Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe sem. 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D2-SD-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe sem. 4
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Marta Kadłubek, Monika Kozerska, Dariusz Krzywda, Joanna Nowakowska-Grunt, Maria Nowicka-Skowron, Jolanta Urbańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Marta Kadłubek, Dariusz Krzywda, Joanna Nowakowska-Grunt, Maria Nowicka-Skowron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Brzozowska, Joanna Nowakowska-Grunt, Maria Nowicka-Skowron, Tomasz Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Nowakowska-Grunt, Maria Nowicka-Skowron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Napisanie pracy magisterskiej i jej publiczna prezentacja.

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Posiadanie zatwierdzonego tematu pracy magisterskiej wraz z jej strukturą

2. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

3. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Pełny opis:

S 1 (25) – Konsultacje indywidualne i omawianie każdego etapu pracy

S 2 (20)– Prezentacja założeń, celów metodologii i rezultatów całości pracy magisterskiej –wprowadzenie korekt

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Urban, S., Ładoński, W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2010.

2. Majchrzak, J., Mendel, T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wydaw. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1995.

Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy magisterskiej

Literatura uzupełniająca:

1. Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Maria Nowicka-Skowron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Napisanie pracy magisterskiej i jej publiczna prezentacja.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Posiadanie zatwierdzonego tematu pracy magisterskiej wraz z jej strukturą

2. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

3. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Urban, S., Ładoński, W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław1997.

2. Majchrzak, J., Mendel, T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wydaw. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1995.

Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy magisterskiej

Literatura uzupełniająca:

1. Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Seroka-Stolka
Prowadzący grup: Oksana Seroka-Stolka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Napisanie pracy magisterskiej i jej publiczna prezentacja.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Posiadanie zatwierdzonego tematu pracy magisterskiej wraz z jej strukturą

2. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

3. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Urban, S., Ładoński, W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław1997.

2. Majchrzak, J., Mendel, T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wydaw. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1995.

Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy magisterskiej

Literatura uzupełniająca:

1. Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kot
Prowadzący grup: Sebastian Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Napisanie pracy magisterskiej i jej publiczna prezentacja.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Posiadanie zatwierdzonego tematu pracy magisterskiej wraz z jej strukturą

2. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

3. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Urban, S., Ładoński, W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław1997.

2. Majchrzak, J., Mendel, T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wydaw. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1995.

Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy magisterskiej

Literatura uzupełniająca:

1. Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)