Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza systemowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOGI-D1-AS-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza systemowa
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 3 sem. LOGISTYKA INŻYNIERSKA
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szajt
Prowadzący grup: Marek Szajt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Mesjasz-Lech
Prowadzący grup: Agata Mesjasz-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Mesjasz-Lech
Prowadzący grup: Agata Mesjasz-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Mesjasz-Lech
Prowadzący grup: Agata Mesjasz-Lech, Marek Szajt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Mesjasz-Lech
Prowadzący grup: Agata Mesjasz-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU:

C1.Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami analizy systemowej.

C2. Wykształcenie umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu analizy systemowej z wykorzystaniem metod badań operacyjnych, a w szczególności teorii gier.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIEWIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

2. Student powinien planować procedury obliczeniowe.

3. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Bertalanffy L.v., Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.

2.Wyciślak S., Podejście systemowe jako źródło efektywności wdziałaniach organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 386, 2015, http://www.dbc.wroc.pl/Content/29182/Wycislak_Podejscie_Systemowe_Jako_Zrodlo_Efektywnosci_2015.pdf

3.Szymonik A., Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych,Difin, Warszawa 2015.

4.Kucharski A., Zbiór zadań z Badań operacyjnych, Łódź 2015, http://www.kbo.uni.lodz.pl/index.php/pobieralnia/wydawnictwo/send/4-wydawnictwokbo/4-zbiorbadop2015

Literatura uzupełniająca:

1.Pogorzelski W., Teoria systemów i metody optymalizacji, Wydaw. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996.

2.Marzec T., Co może dać nauce prawa cybernetyka, a czego dać nie może?Studia Iuridica Toruniensia, tom XVII, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2015.021

3.Mesjasz-Lech A., Bezpieczeństwo realizacji przepływów fizycznych w systemie logistycznym -identyfikacja głównych obszarów zagrożeń, [w] Zarządzanie produkcją i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach (red.) Woźny Artur, Ulewicz Robert, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2017.

4.Mesjasz-Lech A., Logistycznie zorientowany system gospodarki odpadamijako czynnik zmniejszania ryzyka środowiskowego, [w] Zarządzanie ryzykiem w organizacjach sektora ochrony zdrowia. Monografia. Red. nauk. Sylwia Nieszporska, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.

5.Mesjasz-Lech A., Współdziałanie w sieciach logistycznych -szanse i zagrożenia, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie nr 1953 z. 90,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Mesjasz-Lech
Prowadzący grup: Marcin Gajdos, Agata Mesjasz-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU:

C1.Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami analizy systemowej.

C2. Wykształcenie umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu analizy systemowej z wykorzystaniem metod badań operacyjnych, a w szczególności teorii gier.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIEWIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

2. Student powinien planować procedury obliczeniowe.

3. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Bertalanffy L.v., Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.

2.Wyciślak S., Podejście systemowe jako źródło efektywności wdziałaniach organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 386, 2015, http://www.dbc.wroc.pl/Content/29182/Wycislak_Podejscie_Systemowe_Jako_Zrodlo_Efektywnosci_2015.pdf

3.Szymonik A., Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych,Difin, Warszawa 2015.

4.Kucharski A., Zbiór zadań z Badań operacyjnych, Łódź 2015, http://www.kbo.uni.lodz.pl/index.php/pobieralnia/wydawnictwo/send/4-wydawnictwokbo/4-zbiorbadop2015

Literatura uzupełniająca:

1.Pogorzelski W., Teoria systemów i metody optymalizacji, Wydaw. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996.

2.Marzec T., Co może dać nauce prawa cybernetyka, a czego dać nie może?Studia Iuridica Toruniensia, tom XVII, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2015.021

3.Mesjasz-Lech A., Bezpieczeństwo realizacji przepływów fizycznych w systemie logistycznym -identyfikacja głównych obszarów zagrożeń, [w] Zarządzanie produkcją i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach (red.) Woźny Artur, Ulewicz Robert, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2017.

