Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne rachunki kosztów w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D2-WRKwL-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne rachunki kosztów w logistyce
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe - Logistyka II stopień sem. 3 - ZIL
WZ Przedmioty obowiązkowe - Logistyka II stopień sem. 3 - ZLD
WZ Przedmioty obowiązkowe - Logityka II stopień sem. 3 - ZLwHiD
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szczepanik, Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Monika Chłąd, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy za zakresu współczesnego rachunku kosztów logistyki,

C2. Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów w zarządzaniu procesami logistycznym

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości.

Student posiada wiedzę na temat kosztów logistyki,

Student zna podstawowe procesy logistyczne,

Student wykazuje umiejętności analitycznego myślenia i interpretacji wyników,

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Matuszek, M. Kołosowski, Z. Krokosz-Krynke, Rachunek kosztów dla inżynierów, PWE, Warszawa 2011.

P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2015.

B. Wrona, H. Rechul, Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych, Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 13-14 (1-2/2017), s. 85–105.

R. Biadacz, Rachunek kosztów w systemie współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Literatura uzupełniająca:

E. Nowak, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.

B. Ślusarczyk, Costs aspects of creating 3PL logistic operators’ offers, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, nr 116, 2018, s. 163-176 (wersja online, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2e4b952f-6d0f-4b89-9881-01bb95e3b75d).

B. Ślusarczyk, Problemy ewidencjonowania i pomiaru kosztów logistyki w przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji, nr 10 (897), 2014, s. 37-43 (wersja elektroniczna, dostęp: file:///C:/Users/User/Downloads/przeglad%20Organizacji%2010%202014%20art%2006%20Problemy%20ewidencjonowania%20i%20pomiaru.pdf.

B. Ślusarczyk, K. Grondys, Parametric Conditions of High Financial Risk in the SME Sector, Risks 2019, 7(3), 84; https://doi.org/10.3390/risks7030084.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Monika Chłąd, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy za zakresu współczesnego rachunku kosztów logistyki

C2. Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów w zarządzaniu procesami logistycznym

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości.

Student posiada wiedzę na temat kosztów logistyki,

Student zna podstawowe procesy logistyczne,

Student wykazuje umiejętności analitycznego myślenia i interpretacji wyników,

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Matuszek, M. Kołosowski, Z. Krokosz-Krynke, Rachunek kosztów dla inżynierów, PWE, Warszawa 2011.

P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2015.

B. Wrona, H. Rechul, Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych, Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 13-14 (1-2/2017), s. 85–105.

R. Biadacz, Rachunek kosztów w systemie współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Literatura uzupełniająca:

E. Nowak, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.

B. Ślusarczyk, Costs aspects of creating 3PL logistic operators’ offers, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, nr 116, 2018, s. 163-176 (wersja online, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2e4b952f-6d0f-4b89-9881-01bb95e3b75d).

B. Ślusarczyk, Problemy ewidencjonowania i pomiaru kosztów logistyki w przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji, nr 10 (897), 2014, s. 37-43 (wersja elektroniczna, dostęp: file:///C:/Users/User/Downloads/przeglad%20Organizacji%2010%202014%20art%2006%20Problemy%20ewidencjonowania%20i%20pomiaru.pdf.

B. Ślusarczyk, K. Grondys, Parametric Conditions of High Financial Risk in the SME Sector, Risks 2019, 7(3), 84; https://doi.org/10.3390/risks7030084.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Monika Chłąd, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grondys, Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Monika Chłąd, Katarzyna Grondys, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy za zakresu współczesnego rachunku kosztów logistyki

C2. Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów w zarządzaniu procesami logistycznym

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości.

Student posiada wiedzę na temat kosztów logistyki,

Student zna podstawowe procesy logistyczne,

Student wykazuje umiejętności analitycznego myślenia i interpretacji wyników,

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Matuszek, M. Kołosowski, Z. Krokosz-Krynke, Rachunek kosztów dla inżynierów, PWE, Warszawa 2011.

P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2015.

B. Wrona, H. Rechul, Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych, Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 13-14 (1-2/2017), s. 85–105.

