Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody prognozowania procesów na rynkach finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FRB-Z2-MPP-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody prognozowania procesów na rynkach finansowych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 2 sem.FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W BIZNESIE
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Skrodzka
Prowadzący grup: Wioletta Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zdobycie wiedzy o możliwości wykorzystania narzędzi ilościowych w prognozowaniu zjawisk gospodarczych.

C2.Zapoznanie studentów z zasadami budowania prognoz ekonometrycznych, w szczególności z miarami dokładności prognoz ex post i ex ante.

C3. Wykształcenie wśród studentów umiejętności konstruowania prognoz wartości zmiennych ekonomicznych z

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy matematyki, statystyki, ekonometrii i informatyki.

2.Student powinien posiadać podstawy obsługi komputera, zwłaszcza w zakresie obsługi arkusza kalkulacyjnego EXCEL.

3.Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowania, PWN, Warszawa 2005

2. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne, PWN, Warszawa 2004

3. Błaszczuk D., Wstęp do prognozowania i symulacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006

4. Kufel T., Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007

5. Maciąg A., Pietroń R., Kukla S., Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie.,PWE, Warszawa 2013

6. Dittmann I.,Szabela-Pasierbińska E., Szpulak A., Dittmann P.,Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem., Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa, 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Dittman P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2017

2.Gajda J., Prognozowanie i symulacja w ekonomii i zarzadzaniu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017

3. Guzik B., Appenzeller D., Jurek W., Prognozowanie i symulacje: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005

4. Osińska M. (red.), Ekonometria współczesna, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2007

5. Suchwałko A.,Zagfański A., Analiza i prognozowanie szeregów czasowych, PWN, Warszawa 2019

6. Skrodzka W., Włodarczyk A., Efficiency of Investments in the Shares of the Polish Energy Sector Companies Against the Backdrop of the World Stock Market Indexes. Journal of International Scientific Publications - Economy & Business, vol.9, 2015.

7. Skrodzka W., The Assessment of the Efficiency of Investment in the Shares of the Polish IT Sector. Polish Journal of Management Studies, Vol.12, 2015.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Skrodzka
Prowadzący grup: Wioletta Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zdobycie wiedzy o możliwości wykorzystania narzędzi ilościowych w prognozowaniu zjawisk gospodarczych.

C2.Zapoznanie studentów z zasadami budowania prognoz ekonometrycznych, w szczególności z miarami dokładności prognoz ex post i ex ante.

C3. Wykształcenie wśród studentów umiejętności konstruowania prognoz wartości zmiennych ekonomicznych z

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy matematyki, statystyki, ekonometrii i informatyki.

2.Student powinien posiadać podstawy obsługi komputera, zwłaszcza w zakresie obsługi arkusza kalkulacyjnego EXCEL.

3.Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowania, PWN, Warszawa 2005

2. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne, PWN, Warszawa 2004

3. Błaszczuk D., Wstęp do prognozowania i symulacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006

4. Kufel T., Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007

5. Maciąg A., Pietroń R., Kukla S., Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie.,PWE, Warszawa 2013

6. Dittmann I.,Szabela-Pasierbińska E., Szpulak A., Dittmann P.,Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem., Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa, 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Dittman P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2017

2.Gajda J., Prognozowanie i symulacja w ekonomii i zarzadzaniu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017

3. Guzik B., Appenzeller D., Jurek W., Prognozowanie i symulacje: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005

4. Osińska M. (red.), Ekonometria współczesna, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2007

5. Suchwałko A.,Zagfański A., Analiza i prognozowanie szeregów czasowych, PWN, Warszawa 2019

6. Skrodzka W., Włodarczyk A., Efficiency of Investments in the Shares of the Polish Energy Sector Companies Against the Backdrop of the World Stock Market Indexes. Journal of International Scientific Publications - Economy & Business, vol.9, 2015.

7. Skrodzka W., The Assessment of the Efficiency of Investment in the Shares of the Polish IT Sector. Polish Journal of Management Studies, Vol.12, 2015.

8. Skrodzka W. Comparative analysis of sustainable energy development in Poland against selected European Union countries., [w:] Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 (red.) STANICKOVA Michaela, MELECKY Lukas, KOVAROVA Eva, DVOROKOVA Katerina, Ostrava, 2018, s.1297-1307

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Robert Janik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zdobycie wiedzy o możliwości wykorzystania narzędzi ilościowych w prognozowaniu zjawisk gospodarczych.

