Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistics management E

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LA-D2-LM-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistics management E
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe Logistics SEM.1
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. To familiarize students with the theoretical apparatus of logistics management in nowadays, multicultural environment.

C2 To develop in students practical skills. Make them aware how to make usage of management tools and instruments in order to improve logistics operations performed internationally.

C3. Make them able to interpret and extrapolate held knowledge relating to such issues as, inter alia: analyzing logistics systems, forecasting, measuring operational performance of logistics systems in order to make them able to find themselves in a modern professional environment.

C4. To develop interpersonal, communicational, logical thinking and team work skills.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Fundamental economic knowledge as well as knowledge of the main principles of management in

modern, international environment is required.

2. Basic knowledge on logistics systems.

3. Basic computer and office suites skills.

4. Ability to use online information sources.

5. Ability to organize self-work with the principle of logical inference.

6. Interpersonal skills and ability to work in a group.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. E. Kulińska. Fundamentals of logistics and supply chain management. Wydawnictwo MS. Opole 2010.

2. P. Jonsson. Logistics and supply chain management. McGraw- Hill Irwin. London 2008.

3. V. Pienaar. Business logistics management. Oxford University Press. Southern Africa 2017.

4. M. Cichosz. Logistics management. Wydawnictwo SGH. Warszawa 2015.

Supplementary resources:

1. P. David, R. Stewart. International logistics. The management of international trade operations. Cengage Learning. Mason 2010

2. E. Frazelle. Supply chain strategy. McGraw-Hill. International edition 2002.

3. R. Verma, K. K. Boyer. Operations & supply chain management: world class theory and practice. SouthWestern Cengage Learning. Australia, Brazil, Japan, Korea, Mexico, Singapore, Spain, United Kingdom, United States 2009.

4. P. Blaik. Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. PWE. Warszawa 2010.

5. A. Harrison, R. Van Hoek. Zarządzanie logistyką. PWE. Warszawa 2010.

6. S. Krawczyk. Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE. Warszawa 2001.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

EU 1 - Student knows theoretical assumptions from the field of logistics management.

EU 2 – Student has practical skills needed for his professional carrier. He can, inter alia: make analysis of logistics system, manage relationships between different participants of it, knows good examples from the practice of supply chain management.

EU 3 – Development of student’s social and interpersonal skills.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

F1 Assessment of each student’s activity during classes.

F2 Assessment of practical task realization.

P1 Written exam.

EU1:

2,0 - Student knows nothing or very little about logistics management

3,0 - Student knows most important things relating to logistics management.

4,0 - Student has good level of knowledge about issues from the field of logistics management. He has theoretical knowledge about logistics systems,

forecasting, quality and inventory management, informational systems

supporting logistics management as well as sustainable development.

5,0 - Student knows very well the conceptual apparatus from the field of logistics management.

EU2:

2,0 - Student has no practical skills.

3,0 - Student knows and is able to apply several management tools in logistics.

4,0 - Student knows and is able to make use of multiple management tools in logistics.

5,0 - Student has very good level of practical skills. He knows and can make use of all management tools in logistics.

EU3:

2,0 - Student has no social and interpersonal skills.

3,0 - Student has problems with sharing his ideas with team members and cannot present solutions in an understandable way.

4,0 - Student can share his ideas with team members well and present solutions in an understandable way.

5,0 - Student possesses very good social and interpersonal skills.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Pabian
Prowadzący grup: Aleksander Pabian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Sobociński
Prowadzący grup: Maciej Sobociński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grondys
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Aleksander Pabian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. To familiarize students with the theoretical apparatus of logistics management in nowadays, multicultural environment.

C2 To develop in students practical skills. Make them aware how to make usage of management tools and instruments in order to improve logistics operations performed internationally.

C3. Make them able to interpret and extrapolate held knowledge relating to such issues as, inter alia: analyzing logistics systems, forecasting, measuring operational performance of logistics systems in order to make them able to find themselves in a modern professional environment.

C4. To develop interpersonal, communicational, logical thinking and team work skills.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Fundamental economic knowledge as well as knowledge of the main principles of management in

modern, international environment is required.

2. Basic knowledge on logistics systems.

3. Basic computer and office suites skills.

4. Ability to use online information sources.

5. Ability to organize self-work with the principle of logical inference.

6. Interpersonal skills and ability to work in a group.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. E. Kulińska. Fundamentals of logistics and supply chain management. Wydawnictwo MS. Opole 2010.

