Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finansowanie korporacji EGZ

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FR-Z2-FK-FB-04 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finansowanie korporacji EGZ
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wielgórka
Prowadzący grup: Dariusz Wielgórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Szczepaniak
Prowadzący grup: Waldemar Szczepaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z ogólnymi problemami finansowania korporacji

C2. Zapoznanie studentów z metodami i narzędziami umożliwiającymi ocenę efektywności zaangażowania wewnętrznych oraz zewnętrznych źródeł finansowania korporacji

C3. Nabycie przez studentów umiejętności wyliczania i interpretacji kosztu kapitału własnego i obcego

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę na temat podstawowych kategorii ekonomicznych.

2. Student ma wiedzy na temat sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.

3. Student posiada ogólną wiedza z zakresu matematyki finansowej.

Pełny opis:

Forma zajęć – WYKŁADY

W1 – Istota i cel zarządzania finansami korporacji

W2 –Pojęcie i klasyfikacja źródeł finansowania korporacji

W3-W4 – Zarządzanie płynnością finansową korporacji - system planowania i prognozowania gotówkowego, inwestowania nadwyżek finansowych i finansowanie deficytów gotówki

W5- Kapitał własny w finansowaniu korporacji

W6-W7 – Emisja publiczna i niepubliczna akcji

W8 – Kredyt jako podstawowe źródło kapitału obcego

W9-10 –Emisja publiczna i niepubliczna obligacji

W11 – Emisja bonów komercyjnych

W12 –Pojęcie, znaczenie i rodzaje raitingów w emisjach papierów dłużnych

W13 – Istota i znaczenie leasingu w pozyskiwaniu środków trwałych przez korporację

W14 - Fundusze strukturalne w finasowaniu korporacji

W15 –Powtórzenie wiadomości

Forma zajęć – ĆWICZENIA

C1, C2 – Zajęcia wprowadzające, źródła finansowania działalności korporacji

C3, C4, C5- Ocena płynności finansowej korporacji

C6, C7, C8 – Modelowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych

C9, C10, C11– Analiza i przygotowanie dokumentacji wymaganej przy emisji publicznej papierów wartościowych dłużnych i właścicielskich

C12 – Procedura aplikowania o środki z funduszy strukturalnych

C13, C14, C15 – Ocena efektywność zewnętrznych źródeł finansowania

C16, C17– Powtórzenie wiadomości – rozwiązywanie zadań

C18 - Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wielgórka D. Chudzicki M., Zarzadzanie finansami przedsiębiorstw. Wyd. PCz. 2009.

2. Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. Piotra Szczepankowskiego. Vizja Press & IT, Warszawa 2009.

3. Rębilas R., Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw, Difin 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Johnson H., Koszt kapitału. Klucz do wartości firmy. Liber, Warszawa 2009.

2. Kłosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnicka E.: Strategie finansowania przedsiębiorstw. Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2006.

3. Wędzki D., Controlling należności w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018.

4. Wysłocka E., Szczepaniak W., The Effectiveness of Leasing as a Method of Financing the Development of a Company, Polish Journal of Management Studies, Vol.6/2012.

5. Szczepaniak W., Budzik T., Analiza zadłużenia na przykładzie spółki transportowej Trans Polonia SA, Logistyka nr 6/2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.