Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i pisanie pracy dyplomowej sem. 5

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D1-SDPP-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i pisanie pracy dyplomowej sem. 5
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie zainteresowań naukowych studentów oraz obszaru badawczego przyszłej pracy licencjackiej

C2. Opracowanie koncepcji pracy licencjackiej – tematu, struktury i metodologii

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość obszarów badawczych kierunku Logistyka

2. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

3. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

S 1 – (8) Prezentacje obszarów zainteresowań naukowych dyskusja nad praktyczną potrzebą badań w tym zakresie

S 2 – (10) Prezentacja proponowanych tematów i celów pracy – krytyczna analiza

S 3 – (12) Prezentacja proponowanej struktury pracy i metodologii badań – krytyczna analiza i dyskusja w grupach

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Stoczewska: Jak pisać pracę licencjacką lub magisterską. Poradnik dla studentów. Akademia Frycza Modrzewskiego, Kraków 2012.

2. A. Kaszyńska: Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską. Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2008.

Literatura uzupełniająca:

3. K. Wójcik: Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych licencjackich, magisterskich, doktorskich, SGH Warszawa 2000

4. H. Budzeń: Przygotowanie pracy magisterskiej - poradnik metodyczny, Politechnika Radomska, Radom 2000

Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy licencjackiej

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1 - Student identyfikuje i prezentuje przedmiotu swoich poszukiwań naukowych.

EK 2 - Student potrafi krytycznej dyskutować nad przedmiotem badań naukowych.

EK 3 - Student potrafi przedstawić temat swojej pracy i jej strukturę.

EK 4 - Student wybrać i przedstawić użyteczność przyjętej przez siebie metodologii.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. Praca zaliczeniowa z prezentacji struktury i metodologii badawczej pracy

EK1 (ndst) Student nie potrafi zidentyfikować przedmiotu swoich zainteresowań naukowych (dst) Student potrafi bardzo ogólnie zidentyfikować przedmiot swoich zainteresowań naukowych (db) Student potrafi bardzo precyzyjnie zidentyfikować przedmiot swoich zainteresowań naukowych (bdb) Student potrafi bardzo precyzyjnie zidentyfikować przedmiot swoich zainteresowań naukowych

EK2 (ndst) Student nie bierze udziału w dyskusji nad przedmiotem badań naukowych (dst) Student bierze udział w dyskusji nad przedmiotem badań naukowych ale jego wypowiedzi są merytorycznie błędne. (db) Student bierze udział w dyskusji nad przedmiotem badań naukowych i formułuje prawidłowe wnioski. (bdb) Student bierze udział w dyskusji nad przedmiotem badań naukowych i formułuje prawidłowe wnioski i potrafi obronić prezentowaną koncepcję badawczą.

EK3 (ndst) Student nie przedstawił tematu swojej pracy i jej struktury (dst) Student przedstawił temat swojej pracy i zarys struktury. (db) Student przedstawił tematu swojej pracy i jej szczegółową strukturę (bdb) Student przedstawił tematu swojej pracy i jej szczegółową strukturę które wymagała jedynie niewielkiej korekty.

EK4 (ndst) Student nie przedstawił przyjętej przez siebie metodologii (dst) Student przedstawił przyjętą przez siebie metodologii badawczą ale jej wybór był błędny. (db) Student przedstawił przyjętą przez siebie metodologii badawczą i jest ona zbieżna z celami pracy. (bdb) Student przedstawił przyjętą przez siebie metodologii badawczą i jest ona zbieżna z celami pracy i potrafi prawidłowo ocenić jej zalety i ograniczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Brzozowska, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Krzywda, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt, Luiza Piersiala
Prowadzący grup: Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grondys, Joanna Krzywda, Joanna Nowakowska-Grunt, Aleksander Pabian
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Joanna Krzywda, Joanna Nowakowska-Grunt, Aleksander Pabian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)