2. P. Jonsson. Logistics and supply chain management. McGraw- Hill Irwin. London 2008.

3. V. Pienaar. Business logistics management. Oxford University Press. Southern Africa 2017.

4. M. Cichosz. Logistics management. Wydawnictwo SGH. Warszawa 2015.

Supplementary resources:

1. P. David, R. Stewart. International logistics. The management of international trade operations. Cengage Learning. Mason 2010

2. E. Frazelle. Supply chain strategy. McGraw-Hill. International edition 2002.

3. R. Verma, K. K. Boyer. Operations & supply chain management: world class theory and practice. SouthWestern Cengage Learning. Australia, Brazil, Japan, Korea, Mexico, Singapore, Spain, United Kingdom, United States 2009.

4. P. Blaik. Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. PWE. Warszawa 2010.

5. A. Harrison, R. Van Hoek. Zarządzanie logistyką. PWE. Warszawa 2010.

6. S. Krawczyk. Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE. Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grondys
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Marta Starostka-Patyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. To familiarize students with the theoretical apparatus of logistics management in nowadays, multicultural environment.

C2 To develop in students practical skills. Make them aware how to make usage of management tools and instruments in order to improve logistics operations performed internationally.

C3. Make them able to interpret and extrapolate held knowledge relating to such issues as, inter alia: analyzing logistics systems, forecasting, measuring operational performance of logistics systems in order to make them able to find themselves in a modern professional environment.

C4. To develop interpersonal, communicational, logical thinking and team work skills.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Fundamental economic knowledge as well as knowledge of the main principles of management in

modern, international environment is required.

2. Basic knowledge on logistics systems.

3. Basic computer and office suites skills.

4. Ability to use online information sources.

5. Ability to organize self-work with the principle of logical inference.

6. Interpersonal skills and ability to work in a group.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. E. Kulińska. Fundamentals of logistics and supply chain management. Wydawnictwo MS. Opole 2010.

2. P. Jonsson. Logistics and supply chain management. McGraw- Hill Irwin. London 2008.

3. V. Pienaar. Business logistics management. Oxford University Press. Southern Africa 2017.

4. M. Cichosz. Logistics management. Wydawnictwo SGH. Warszawa 2015.

Supplementary resources:

1. P. David, R. Stewart. International logistics. The management of international trade operations. Cengage Learning. Mason 2010

2. E. Frazelle. Supply chain strategy. McGraw-Hill. International edition 2002.

3. R. Verma, K. K. Boyer. Operations & supply chain management: world class theory and practice. SouthWestern Cengage Learning. Australia, Brazil, Japan, Korea, Mexico, Singapore, Spain, United Kingdom, United States 2009.

4. P. Blaik. Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. PWE. Warszawa 2010.

5. A. Harrison, R. Van Hoek. Zarządzanie logistyką. PWE. Warszawa 2010.

6. S. Krawczyk. Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE. Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grondys
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Marta Starostka-Patyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. To familiarize students with the theoretical apparatus of logistics management in nowadays, multicultural environment.

C2 To develop in students practical skills. Make them aware how to make usage of management tools and instruments in order to improve logistics operations performed internationally.

C3. Make them able to interpret and extrapolate held knowledge relating to such issues as, inter alia: analyzing logistics systems, forecasting, measuring operational performance of logistics systems in order to make them able to find themselves in a modern professional environment.

C4. To develop interpersonal, communicational, logical thinking and team work skills.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Fundamental economic knowledge as well as knowledge of the main principles of management in

modern, international environment is required.

2. Basic knowledge on logistics systems.

3. Basic computer and office suites skills.

4. Ability to use online information sources.

5. Ability to organize self-work with the principle of logical inference.

6. Interpersonal skills and ability to work in a group.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. E. Kulińska. Fundamentals of logistics and supply chain management. Wydawnictwo MS. Opole 2010.

2. P. Jonsson. Logistics and supply chain management. McGraw- Hill Irwin. London 2008.

3. V. Pienaar. Business logistics management. Oxford University Press. Southern Africa 2017.

4. M. Cichosz. Logistics management. Wydawnictwo SGH. Warszawa 2015.

Supplementary resources:

1. P. David, R. Stewart. International logistics. The management of international trade operations. Cengage Learning. Mason 2010

2. E. Frazelle. Supply chain strategy. McGraw-Hill. International edition 2002.

3. R. Verma, K. K. Boyer. Operations & supply chain management: world class theory and practice. SouthWestern Cengage Learning. Australia, Brazil, Japan, Korea, Mexico, Singapore, Spain, United Kingdom, United States 2009.