4.Mesjasz-Lech A., Logistycznie zorientowany system gospodarki odpadamijako czynnik zmniejszania ryzyka środowiskowego, [w] Zarządzanie ryzykiem w organizacjach sektora ochrony zdrowia. Monografia. Red. nauk. Sylwia Nieszporska, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.

5.Mesjasz-Lech A., Współdziałanie w sieciach logistycznych -szanse i zagrożenia, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie nr 1953 z. 90,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iga Kott
Prowadzący grup: Iga Kott, Katarzyna Sukiennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU:

C1.Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami analizy systemowej.

C2. Wykształcenie umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu analizy systemowej z wykorzystaniem metod badań operacyjnych, a w szczególności teorii gier.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIEWIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

2. Student powinien planować procedury obliczeniowe.

3. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Bertalanffy L.v., Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.

2.Wyciślak S., Podejście systemowe jako źródło efektywności wdziałaniach organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 386, 2015, http://www.dbc.wroc.pl/Content/29182/Wycislak_Podejscie_Systemowe_Jako_Zrodlo_Efektywnosci_2015.pdf

3.Szymonik A., Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych,Difin, Warszawa 2015.

4.Kucharski A., Zbiór zadań z Badań operacyjnych, Łódź 2015, http://www.kbo.uni.lodz.pl/index.php/pobieralnia/wydawnictwo/send/4-wydawnictwokbo/4-zbiorbadop2015

Literatura uzupełniająca:

1.Pogorzelski W., Teoria systemów i metody optymalizacji, Wydaw. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996.

2.Marzec T., Co może dać nauce prawa cybernetyka, a czego dać nie może?Studia Iuridica Toruniensia, tom XVII, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2015.021

3.Mesjasz-Lech A., Bezpieczeństwo realizacji przepływów fizycznych w systemie logistycznym -identyfikacja głównych obszarów zagrożeń, [w] Zarządzanie produkcją i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach (red.) Woźny Artur, Ulewicz Robert, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2017.

4.Mesjasz-Lech A., Logistycznie zorientowany system gospodarki odpadamijako czynnik zmniejszania ryzyka środowiskowego, [w] Zarządzanie ryzykiem w organizacjach sektora ochrony zdrowia. Monografia. Red. nauk. Sylwia Nieszporska, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.

5.Mesjasz-Lech A., Współdziałanie w sieciach logistycznych -szanse i zagrożenia, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie nr 1953 z. 90,

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iga Kott
Prowadzący grup: Iga Kott
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU:

C1.Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami analizy systemowej.

C2. Wykształcenie umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu analizy systemowej z wykorzystaniem metod badań operacyjnych, a w szczególności teorii gier.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIEWIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

2. Student powinien planować procedury obliczeniowe.

3. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Bertalanffy L.v., Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.

2.Wyciślak S., Podejście systemowe jako źródło efektywności wdziałaniach organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 386, 2015, http://www.dbc.wroc.pl/Content/29182/Wycislak_Podejscie_Systemowe_Jako_Zrodlo_Efektywnosci_2015.pdf

3.Szymonik A., Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych,Difin, Warszawa 2015.

4.Kucharski A., Zbiór zadań z Badań operacyjnych, Łódź 2015, http://www.kbo.uni.lodz.pl/index.php/pobieralnia/wydawnictwo/send/4-wydawnictwokbo/4-zbiorbadop2015

Literatura uzupełniająca:

1.Pogorzelski W., Teoria systemów i metody optymalizacji, Wydaw. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996.

2.Marzec T., Co może dać nauce prawa cybernetyka, a czego dać nie może?Studia Iuridica Toruniensia, tom XVII, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2015.021

3.Mesjasz-Lech A., Bezpieczeństwo realizacji przepływów fizycznych w systemie logistycznym -identyfikacja głównych obszarów zagrożeń, [w] Zarządzanie produkcją i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach (red.) Woźny Artur, Ulewicz Robert, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2017.

4.Mesjasz-Lech A., Logistycznie zorientowany system gospodarki odpadamijako czynnik zmniejszania ryzyka środowiskowego, [w] Zarządzanie ryzykiem w organizacjach sektora ochrony zdrowia. Monografia. Red. nauk. Sylwia Nieszporska, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.

