najlepsze dla różnych MSP

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wielgórka
Prowadzący grup: Dariusz Wielgórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wielgórka
Prowadzący grup: Dariusz Wielgórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wielgórka
Prowadzący grup: Dariusz Wielgórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie wiedzy na temat istoty i celu finansowania działalności MSP

C2. Nabycie przez studentów umiejętności określania potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa MSP

C3. Nabycie przez studentów umiejętności wykorzystania strategii finansowania MSP

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę na temat podstawowych kategorii ekonomicznych.

2. Student ma wiedzy na temat sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.

3. Student posiada ogólną wiedza z zakresu matematyki finansowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Nowak M., Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw. CeDeWu 2014.

2. Sierpińska M., Zarzadzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Wyd. Wizja Press & IT, Warszawa 2009.

3. Wielgórka D. Chudzicki M. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wyd. PCz. 2010.

4. Kłosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnicka E.: Strategie finansowania przedsiębiorstw. Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2006.

Uwagi:

1. Informacja gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć - informacje prezentowane studentom na zajęciach oraz przesyłane droga elektroniczną na adresy mailowe poszczególnych grup dziekańskich

2. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć - informacje znajdują się na stronie internetowej wydziału

3. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) - informacje znajdują się na stronie internetowej wydziału

4. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce) - podawane są studentom na pierwszych zajęciach, znajdują się na stronie internetowej wydziału oraz w gablocie informacyjnej Katedry Finansów, Bankowości i Rachunkowości (4 piętro)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.