4. P. Blaik. Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. PWE. Warszawa 2010.

5. A. Harrison, R. Van Hoek. Zarządzanie logistyką. PWE. Warszawa 2010.

6. S. Krawczyk. Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE. Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krzywda
Prowadzący grup: Joanna Krzywda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. To familiarize students with the theoretical apparatus of logistics management in nowadays, multicultural environment.

C2 To develop in students practical skills. Make them aware how to make usage of management tools and instruments in order to improve logistics operations performed internationally.

C3. Make them able to interpret and extrapolate held knowledge relating to such issues as, inter alia: analyzing logistics systems, forecasting, measuring operational performance of logistics systems in order to make them able to find themselves in a modern professional environment.

C4. To develop interpersonal, communicational, logical thinking and team work skills.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Fundamental economic knowledge as well as knowledge of the main principles of management in

modern, international environment is required.

2. Basic knowledge on logistics systems.

3. Basic computer and office suites skills.

4. Ability to use online information sources.

5. Ability to organize self-work with the principle of logical inference.

6. Interpersonal skills and ability to work in a group.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. E. Kulińska. Fundamentals of logistics and supply chain management. Wydawnictwo MS. Opole 2010.

2. P. Jonsson. Logistics and supply chain management. McGraw- Hill Irwin. London 2008.

3. V. Pienaar. Business logistics management. Oxford University Press. Southern Africa 2017.

4. M. Cichosz. Logistics management. Wydawnictwo SGH. Warszawa 2015.

Supplementary resources:

1. P. David, R. Stewart. International logistics. The management of international trade operations. Cengage Learning. Mason 2010

2. E. Frazelle. Supply chain strategy. McGraw-Hill. International edition 2002.

3. R. Verma, K. K. Boyer. Operations & supply chain management: world class theory and practice. SouthWestern Cengage Learning. Australia, Brazil, Japan, Korea, Mexico, Singapore, Spain, United Kingdom, United States 2009.

4. P. Blaik. Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. PWE. Warszawa 2010.

5. A. Harrison, R. Van Hoek. Zarządzanie logistyką. PWE. Warszawa 2010.

6. S. Krawczyk. Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE. Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krzywda
Prowadzący grup: Joanna Krzywda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

C1. To familiarize students with the theoretical apparatus of logistics management in nowadays, multicultural environment.

C2 To develop in students practical skills. Make them aware how to make usage of management tools and instruments in order to improve logistics operations performed internationally.

C3. Make them able to interpret and extrapolate held knowledge relating to such issues as, inter alia: analyzing logistics systems, forecasting, measuring operational performance of logistics systems in order to make them able to find themselves in a modern professional environment.

C4. To develop interpersonal, communicational, logical thinking and team work skills.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Fundamental economic knowledge as well as knowledge of the main principles of management in

modern, international environment is required.

2. Basic knowledge on logistics systems.

3. Basic computer and office suites skills.

4. Ability to use online information sources.

5. Ability to organize self-work with the principle of logical inference.

6. Interpersonal skills and ability to work in a group.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. E. Kulińska. Fundamentals of logistics and supply chain management. Wydawnictwo MS. Opole 2010.

2. P. Jonsson. Logistics and supply chain management. McGraw- Hill Irwin. London 2008.

3. V. Pienaar. Business logistics management. Oxford University Press. Southern Africa 2017.

4. M. Cichosz. Logistics management. Wydawnictwo SGH. Warszawa 2015.

Supplementary resources:

1. P. David, R. Stewart. International logistics. The management of international trade operations. Cengage Learning. Mason 2010

2. E. Frazelle. Supply chain strategy. McGraw-Hill. International edition 2002.

3. R. Verma, K. K. Boyer. Operations & supply chain management: world class theory and practice. SouthWestern Cengage Learning. Australia, Brazil, Japan, Korea, Mexico, Singapore, Spain, United Kingdom, United States 2009.

4. P. Blaik. Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. PWE. Warszawa 2010.

5. A. Harrison, R. Van Hoek. Zarządzanie logistyką. PWE. Warszawa 2010.

6. S. Krawczyk. Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE. Warszawa 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)