Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FRB-D1-Z-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 1 sem. Finanse i rachunkowość w biznesie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nowodziński
Prowadzący grup: Sylwia Gostkowska-Dźwig, Magdalena Mrozik, Paweł Nowodziński, Katarzyna Olejniczak-Szuster
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej umiejętności związanej z funkcjonowaniem i problematyką współczesnych organizacji w dynamicznym otoczeniu

C2. Celem zajęć jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w podstawowych obszarach funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa oraz stosowanie podstawowego instrumentarium technik i metod zarządzania przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauki o przedsiębiorstwie.

2. Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zarządzania organizacjami.

3. Student zna techniki twórczego rozwiązywania problemów.

4. Student potrafi rozwiązywać zadania typu case study (studia przypadków).

5. Student posiada umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji.

Literatura:

Podstawowa:

1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.

2. Koźmiński A., K., Piotrowski W., Zarządzanie teoria i praktyka. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.

3. Krzakiewicz K., Cyfert Sz., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. UE Poznań, 2015

4. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2011.

5. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2002.

6. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Uzupełniająca:

7. Martyniak Z, Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo AE Kraków, 2002

8. Skowron-Grabowska B., Grondys K., Sukiennik K., Szczepanik T., Kott I., Organizacja zorientowana projektowo [w:] Zarządzanie restrukturyzacją. Procesy i struktury w obliczu zmian (red.) Jaki A., Rojek T. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017

9. Skowron-Grabowska B., Kościelniak H., Nowodziński P., Przedsiębiorczość i innowacyjność w perspektywie zarządzania strategicznego, Wielowymiarowość współczesnego zarządzania organizacjami (red.) Jelonek D., Bylok F., Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2017

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nowodziński
Prowadzący grup: Sylwia Gostkowska-Dźwig, Magdalena Mrozik, Paweł Nowodziński, Katarzyna Olejniczak-Szuster
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej umiejętności związanej z funkcjonowaniem i problematyką współczesnych organizacji w dynamicznym otoczeniu

C2. Celem zajęć jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w podstawowych obszarach funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa oraz stosowanie podstawowego instrumentarium technik i metod zarządzania przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauki o przedsiębiorstwie.

2. Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zarządzania organizacjami.

3. Student zna techniki twórczego rozwiązywania problemów.

4. Student potrafi rozwiązywać zadania typu case study (studia przypadków).

5. Student posiada umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji.

Literatura:

Podstawowa:

1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.

2. Koźmiński A., K., Piotrowski W., Zarządzanie teoria i praktyka. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.

3. Krzakiewicz K., Cyfert Sz., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. UE Poznań, 2015

4. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2011.

5. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2002.

6. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Uzupełniająca:

7. Martyniak Z, Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo AE Kraków, 2002

8. Skowron-Grabowska B., Grondys K., Sukiennik K., Szczepanik T., Kott I., Organizacja zorientowana projektowo [w:] Zarządzanie restrukturyzacją. Procesy i struktury w obliczu zmian (red.) Jaki A., Rojek T. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017

9. Skowron-Grabowska B., Kościelniak H., Nowodziński P., Przedsiębiorczość i innowacyjność w perspektywie zarządzania strategicznego, Wielowymiarowość współczesnego zarządzania organizacjami (red.) Jelonek D., Bylok F., Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2017

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Sylwia Gostkowska-Dźwig, Katarzyna Łukasik-Stachowiak, Magdalena Mrozik, Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej umiejętności związanej z funkcjonowaniem i problematyką współczesnych organizacji w dynamicznym otoczeniu

C2. Celem zajęć jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w podstawowych obszarach funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa oraz stosowanie podstawowego instrumentarium technik i metod zarządzania przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauki o przedsiębiorstwie.

2. Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zarządzania organizacjami.