C2.Zapoznanie studentów z zasadami budowania prognoz ekonometrycznych, w szczególności z miarami dokładności prognoz ex post i ex ante.

C3. Wykształcenie wśród studentów umiejętności konstruowania prognoz wartości zmiennych ekonomicznych z

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy matematyki, statystyki, ekonometrii i informatyki.

2.Student powinien posiadać podstawy obsługi komputera, zwłaszcza w zakresie obsługi arkusza kalkulacyjnego EXCEL.

3.Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowania, PWN, Warszawa 2005

2. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne, PWN, Warszawa 2004

3. Błaszczuk D., Wstęp do prognozowania i symulacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006

4. Kufel T., Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007

5. Maciąg A., Pietroń R., Kukla S., Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie.,PWE, Warszawa 2013

6. Dittmann I.,Szabela-Pasierbińska E., Szpulak A., Dittmann P.,Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem., Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa, 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Dittman P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2017

2.Gajda J., Prognozowanie i symulacja w ekonomii i zarzadzaniu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017

3. Guzik B., Appenzeller D., Jurek W., Prognozowanie i symulacje: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005

4. Osińska M. (red.), Ekonometria współczesna, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2007

5. Suchwałko A.,Zagfański A., Analiza i prognozowanie szeregów czasowych, PWN, Warszawa 2019

6. Skrodzka W., Włodarczyk A., Efficiency of Investments in the Shares of the Polish Energy Sector Companies Against the Backdrop of the World Stock Market Indexes. Journal of International Scientific Publications - Economy & Business, vol.9, 2015.

7. Skrodzka W., The Assessment of the Efficiency of Investment in the Shares of the Polish IT Sector. Polish Journal of Management Studies, Vol.12, 2015.

8. Skrodzka W. Comparative analysis of sustainable energy development in Poland against selected European Union countries., [w:] Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 (red.) STANICKOVA Michaela, MELECKY Lukas, KOVAROVA Eva, DVOROKOVA Katerina, Ostrava, 2018, s.1297-1307

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik, Wioletta Skrodzka
Prowadzący grup: Robert Janik, Sylwia Siejka, Wioletta Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zdobycie wiedzy o możliwości wykorzystania narzędzi ilościowych w prognozowaniu zjawisk gospodarczych.

C2.Zapoznanie studentów z zasadami budowania prognoz ekonometrycznych, w szczególności z miarami dokładności prognoz ex post i ex ante.

C3. Wykształcenie wśród studentów umiejętności konstruowania prognoz wartości zmiennych ekonomicznych z

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy matematyki, statystyki, ekonometrii i informatyki.

2.Student powinien posiadać podstawy obsługi komputera, zwłaszcza w zakresie obsługi arkusza kalkulacyjnego EXCEL.

3.Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowania, PWN, Warszawa 2005

2. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne, PWN, Warszawa 2004

3. Błaszczuk D., Wstęp do prognozowania i symulacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006

4. Kufel T., Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007

5. Maciąg A., Pietroń R., Kukla S., Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie.,PWE, Warszawa 2013

6. Dittmann I.,Szabela-Pasierbińska E., Szpulak A., Dittmann P.,Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem., Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa, 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Dittman P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2017

2.Gajda J., Prognozowanie i symulacja w ekonomii i zarzadzaniu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017

3. Guzik B., Appenzeller D., Jurek W., Prognozowanie i symulacje: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005

4. Osińska M. (red.), Ekonometria współczesna, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2007

5. Suchwałko A.,Zagfański A., Analiza i prognozowanie szeregów czasowych, PWN, Warszawa 2019

6. Skrodzka W., Włodarczyk A., Efficiency of Investments in the Shares of the Polish Energy Sector Companies Against the Backdrop of the World Stock Market Indexes. Journal of International Scientific Publications - Economy & Business, vol.9, 2015.

7. Skrodzka W., The Assessment of the Efficiency of Investment in the Shares of the Polish IT Sector. Polish Journal of Management Studies, Vol.12, 2015.

8. Skrodzka W. Comparative analysis of sustainable energy development in Poland against selected European Union countries., [w:] Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 (red.) STANICKOVA Michaela, MELECKY Lukas, KOVAROVA Eva, DVOROKOVA Katerina, Ostrava, 2018, s.1297-1307

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)