5.Mesjasz-Lech A., Współdziałanie w sieciach logistycznych -szanse i zagrożenia, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie nr 1953 z. 90,

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iga Kott
Prowadzący grup: Iga Kott
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU:

C1.Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami analizy systemowej.

C2. Wykształcenie umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu analizy systemowej z wykorzystaniem metod badań operacyjnych, a w szczególności teorii gier.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIEWIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

2. Student powinien planować procedury obliczeniowe.

3. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Bertalanffy L.v., Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.

2.Wyciślak S., Podejście systemowe jako źródło efektywności wdziałaniach organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 386, 2015, http://www.dbc.wroc.pl/Content/29182/Wycislak_Podejscie_Systemowe_Jako_Zrodlo_Efektywnosci_2015.pdf

3.Szymonik A., Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych,Difin, Warszawa 2015.

4.Kucharski A., Zbiór zadań z Badań operacyjnych, Łódź 2015, http://www.kbo.uni.lodz.pl/index.php/pobieralnia/wydawnictwo/send/4-wydawnictwokbo/4-zbiorbadop2015

Literatura uzupełniająca:

1.Pogorzelski W., Teoria systemów i metody optymalizacji, Wydaw. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996.

2.Marzec T., Co może dać nauce prawa cybernetyka, a czego dać nie może?Studia Iuridica Toruniensia, tom XVII, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2015.021

3.Mesjasz-Lech A., Bezpieczeństwo realizacji przepływów fizycznych w systemie logistycznym -identyfikacja głównych obszarów zagrożeń, [w] Zarządzanie produkcją i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach (red.) Woźny Artur, Ulewicz Robert, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2017.

4.Mesjasz-Lech A., Logistycznie zorientowany system gospodarki odpadamijako czynnik zmniejszania ryzyka środowiskowego, [w] Zarządzanie ryzykiem w organizacjach sektora ochrony zdrowia. Monografia. Red. nauk. Sylwia Nieszporska, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.

5.Mesjasz-Lech A., Współdziałanie w sieciach logistycznych -szanse i zagrożenia, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie nr 1953 z. 90,

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU:

C1.Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami analizy systemowej.

C2. Wykształcenie umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu analizy systemowej z wykorzystaniem metod badań operacyjnych, a w szczególności teorii gier.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIEWIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

2. Student powinien planować procedury obliczeniowe.

3. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Bertalanffy L.v., Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.

2.Wyciślak S., Podejście systemowe jako źródło efektywności wdziałaniach organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 386, 2015, http://www.dbc.wroc.pl/Content/29182/Wycislak_Podejscie_Systemowe_Jako_Zrodlo_Efektywnosci_2015.pdf

3.Szymonik A., Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych,Difin, Warszawa 2015.

4.Kucharski A., Zbiór zadań z Badań operacyjnych, Łódź 2015, http://www.kbo.uni.lodz.pl/index.php/pobieralnia/wydawnictwo/send/4-wydawnictwokbo/4-zbiorbadop2015

Literatura uzupełniająca:

1.Pogorzelski W., Teoria systemów i metody optymalizacji, Wydaw. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996.

2.Marzec T., Co może dać nauce prawa cybernetyka, a czego dać nie może?Studia Iuridica Toruniensia, tom XVII, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2015.021

3.Mesjasz-Lech A., Bezpieczeństwo realizacji przepływów fizycznych w systemie logistycznym -identyfikacja głównych obszarów zagrożeń, [w] Zarządzanie produkcją i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach (red.) Woźny Artur, Ulewicz Robert, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2017.

4.Mesjasz-Lech A., Logistycznie zorientowany system gospodarki odpadamijako czynnik zmniejszania ryzyka środowiskowego, [w] Zarządzanie ryzykiem w organizacjach sektora ochrony zdrowia. Monografia. Red. nauk. Sylwia Nieszporska, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.

5.Mesjasz-Lech A., Współdziałanie w sieciach logistycznych -szanse i zagrożenia, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie nr 1953 z. 90,

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)