Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-Z1-STAT-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 2 sem.LOG-Z
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Mesjasz-Lech
Prowadzący grup: Agata Mesjasz-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Mesjasz-Lech
Prowadzący grup: Agata Mesjasz-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Strzelecka
Prowadzący grup: Agnieszka Strzelecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

C1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami miar statystycznych, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

C2. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami wnioskowania statystycznego.

Pełny opis:

1. Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

3. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Podgóski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

2. Kończak G., Trzpiot G., Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2014.

3. Wieczorek M., Statystyka. Lubię to!: zbiór zadań, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013.

4. Szajt M., Przestrzeń w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

Literatura uzupełniająca

1. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania,

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011.

2. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3. Mesjasz-Lech A., Wybrane problemy zastosowania metod statystycznych w analizie popytu w przedsiębiorstwie, Logistyka nr 5, 2011.

4. Mesjasz-Lech A., Inequality of the Development of Entrepreneurship and Innovation in Poland, Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy nr 3 (35), 2016, http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN35.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zawada
Prowadzący grup: Agnieszka Noga, Marcin Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

C1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami miar statystycznych, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

C2. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami wnioskowania statystycznego.

Pełny opis:

1. Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

3. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Podgóski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

2. Kończak G., Trzpiot G., Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2014.

3. Wieczorek M., Statystyka. Lubię to!: zbiór zadań, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013.

4. Szajt M., Przestrzeń w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

Literatura uzupełniająca

1. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania,

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011.

2. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3. Mesjasz-Lech A., Wybrane problemy zastosowania metod statystycznych w analizie popytu w przedsiębiorstwie, Logistyka nr 5, 2011.

4. Mesjasz-Lech A., Inequality of the Development of Entrepreneurship and Innovation in Poland, Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy nr 3 (35), 2016, http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN35.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zawada
Prowadzący grup: Marcin Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

C1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami miar statystycznych, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

C2. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami wnioskowania statystycznego.

Pełny opis:

1. Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

3. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Podgóski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

2. Kończak G., Trzpiot G., Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2014.

3. Wieczorek M., Statystyka. Lubię to!: zbiór zadań, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013.

4. Szajt M., Przestrzeń w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

Literatura uzupełniająca

1. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania,

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011.

2. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3. Mesjasz-Lech A., Wybrane problemy zastosowania metod statystycznych w analizie popytu w przedsiębiorstwie, Logistyka nr 5, 2011.

4. Mesjasz-Lech A., Inequality of the Development of Entrepreneurship and Innovation in Poland, Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy nr 3 (35), 2016, http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN35.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Strzelecka
Prowadzący grup: Agnieszka Strzelecka, Marcin Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

C1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami miar statystycznych, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

C2. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami wnioskowania statystycznego.

Pełny opis:

1. Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

3. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Podgóski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

2. Kończak G., Trzpiot G., Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2014.

3. Wieczorek M., Statystyka. Lubię to!: zbiór zadań, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013.

4. Szajt M., Przestrzeń w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

Literatura uzupełniająca

1. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania,

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011.

2. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3. Mesjasz-Lech A., Wybrane problemy zastosowania metod statystycznych w analizie popytu w przedsiębiorstwie, Logistyka nr 5, 2011.

4. Mesjasz-Lech A., Inequality of the Development of Entrepreneurship and Innovation in Poland, Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy nr 3 (35), 2016, http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN35.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Strzelecka
Prowadzący grup: Agnieszka Strzelecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

C1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami miar statystycznych, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

C2. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami wnioskowania statystycznego.

Pełny opis:

1. Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

3. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Podgóski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

2. Kończak G., Trzpiot G., Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2014.

3. Wieczorek M., Statystyka. Lubię to!: zbiór zadań, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013.

4. Szajt M., Przestrzeń w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

Literatura uzupełniająca

1. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania,

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011.

2. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3. Mesjasz-Lech A., Wybrane problemy zastosowania metod statystycznych w analizie popytu w przedsiębiorstwie, Logistyka nr 5, 2011.

4. Mesjasz-Lech A., Inequality of the Development of Entrepreneurship and Innovation in Poland, Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy nr 3 (35), 2016, http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN35.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

C1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami miar statystycznych, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

C2. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami wnioskowania statystycznego.

Pełny opis:

1. Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

3. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Podgóski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

2. Kończak G., Trzpiot G., Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2014.

3. Wieczorek M., Statystyka. Lubię to!: zbiór zadań, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013.

4. Szajt M., Przestrzeń w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

Literatura uzupełniająca

1. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania,

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011.

2. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3. Mesjasz-Lech A., Wybrane problemy zastosowania metod statystycznych w analizie popytu w przedsiębiorstwie, Logistyka nr 5, 2011.

4. Mesjasz-Lech A., Inequality of the Development of Entrepreneurship and Innovation in Poland, Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy nr 3 (35), 2016, http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN35.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)