Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Insurance in logistics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LA-D2-IiL-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Insurance in logistics
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe Logistics SEM.2
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kadłubek
Prowadzący grup: Marta Kadłubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Lis, Maciej Sobociński
Prowadzący grup: Maciej Sobociński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1.Presentation of basic knowledge about insurance principles and risk management techniques.

C2. Introducing the most important international law procedures and norms of insurance issues in logistics.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Students have basic knowledge about logistics.

2. Students are on familiar terms with low rules.

3. Students are able to determine management techniques.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. Szymonik Andrzej, Security in logistic systems, Politechnika Łódzka, Łódź, 2014.

2. Rejda G.E., Principles of Risk Management and Insurance, Addison-Wesley, Boston 2003.

3. Dąbrowski I., Śliwiński A., Economics of Insurance, Wyd. SGH, Warszawa 2016.

Supplementary resources:

1. Insurance Information Institute, Insurance Handbook, New York 2010; dostęp online: http://www.adda.org/files/Insurance_Handbook_20103.pdf

2. Waters D., Logistics. An Introduction to Supply Chain Management, Polgrave MacMillan, New York. 2011; dostęp online:

http://library.aceondo.net/ebooks/Business_Management/logistics-an_introduction_to_supply_chain_management%5Bpalgrave.macmillan%5D%5B2003%5D.pdf

3. Górecka A., Kadłubek M., Miciuła I. (Eds.), Theoretical and Practical Aspects of Transport Logistics. Monograph, Wyd. University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kadłubek
Prowadzący grup: Marta Kadłubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1.Presentation of basic knowledge about insurance principles and risk management techniques.

C2. Introducing the most important international law procedures and norms of insurance issues in logistics.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Students have basic knowledge about logistics.

2. Students are on familiar terms with low rules.

3. Students are able to determine management techniques.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. Szymonik Andrzej, Security in logistic systems, Politechnika Łódzka, Łódź, 2014.

2. Rejda G.E., Principles of Risk Management and Insurance, Addison-Wesley, Boston 2003.

3. Dąbrowski I., Śliwiński A., Economics of Insurance, Wyd. SGH, Warszawa 2016.

Supplementary resources:

1. Insurance Information Institute, Insurance Handbook, New York 2010; dostęp online: http://www.adda.org/files/Insurance_Handbook_20103.pdf

2. Waters D., Logistics. An Introduction to Supply Chain Management, Polgrave MacMillan, New York. 2011; dostęp online:

http://library.aceondo.net/ebooks/Business_Management/logistics-an_introduction_to_supply_chain_management%5Bpalgrave.macmillan%5D%5B2003%5D.pdf

3. Górecka A., Kadłubek M., Miciuła I. (Eds.), Theoretical and Practical Aspects of Transport Logistics. Monograph, Wyd. University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kadłubek
Prowadzący grup: Marta Kadłubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1.Presentation of basic knowledge about insurance principles and risk management techniques.

C2. Introducing the most important international law procedures and norms of insurance issues in logistics.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Students have basic knowledge about logistics.

2. Students are on familiar terms with low rules.

3. Students are able to determine management techniques.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. Szymonik Andrzej, Security in logistic systems, Politechnika Łódzka, Łódź, 2014.

2. Rejda G.E., Principles of Risk Management and Insurance, Addison-Wesley, Boston 2003.

3. Dąbrowski I., Śliwiński A., Economics of Insurance, Wyd. SGH, Warszawa 2016.

Supplementary resources:

1. Insurance Information Institute, Insurance Handbook, New York 2010; dostęp online: http://www.adda.org/files/Insurance_Handbook_20103.pdf

2. Waters D., Logistics. An Introduction to Supply Chain Management, Polgrave MacMillan, New York. 2011; dostęp online:

http://library.aceondo.net/ebooks/Business_Management/logistics-an_introduction_to_supply_chain_management%5Bpalgrave.macmillan%5D%5B2003%5D.pdf

3. Górecka A., Kadłubek M., Miciuła I. (Eds.), Theoretical and Practical Aspects of Transport Logistics. Monograph, Wyd. University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kadłubek
Prowadzący grup: Marta Kadłubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE AIMS

C1.Presentation of basic knowledge about insurance principles and risk management techniques.

