Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FRB-D1-P-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 1 sem. Finanse i rachunkowość w biznesie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bazan-Bulanda
Prowadzący grup: Anna Bazan-Bulanda, Tomasz Odzimek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie natury prawa i jego źródeł.

C2. Wykształcenie w studentach umiejętności interpretacji i stosowania prawa w praktyce zarządzana przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę ogólna na temat państwa i jego funkcjonowania.

2. Student zna podział władzy oraz zasad jej równoważenia.

Literatura:

Podstawowa

1. Anna Bazan-Bulanda, Prawo cywilne. Część ogólna. Podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2019

2. Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława Gnela.

(Seria Akademicka), Warszawa : Wolters Kluwer, 2015

3. Zdzisław Muras, Podstawy prawa, , C.H.Beck 2017

Uzupełniająca

1. Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna , C.H.Beck 2011

2. Adam Łazowski, Rudolf Ostrihansky, Maria Magdalena Kenig Witkowska ,Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, C.H.Beck 2011

3. Anna Bazan-Bulanda, Trwałość umów zawieranych w ramach zamówień publicznych (w :) Bezpieczeństwo-wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji, red. M. Kuć, A. Zduniak, Poznań 2016

4. Anna Bazan-Bulanda, Zagadnienia legislacyjne- dyrektywy unijne (w:) Efektywność w sektorze dystrybucji energii elektrycznej. Aspekty ekonomiczne. Pod red. Jerzego Szkutnika, Bydgoszcz 2009

5. Anna Bazan-Bulanda, Legal Aspects for Food Safety (w:) The Role of Management Functions in Successful Enterprise Performance (red.) Felicjan Bylok , Anita Tangl, Budapest 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bazan-Bulanda
Prowadzący grup: Anna Bazan-Bulanda, Michał Konopka, Tomasz Odzimek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie natury prawa i jego źródeł.

C2. Wykształcenie w studentach umiejętności interpretacji i stosowania prawa w praktyce zarządzana przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę ogólna na temat państwa i jego funkcjonowania.

2. Student zna podział władzy oraz zasad jej równoważenia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Anna Bazan-Bulanda, Prawo cywilne. Część ogólna., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2019.

2.Anna Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba, Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020.

3.Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława Gnela.

(Seria Akademicka), Warszawa : Wolters Kluwer, 2015

4.Zdzisław Muras, Podstawy prawa, , C.H.Beck 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna , C.H.Beck 2011

2. Adam Łazowski, Rudolf Ostrihansky, Maria Magdalena Kenig Witkowska ,Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, C.H.Beck 2011

3. Anna Bazan-Bulanda, Trwałość umów zawieranych w ramach zamówień publicznych (w:) Bezpieczeństwo-wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji, red. M. Kuć, A. Zduniak, Poznań 2016

4. Anna Bazan-Bulanda, Zagadnienia legislacyjne- dyrektywy unijne (w:) Efektywność w sektorze dystrybucji energii elektrycznej. Aspekty ekonomiczne. Pod red. Jerzego Szkutnika, Bydgoszcz 2009

5. Anna Bazan-Bulanda, Legal Aspects for Food Safety (w:) The Role of Management Functions in Successful Enterprise Performance (red.) Felicjan Bylok , Anita Tangl, Budapest 2016.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bazan-Bulanda
Prowadzący grup: Anna Bazan-Bulanda, Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie natury prawa i jego źródeł.

C2. Wykształcenie w studentach umiejętności interpretacji i stosowania prawa w praktyce zarządzana przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę ogólna na temat państwa i jego funkcjonowania.

2. Student zna podział władzy oraz zasad jej równoważenia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Anna Bazan-Bulanda, Prawo cywilne. Część ogólna., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2019.

2.Anna Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba, Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020.

3.Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława Gnela.

(Seria Akademicka), Warszawa : Wolters Kluwer, 2015

4.Zdzisław Muras, Podstawy prawa, , C.H.Beck 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna , C.H.Beck 2011

2. Adam Łazowski, Rudolf Ostrihansky, Maria Magdalena Kenig Witkowska ,Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, C.H.Beck 2011

3. Anna Bazan-Bulanda, Trwałość umów zawieranych w ramach zamówień publicznych (w:) Bezpieczeństwo-wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji, red. M. Kuć, A. Zduniak, Poznań 2016

4. Anna Bazan-Bulanda, Zagadnienia legislacyjne- dyrektywy unijne (w:) Efektywność w sektorze dystrybucji energii elektrycznej. Aspekty ekonomiczne. Pod red. Jerzego Szkutnika, Bydgoszcz 2009

5. Anna Bazan-Bulanda, Legal Aspects for Food Safety (w:) The Role of Management Functions in Successful Enterprise Performance (red.) Felicjan Bylok , Anita Tangl, Budapest 2016.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)