Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyka międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-Z2-LM-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka międzynarodowa
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 4 sem.ZŁD
WZ-Przedmioty obowiązkowe 4.sem ZLHD
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Szczupak
Prowadzący grup: Anna Budzik, Leszek Szczupak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Daroń, Maciej Sobociński
Prowadzący grup: Marta Daroń, Maciej Sobociński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Marta Daroń, Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Aleksandra Belof, Tomasz Szczepanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie specyfiki logistyki międzynarodowej

C2. Zaznajomienie studentów z problemami związanymi z zarządzaniem logistyką międzynarodową.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu logistyki.

2. Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomi światowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gołembska E., Szymczak M.: Logistyka międzynarodowa PWE Warszawa 2004

2. Gołembska E., Kempny D., Witkowski J. Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym. PWE Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. Płaczek E.: Logistyka Międzynarodowa. AE Katowice 2000

2. Schary P., B., Skjott-Larsen T.: Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. PWN 2002

3. Nowakowska-Grunt J., Marketing-Logistics Aspects of Polish Food Industry Enterprises Management in the GlobalizationProcess. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej MONOGRAPHS nr 7, Częstochowa 2007

4. Szczepańska A., Petryczka I., Budzik A.,Organizacja Procesu transportowego w międzynarodowej wymianie handlowej, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, rozdział w monografii, Częstochowa 2017

5. Eurologistics

6. Logistyka

7. Gospodarka materiałowa i logistyka

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szczepanik
Prowadzący grup: Aleksandra Belof, Tomasz Szczepanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie specyfiki logistyki międzynarodowej

C2. Zaznajomienie studentów z problemami związanymi z zarządzaniem logistyką międzynarodową.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu logistyki.

2. Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomi światowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gołembska E., Szymczak M.: Logistyka międzynarodowa PWE Warszawa 2004

2. Gołembska E., Kempny D., Witkowski J. Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym. PWE Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. Płaczek E.: Logistyka Międzynarodowa. AE Katowice 2000

2. Schary P., B., Skjott-Larsen T.: Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. PWN 2002

3. Nowakowska-Grunt J., Marketing-Logistics Aspects of Polish Food Industry Enterprises Management in the GlobalizationProcess. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej MONOGRAPHS nr 7, Częstochowa 2007

4. Szczepańska A., Petryczka I., Budzik A.,Organizacja Procesu transportowego w międzynarodowej wymianie handlowej, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, rozdział w monografii, Częstochowa 2017

5. Eurologistics

6. Logistyka

7. Gospodarka materiałowa i logistyka

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szczepanik
Prowadzący grup: Tomasz Szczepanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie specyfiki logistyki międzynarodowej

C2. Zaznajomienie studentów z problemami związanymi z zarządzaniem logistyką międzynarodową.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu logistyki.

2. Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomi światowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gołembska E., Szymczak M.: Logistyka międzynarodowa PWE Warszawa 2004

2. Gołembska E., Kempny D., Witkowski J. Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym. PWE Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. Płaczek E.: Logistyka Międzynarodowa. AE Katowice 2000

2. Schary P., B., Skjott-Larsen T.: Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. PWN 2002

3. Nowakowska-Grunt J., Marketing-Logistics Aspects of Polish Food Industry Enterprises Management in the GlobalizationProcess. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej MONOGRAPHS nr 7, Częstochowa 2007

4. Szczepańska A., Petryczka I., Budzik A.,Organizacja Procesu transportowego w międzynarodowej wymianie handlowej, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, rozdział w monografii, Częstochowa 2017

5. Eurologistics

6. Logistyka

7. Gospodarka materiałowa i logistyka

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Judyta Kabus, Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie specyfiki logistyki międzynarodowej

C2. Zaznajomienie studentów z problemami związanymi z zarządzaniem logistyką międzynarodową.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu logistyki.

2. Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomi światowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gołembska E., Szymczak M.: Logistyka międzynarodowa PWE Warszawa 2004.

Gołembska E., Kempny D., Witkowski J. Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym. PWE Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

Płaczek E.: Logistyka Międzynarodowa. AE Katowice 2000.

Schary P., B., Skjott-Larsen T.: Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. PWN 2002.

Nowakowska-Grunt J., Marketing-Logistics Aspects of Polish Food Industry Enterprises Management in the GlobalizationProcess. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej MONOGRAPHS nr 7, Częstochowa 2007.

Szczepańska A., Petryczka I., Budzik A.,Organizacja Procesu transportowego w międzynarodowej wymianie handlowej, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, rozdział w monografii, Częstochowa 2017.

Szczepanik T., Modelling Logistics Services in the Supply Chain, International Business Information Management Association (IBIMA), Norristown 2020.

Eurologistics

Logistyka

Gospodarka materiałowa i logistyka

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Aleksandra Belof, Judyta Kabus, Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie specyfiki logistyki międzynarodowej

C2. Zaznajomienie studentów z problemami związanymi z zarządzaniem logistyką międzynarodową.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu logistyki.

2. Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomi światowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gołembska E., Szymczak M.: Logistyka międzynarodowa PWE Warszawa 2004.

Gołembska E., Kempny D., Witkowski J. Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym. PWE Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

Płaczek E.: Logistyka Międzynarodowa. AE Katowice 2000.

Schary P., B., Skjott-Larsen T.: Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. PWN 2002.

Nowakowska-Grunt J., Marketing-Logistics Aspects of Polish Food Industry Enterprises Management in the GlobalizationProcess. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej MONOGRAPHS nr 7, Częstochowa 2007.

Szczepańska A., Petryczka I., Budzik A.,Organizacja Procesu transportowego w międzynarodowej wymianie handlowej, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, rozdział w monografii, Częstochowa 2017.

Szczepanik T., Modelling Logistics Services in the Supply Chain, International Business Information Management Association (IBIMA), Norristown 2020.

Eurologistics

Logistyka

Gospodarka materiałowa i logistyka

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie specyfiki logistyki międzynarodowej

C2. Zaznajomienie studentów z problemami związanymi z zarządzaniem logistyką międzynarodową.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu logistyki.

2. Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomi światowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gołembska E., Szymczak M.: Logistyka międzynarodowa PWE Warszawa 2004.

Gołembska E., Kempny D., Witkowski J. Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym. PWE Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

Płaczek E.: Logistyka Międzynarodowa. AE Katowice 2000.

Schary P., B., Skjott-Larsen T.: Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. PWN 2002.

Nowakowska-Grunt J., Marketing-Logistics Aspects of Polish Food Industry Enterprises Management in the GlobalizationProcess. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej MONOGRAPHS nr 7, Częstochowa 2007.

Szczepańska A., Petryczka I., Budzik A.,Organizacja Procesu transportowego w międzynarodowej wymianie handlowej, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, rozdział w monografii, Częstochowa 2017.

Szczepanik T., Modelling Logistics Services in the Supply Chain, International Business Information Management Association (IBIMA), Norristown 2020.

Eurologistics

Logistyka

Gospodarka materiałowa i logistyka

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)