C2. Introducing the most important international law procedures and norms of insurance issues in logistics.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

ENTRY REQUIREMENTS FOR KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCES

1. Students have basic knowledge about logistics.

2. Students are on familiar terms with low rules.

3. Students are able to determine management techniques.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. Szymonik Andrzej, Security in logistic systems, Politechnika Łódzka, Łódź, 2014.

2. Rejda G.E., Principles of Risk Management and Insurance, Addison-Wesley, Boston 2003.

3. Dąbrowski I., Śliwiński A., Economics of Insurance, Wyd. SGH, Warszawa 2016.

Supplementary resources:

1. Insurance Information Institute, Insurance Handbook, New York 2010; dostęp online: http://www.adda.org/files/Insurance_Handbook_20103.pdf

2. Waters D., Logistics. An Introduction to Supply Chain Management, Polgrave MacMillan, New York. 2011; dostęp online:

http://library.aceondo.net/ebooks/Business_Management/logistics-an_introduction_to_supply_chain_management%5Bpalgrave.macmillan%5D%5B2003%5D.pdf

3. Górecka A., Kadłubek M., Miciuła I. (Eds.), Theoretical and Practical Aspects of Transport Logistics. Monograph, Wyd. University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kadłubek
Prowadzący grup: Monika Ciszewska, Katarzyna Grondys, Marta Kadłubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE AIMS

C1.Presentation of basic knowledge about insurance principles and risk management techniques.

C2. Introducing the most important international law procedures and norms of insurance issues in logistics.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

ENTRY REQUIREMENTS FOR KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCES

1. Students have basic knowledge about logistics.

2. Students are on familiar terms with low rules.

3. Students are able to determine management techniques.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. Szymonik Andrzej, Security in logistic systems, Politechnika Łódzka, Łódź, 2014.

2. Rejda G.E., Principles of Risk Management and Insurance, Addison-Wesley, Boston 2003.

3. Dąbrowski I., Śliwiński A., Economics of Insurance, Wyd. SGH, Warszawa 2016.

Supplementary resources:

1. Insurance Information Institute, Insurance Handbook, New York 2010; dostęp online: http://www.adda.org/files/Insurance_Handbook_20103.pdf

2. Waters D., Logistics. An Introduction to Supply Chain Management, Polgrave MacMillan, New York. 2011; dostęp online:

http://library.aceondo.net/ebooks/Business_Management/logistics-an_introduction_to_supply_chain_management%5Bpalgrave.macmillan%5D%5B2003%5D.pdf

3. Górecka A., Kadłubek M., Miciuła I. (Eds.), Theoretical and Practical Aspects of Transport Logistics. Monograph, Wyd. University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kadłubek
Prowadzący grup: Marta Kadłubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE AIMS

C1.Presentation of basic knowledge about insurance principles and risk management techniques.

C2. Introducing the most important international law procedures and norms of insurance issues in logistics.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

ENTRY REQUIREMENTS FOR KNOWLEDGE, SKILLS AND OTHER COMPETENCES

1. Students have basic knowledge about logistics.

2. Students are on familiar terms with low rules.

3. Students are able to determine management techniques.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. Szymonik Andrzej, Security in logistic systems, Politechnika Łódzka, Łódź, 2014.

2. Rejda G.E., Principles of Risk Management and Insurance, Addison-Wesley, Boston 2003.

3. Dąbrowski I., Śliwiński A., Economics of Insurance, Wyd. SGH, Warszawa 2016.

Supplementary resources:

1. Insurance Information Institute, Insurance Handbook, New York 2010; dostęp online: http://www.adda.org/files/Insurance_Handbook_20103.pdf

2. Waters D., Logistics. An Introduction to Supply Chain Management, Polgrave MacMillan, New York. 2011; dostęp online:

http://library.aceondo.net/ebooks/Business_Management/logistics-an_introduction_to_supply_chain_management%5Bpalgrave.macmillan%5D%5B2003%5D.pdf

3. Górecka A., Kadłubek M., Miciuła I. (Eds.), Theoretical and Practical Aspects of Transport Logistics. Monograph, Wyd. University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)