Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej sem. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D1-OWI-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej sem. 2
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe- Logistyka sem 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szymczyk
Prowadzący grup: Michał Dziadkiewicz, Katarzyna Szymczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka
Prowadzący grup: Michał Konopka, Patrycja Sołtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka
Prowadzący grup: Michał Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka
Prowadzący grup: Michał Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seweryn Cichoń
Prowadzący grup: Seweryn Cichoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Prezentacja systemu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz możliwości efektywnego zarządzania ww. prawami.

C2. Zapoznanie studentów z normami i procedurami ochrony praw własności intelektualnej.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy procedury tworzenia norm prawnych.

2. Student zna hierarchię aktów prawnych.

3. Student posiada wiedzę z zakresu stosowania norm prawnych prawa krajowego i Unii Europejskiej.

4. Student zna zasady stosowania prawa cywilnego i gospodarczego

Pełny opis:

W 1(1)- Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

W 2(1)- Omówienie podstawowych źródeł prawa własności intelektualnej i przemysłowej w odniesieniu do konstytucyjnej hierarchii aktów prawnych.

W 3(1)- Patent jako prawo wyłączne. Procedura uzyskania patentu.

W 4-(1) Patent Europejski jako nowoczesna alternatywa dla patentów krajowych.

W 5(1)- Procedura uzyskania Patentu Europejskiego. Procedura międzynarodowa (PCT).

W 6(1)- Charakter prawny znaku towarowego jako wyniku innowacyjności i kreatywności ludzkiej.

W 7(1)- Zasady rejestracji znaku towarowego Wspólnoty.

W8 (1)- Wzór przemysłowy – definicja, procedura uzyskania prawa ochronnego.

W 9(1)- Prawo z rejestracji na wzór przemysłowy Wspólnoty.

W10(1)-Wzór użytkowy

W11(2)- Efektywne zarządzanie prawami własności intelektualnej i przemysłowej.

W 12(1)- Prawo autorskie w systemie ochrony własności intelektualnej.

W 13(1)- Utwory pracownicze a autorskie prawa osobiste ich twórców.

W14(1)- Ochrona autorsko-prawna utworów naukowych w tym prac dyplomowych studentów. Problematyka plagiatu.

C1(1)- Zajęcia organizacyjne, omówienie przedmiotu ćwiczeń, sposobu uzyskania zaliczenia.

C2(12)- Prezentacje multimedialne obejmujące problematykę ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej.

C3(1)- Kolokwium zaliczeniowe

C4(1)- Podsumowanie zajęć, zaliczenie ćwiczeń

Literatura:

Podstawowa:

1. A. Dereń, Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii, Wyd. Difin, Warszawa 2014

2. M. Gędłek, Twój świat własności intelektualnej, Wyd. Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009

Uzupełniająca:

3. M. Konopka, Opłata reprograficzna - efektywne zarządzanie własnością intelektualną czy anachronizm? Wydawnictwo KUL, Lublin 2015

4. M. Konopka, Strategie zarządzania prawami własności intelektualnej i przemysłowej w uczelniach wyższych.[w:] Podstawy prawne funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w kontekście prawa Unii Europejskiej. Monografia. Red. nauk. Tomasz Goszczyński, Michał Konopka, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Dziadkiewicz
Prowadzący grup: Michał Dziadkiewicz, Monika Osyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Prezentacja systemu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz możliwości efektywnego zarządzania ww. prawami.

C2. Zapoznanie studentów z normami i procedurami ochrony praw własności intelektualnej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy procedury tworzenia norm prawnych.

2. Student zna hierarchię aktów prawnych.

3. Student posiada wiedzę z zakresu stosowania norm prawnych prawa krajowego i Unii Europejskiej.

4. Student zna zasady stosowania prawa cywilnego i gospodarczego.

Literatura:

LITERATURA

Podstawowa:

1. A. Dereń, Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii, Wyd. Difin, Warszawa 2014

2. M. Gędłek, Twój świat własności intelektualnej, Wyd. Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009

Uzupełniająca:

3. M. Konopka, Opłata reprograficzna - efektywne zarządzanie własnością intelektualną czy anachronizm? Wydawnictwo KUL, Lublin 2015

4. M. Konopka, Strategie zarządzania prawami własności intelektualnej i przemysłowej w uczelniach wyższych.[w:] Podstawy prawne funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w kontekście prawa Unii Europejskiej. Monografia. Red. nauk. Tomasz Goszczyński, Michał Konopka, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Dziadkiewicz
Prowadzący grup: Michał Dziadkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Prezentacja systemu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz możliwości efektywnego zarządzania ww. prawami.

C2. Zapoznanie studentów z normami i procedurami ochrony praw własności intelektualnej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy procedury tworzenia norm prawnych.