R. Biadacz, Rachunek kosztów w systemie współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Literatura uzupełniająca:

E. Nowak, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.

B. Ślusarczyk, Costs aspects of creating 3PL logistic operators’ offers, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, nr 116, 2018, s. 163-176 (wersja online, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2e4b952f-6d0f-4b89-9881-01bb95e3b75d).

B. Ślusarczyk, Problemy ewidencjonowania i pomiaru kosztów logistyki w przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji, nr 10 (897), 2014, s. 37-43 (wersja elektroniczna, dostęp: file:///C:/Users/User/Downloads/przeglad%20Organizacji%2010%202014%20art%2006%20Problemy%20ewidencjonowania%20i%20pomiaru.pdf.

B. Ślusarczyk, K. Grondys, Parametric Conditions of High Financial Risk in the SME Sector, Risks 2019, 7(3), 84; https://doi.org/10.3390/risks7030084.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Monika Chłąd, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ślusarczyk
Prowadzący grup: Monika Chłąd, Beata Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy za zakresu współczesnego rachunku kosztów logistyki

C2. Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów w zarządzaniu procesami logistycznym

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości.

Student posiada wiedzę na temat kosztów logistyki,

Student zna podstawowe procesy logistyczne,

Student wykazuje umiejętności analitycznego myślenia i interpretacji wyników,

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Matuszek, M. Kołosowski, Z. Krokosz-Krynke, Rachunek kosztów dla inżynierów, PWE, Warszawa 2011.

P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2015.

B. Wrona, H. Rechul, Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych, Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 13-14 (1-2/2017), s. 85–105.

R. Biadacz, Rachunek kosztów w systemie współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Literatura uzupełniająca:

E. Nowak, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.

B. Ślusarczyk, Costs aspects of creating 3PL logistic operators’ offers, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, nr 116, 2018, s. 163-176 (wersja online, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2e4b952f-6d0f-4b89-9881-01bb95e3b75d).

B. Ślusarczyk, Problemy ewidencjonowania i pomiaru kosztów logistyki w przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji, nr 10 (897), 2014, s. 37-43 (wersja elektroniczna, dostęp: file:///C:/Users/User/Downloads/przeglad%20Organizacji%2010%202014%20art%2006%20Problemy%20ewidencjonowania%20i%20pomiaru.pdf.

B. Ślusarczyk, K. Grondys, Parametric Conditions of High Financial Risk in the SME Sector, Risks 2019, 7(3), 84; https://doi.org/10.3390/risks7030084.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy za zakresu współczesnego rachunku kosztów logistyki

C2. Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów w zarządzaniu procesami logistycznym

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości.

Student posiada wiedzę na temat kosztów logistyki,

Student zna podstawowe procesy logistyczne,

Student wykazuje umiejętności analitycznego myślenia i interpretacji wyników,

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Matuszek, M. Kołosowski, Z. Krokosz-Krynke, Rachunek kosztów dla inżynierów, PWE, Warszawa 2011.

P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa 2015.

B. Wrona, H. Rechul, Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych, Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 13-14 (1-2/2017), s. 85–105.

R. Biadacz, Rachunek kosztów w systemie współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Literatura uzupełniająca:

E. Nowak, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.

B. Ślusarczyk, Costs aspects of creating 3PL logistic operators’ offers, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, nr 116, 2018, s. 163-176 (wersja online, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2e4b952f-6d0f-4b89-9881-01bb95e3b75d).

B. Ślusarczyk, Problemy ewidencjonowania i pomiaru kosztów logistyki w przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji, nr 10 (897), 2014, s. 37-43 (wersja elektroniczna, dostęp: file:///C:/Users/User/Downloads/przeglad%20Organizacji%2010%202014%20art%2006%20Problemy%20ewidencjonowania%20i%20pomiaru.pdf.

B. Ślusarczyk, K. Grondys, Parametric Conditions of High Financial Risk in the SME Sector, Risks 2019, 7(3), 84; https://doi.org/10.3390/risks7030084.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)