3. Student zna techniki twórczego rozwiązywania problemów.

4. Student potrafi rozwiązywać zadania typu case study (studia przypadków).

5. Student posiada umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji.

Literatura:

Podstawowa:

1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.

2. Koźmiński A., K., Piotrowski W., Zarządzanie teoria i praktyka. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.

3. Krzakiewicz K., Cyfert Sz., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. UE Poznań, 2015

4. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2011.

5. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2002.

6. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Uzupełniająca:

7. Martyniak Z, Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo AE Kraków, 2002

8. Skowron-Grabowska B., Grondys K., Sukiennik K., Szczepanik T., Kott I., Organizacja zorientowana projektowo [w:] Zarządzanie restrukturyzacją. Procesy i struktury w obliczu zmian (red.) Jaki A., Rojek T. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017

9. Skowron-Grabowska B., Kościelniak H., Nowodziński P., Przedsiębiorczość i innowacyjność w perspektywie zarządzania strategicznego, Wielowymiarowość współczesnego zarządzania organizacjami (red.) Jelonek D., Bylok F., Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2017

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Krawczyk, Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Sylwia Gostkowska-Dźwig, Magdalena Mrozik, Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej umiejętności związanej z funkcjonowaniem i problematyką współczesnych organizacji w dynamicznym otoczeniu

C2. Celem zajęć jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w podstawowych obszarach funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa oraz stosowanie podstawowego instrumentarium technik i metod zarządzania przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauki o przedsiębiorstwie.

2. Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zarządzania organizacjami.

3. Student zna techniki twórczego rozwiązywania problemów.

4. Student potrafi rozwiązywać zadania typu case study (studia przypadków).

5. Student posiada umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.

2. Koźmiński A., K., Piotrowski W., Zarządzanie teoria i praktyka. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010

3. Krzakiewicz K., Cyfert Sz., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. UE Poznań, 2015

4. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2011

5. Jemielniak D., Zarządzani. Teoria i praktyka od podstaw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2005

6. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Gostkowska-Dźwig S., Kempa E., Mrozik M., Królik R., Teoretyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem na rynku. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021

Gostkowska-Dźwig S., Kempa E., Mrozik M., Królik R., Wybrane aspekty prowadzenia działalności biznesowej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2022

3. Skowron-Grabowska B., Kościelniak H., Nowodziński P., Przedsiębiorczość i innowacyjność w perspektywie zarządzania strategicznego, Wielowymiarowość współczesnego zarządzania organizacjami (red.) Jelonek D., Bylok F., Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2017

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej umiejętności związanej z funkcjonowaniem i problematyką współczesnych organizacji w dynamicznym otoczeniu

C2. Celem zajęć jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w podstawowych obszarach funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa oraz stosowanie podstawowego instrumentarium technik i metod zarządzania przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauki o przedsiębiorstwie.

2. Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu zarządzania organizacjami.

3. Student zna techniki twórczego rozwiązywania problemów.

4. Student potrafi rozwiązywać zadania typu case study (studia przypadków).

5. Student posiada umiejętności w zakresie prezentacji i uczestnictwa w merytorycznej dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.

2. Koźmiński A., K., Piotrowski W., Zarządzanie teoria i praktyka. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010

3. Krzakiewicz K., Cyfert Sz., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. UE Poznań, 2015

4. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2011

5. Jemielniak D., Zarządzani. Teoria i praktyka od podstaw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2005

6. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Gostkowska-Dźwig S., Kempa E., Mrozik M., Królik R., Teoretyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem na rynku. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2021

Gostkowska-Dźwig S., Kempa E., Mrozik M., Królik R., Wybrane aspekty prowadzenia działalności biznesowej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2022

3. Skowron-Grabowska B., Kościelniak H., Nowodziński P., Przedsiębiorczość i innowacyjność w perspektywie zarządzania strategicznego, Wielowymiarowość współczesnego zarządzania organizacjami (red.) Jelonek D., Bylok F., Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2017

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)