2. Student zna hierarchię aktów prawnych.

3. Student posiada wiedzę z zakresu stosowania norm prawnych prawa krajowego i Unii Europejskiej.

4. Student zna zasady stosowania prawa cywilnego i gospodarczego.

Literatura:

LITERATURA

Podstawowa:

1. A. Dereń, Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii, Wyd. Difin, Warszawa 2014

2. M. Gędłek, Twój świat własności intelektualnej, Wyd. Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009

Uzupełniająca:

3. M. Konopka, Opłata reprograficzna - efektywne zarządzanie własnością intelektualną czy anachronizm? Wydawnictwo KUL, Lublin 2015

4. M. Konopka, Strategie zarządzania prawami własności intelektualnej i przemysłowej w uczelniach wyższych.[w:] Podstawy prawne funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w kontekście prawa Unii Europejskiej. Monografia. Red. nauk. Tomasz Goszczyński, Michał Konopka, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Dziadkiewicz
Prowadzący grup: Michał Dziadkiewicz, Tomasz Odzimek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Prezentacja systemu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz możliwości efektywnego zarządzania ww. prawami.

C2. Zapoznanie studentów z normami i procedurami ochrony praw własności intelektualnej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy procedury tworzenia norm prawnych.

2. Student zna hierarchię aktów prawnych.

3. Student posiada wiedzę z zakresu stosowania norm prawnych prawa krajowego i Unii Europejskiej.

4. Student zna zasady stosowania prawa cywilnego i gospodarczego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2018.

R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wyd. C.H. Beck., Warszawa 2018.

B. Przybyliński, Ochrona własności intelektualnej, Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2012.

W. Kotarba, Ochrona własności intelektualnej, Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

A. Adamczak, M. Gędłek, Czym jest własność intelektualna? Opracowanie na podstawie publikacji WIPO, , Warszawa 2018, dostęp online:

https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2019-12/Czym_jest_wlasnosc_intelektualna.pdf

M. Klimaszewska, J. Bielarz, Ochrona znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018, dostęp

online:https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2019-12/ochrona_znakow_towarowych_w_polsce_i_w_unii_europejskiej.pdf

A. Stuleblak, A. Zalewska, Ochrona wzorów użytkowych w Polsce, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018, dostęp online:

https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2019-12/ochrona_wzorow_uzytkowych_w_polsce.pdf

A. Stuleblak, A. Zalewska, Ochrona wynalazków w Polsce, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018, dostęp online:

https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2019-12/ochrona_wynalazkow_w_polsce.pdf

A. Mikiel, Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce i w Unii Europejskiej, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018, dostęp online:

https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2019-12/ochrona_wzorow_przem_broszura.pdf

A. Adamczak, M. Gędłek, Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2012, dostęp online:

https://uprp.gov.pl/sites/default/files/201912/Wynalazki_w_dzialalnosci_malych_i_srednich_przedsiebiorstw_2012.pdf

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka, Tomasz Szczepanik
Prowadzący grup: Michał Konopka, Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Prezentacja systemu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz możliwości efektywnego zarządzania ww. prawami.

C2. Zapoznanie studentów z normami i procedurami ochrony praw własności intelektualnej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy procedury tworzenia norm prawnych.

2. Student zna hierarchię aktów prawnych.

3. Student posiada wiedzę z zakresu stosowania norm prawnych prawa krajowego i Unii Europejskiej.

4. Student zna zasady stosowania prawa cywilnego i gospodarczego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2018.

R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wyd. C.H. Beck., Warszawa 2018.

B. Przybyliński, Ochrona własności intelektualnej, Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2012.

W. Kotarba, Ochrona własności intelektualnej, Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

A. Adamczak, M. Gędłek, Czym jest własność intelektualna? Opracowanie na podstawie publikacji WIPO, , Warszawa 2018, dostęp online:

https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2019-12/Czym_jest_wlasnosc_intelektualna.pdf

M. Klimaszewska, J. Bielarz, Ochrona znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018, dostęp

online:https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2019-12/ochrona_znakow_towarowych_w_polsce_i_w_unii_europejskiej.pdf

A. Stuleblak, A. Zalewska, Ochrona wzorów użytkowych w Polsce, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018, dostęp online:

https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2019-12/ochrona_wzorow_uzytkowych_w_polsce.pdf

A. Stuleblak, A. Zalewska, Ochrona wynalazków w Polsce, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018, dostęp online:

https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2019-12/ochrona_wynalazkow_w_polsce.pdf

A. Mikiel, Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce i w Unii Europejskiej, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018, dostęp online:

https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2019-12/ochrona_wzorow_przem_broszura.pdf

A. Adamczak, M. Gędłek, Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2012, dostęp online:

https://uprp.gov.pl/sites/default/files/201912/Wynalazki_w_dzialalnosci_malych_i_srednich_przedsiebiorstw_2012.pdf

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)