Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego i pisanie pracy dyplomowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-Z2-PdED-ŁD-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do egzaminu dyplomowego i pisanie pracy dyplomowej
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 3 sem. ZŁD
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kot
Prowadzący grup: Sebastian Kot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praktyka dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szczepanik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praktyka dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie zainteresowań naukowych studentów oraz obszaru badawczego przyszłej pracy magisterskiej

C2. Opracowanie koncepcji pracy magisterskiej – tematu, struktury i metodologii

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość obszarów badawczych na kierunku Logistyka

2. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

3. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Zenderowski R., Praca magisterska-licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. CeDeWu, Waraszawa 2015.

2. Budzeń H.: Przygotowanie pracy magisterskiej - poradnik metodyczny. Politechnika Radomska, Radom 2000.

3. Wójcik K.: Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych licencjackich, magisterskich, doktorskich. SGH, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Pabian A., Gworys W.: Pisanie i redagowanie prac dyplomowych - poradnik dla studentów. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1997.

2. Urban S., Ładoński W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław1997.

Uwagi:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. Obecność na seminarium

P2. Prezentacja tematu, struktury i metodologii badawczej pracy magisterskiej

Efekt 1

(ndst) Student nie potrafi zidentyfikować przedmiotu swoich zainteresowań

naukowych. (dst) Student potrafi ogólnie zidentyfikować przedmiot swoich zainteresowań naukowych. (db) Student potrafi precyzyjnie zidentyfikować przedmiot swoich zainteresowań naukowych. (bdb) Student potrafi precyzyjnie

zidentyfikować i rzeczowo zaprezentować przedmiot swoich zainteresowań

naukowych.

Efekt 2

(ndst) Student nie bierze udziału w dyskusji nad przedmiotem badań naukowych. (dst) Student bierze udział w dyskusji nad przedmiotem

badań naukowych ale jego wypowiedzi są merytorycznie błędne. (db) Student bierze udział w dyskusji nad przedmiotem badań naukowych i formułuje prawidłowe wnioski. (bdb) Student bierze udział w dyskusji nad przedmiotem

badań naukowych i formułuje prawidłowe wnioski oraz potrafi obronić

prezentowaną koncepcję badawczą.

Efekt 3

(ndst) Student nie potrafi przedstawić tematu swojej pracy i jej struktury. (dst) Student potrafi przedstawić temat swojej pracy i jej strukturę jedynie w ogólnym zarysie. (db) Student potrafi przedstawić temat swojej pracy i jej

szczegółową strukturę w sposób rzeczowy. (bdb) Student potrafi przedstawić

temat swojej pracy i jej szczegółową strukturę w sposób rzeczowy oraz

stylistycznie i merytorycznie prawidłowy.

Efekt 4

(ndst) Student nie potrafi przedstawić przyjętej przez siebie metodologii

badawczej. (dst) Student potrafi przedstawić przyjętą przez siebie

metodologię badawczą w ogólnym zarysie. (db) Student potrafi przedstawić

przyjętą przez siebie metodologię badawczą w sposób rzeczowy i zbieżny z

celami pracy. (bdb) Student potrafi przedstawić przyjętą przez siebie

metodologię badawczą w sposób rzeczowy i zbieżny z celami pracy oraz potrafi prawidłowo ocenić jej zalety i ograniczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brzozowska
Prowadzący grup: Anna Brzozowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praca dyplomowa - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie zainteresowań naukowych studentów oraz obszaru badawczego przyszłej pracy magisterskiej.

C2. Opracowanie koncepcji pracy magisterskiej – tematu, struktury i metodologii.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Znajomość obszarów badawczych na kierunku Logistyka.

Umiejętność analizowania procesów gospodarczych.

Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Zenderowski R., Praca magisterska-licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. CeDeWu, Waraszawa 2015.

Budzeń H.: Przygotowanie pracy magisterskiej - poradnik metodyczny. Politechnika Radomska, Radom 2000.

Wójcik K.: Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych licencjackich, magisterskich, doktorskich. SGH, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

Pabian A., Gworys W.: Pisanie i redagowanie prac dyplomowych - poradnik dla studentów. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1997.

Urban S., Ładoński W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław1997.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praca dyplomowa - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie zainteresowań naukowych studentów oraz obszaru badawczego przyszłej pracy magisterskiej.

C2. Opracowanie koncepcji pracy magisterskiej – tematu, struktury i metodologii.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Znajomość obszarów badawczych na kierunku Logistyka.

Umiejętność analizowania procesów gospodarczych.

Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Zenderowski R., Praca magisterska-licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. CeDeWu, Waraszawa 2015.

Budzeń H.: Przygotowanie pracy magisterskiej - poradnik metodyczny. Politechnika Radomska, Radom 2000.

Wójcik K.: Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych licencjackich, magisterskich, doktorskich. SGH, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

Pabian A., Gworys W.: Pisanie i redagowanie prac dyplomowych - poradnik dla studentów. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1997.

Urban S., Ładoński W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław1997.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)