Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyka zaopatrzenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOGI-D1-LZ-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka zaopatrzenia
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 3 sem. LOGISTYKA INŻYNIERSKA
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Joanna Nowakowska-Grunt, Tomasz Szczepanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Joanna Nowakowska-Grunt, Tomasz Szczepanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt, Tomasz Szczepanik
Prowadzący grup: Joanna Nowakowska-Grunt, Tomasz Szczepanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Judyta Kabus, Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Chłąd
Prowadzący grup: Mateusz Chłąd, Tomasz Szczepanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie wiedzy teoretycznej, a także wykorzystania praktycznych zasad i prawidłowości występujących w logistyce zaopatrzenia.

C2. Charakterystyka wybranych koncepcji logistyki zaopatrzenia oraz wskazanie ich wag i przydatności w codziennym zarządzaniu organizacjami.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć logistycznych

2. Student potrafi omówić ogólne zagadnienia związane z zarządzaniem i strategią przedsiębiorstwa.

3. Student interpretuje wartości liczbowe w wyliczonych zadaniach.

4. Student posiada umiejętność analizy case study z zakresu procesów zaopatrzenia

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Skowronek Cz., Sariusz –Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.

2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr C.J.: Zarządzanie logistyczne; PWE, Warszawa 2007.

3. Kauf S., Tłuczak A.: Optymalizacja decyzji logistycznych, Diffin Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca

1. Logistyka: praca zbiorowa pod red. nauk. D. Kisperskiej-Moroń i S. Krzyżaniaka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.

2. Szołtysek J, Jaroszyński J.W.: Decyzje logistyczne w przedsiębiorstwie-przykłady i zadania, Wyd. PWSZ, Wałbrzych 2009.

3. Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe; PWE, Warszawa 2004.

4. NOWAKOWSKA-GRUNT J., SAŁEK R.: The Strategy of Bullwhip Effect Minimization in Livestock Feed Supply Chain, Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century, Obuda University, Budapest 2014

5. J. Nowakowska-Grunt, Rola centrów logistycznych w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw, Logistyka 6 2011

6. J. Nowakowska-Grunt, The Competitiveness of Modern Supply Chains, [w”] Managing Organizations in Changing Environment. Models - Concepts - Mechanisms (red.) JAKI Andrzej, ROJEK Tomasz, Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2014, s. 395-404

7. Kabus J., Innowacje w systemach intralogistycznych,[w:] Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją XXI wieku. Innowacje – Gospodarka – Społeczeństwo (red.) NOWAKOWSKA-GRUNT Joanna, MICIUŁA

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Joanna Nowakowska-Grunt, Tomasz Szczepanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie wiedzy teoretycznej, a także wykorzystania praktycznych zasad i prawidłowości występujących w logistyce zaopatrzenia.

C2. Charakterystyka wybranych koncepcji logistyki zaopatrzenia oraz wskazanie ich wag i przydatności w codziennym zarządzaniu organizacjami.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć logistycznych

2. Student potrafi omówić ogólne zagadnienia związane z zarządzaniem i strategią przedsiębiorstwa.

3. Student interpretuje wartości liczbowe w wyliczonych zadaniach.

4. Student posiada umiejętność analizy case study z zakresu procesów zaopatrzenia

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Skowronek Cz., Sariusz –Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.

2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr C.J.: Zarządzanie logistyczne; PWE, Warszawa 2007.

3. Kauf S., Tłuczak A.: Optymalizacja decyzji logistycznych, Diffin Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca

1. Logistyka: praca zbiorowa pod red. nauk. D. Kisperskiej-Moroń i S. Krzyżaniaka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.

2. Szołtysek J, Jaroszyński J.W.: Decyzje logistyczne w przedsiębiorstwie-przykłady i zadania, Wyd. PWSZ, Wałbrzych 2009.

3. Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe; PWE, Warszawa 2004.

4. NOWAKOWSKA-GRUNT J., SAŁEK R.: The Strategy of Bullwhip Effect Minimization in Livestock Feed Supply Chain, Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century, Obuda University, Budapest 2014

5. J. Nowakowska-Grunt, Rola centrów logistycznych w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw, Logistyka 6 2011

6. J. Nowakowska-Grunt, The Competitiveness of Modern Supply Chains, [w”] Managing Organizations in Changing Environment. Models - Concepts - Mechanisms (red.) JAKI Andrzej, ROJEK Tomasz, Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2014, s. 395-404

7. Kabus J., Innowacje w systemach intralogistycznych,[w:] Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją XXI wieku. Innowacje – Gospodarka – Społeczeństwo (red.) NOWAKOWSKA-GRUNT Joanna, MICIUŁA

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Joanna Nowakowska-Grunt, Tomasz Szczepanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie wiedzy teoretycznej, a także wykorzystania praktycznych zasad i prawidłowości występujących w logistyce zaopatrzenia.

C2. Charakterystyka wybranych koncepcji logistyki zaopatrzenia oraz wskazanie ich wag i przydatności w codziennym zarządzaniu organizacjami.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć logistycznych

2. Student potrafi omówić ogólne zagadnienia związane z zarządzaniem i strategią przedsiębiorstwa.

3. Student interpretuje wartości liczbowe w wyliczonych zadaniach.

4. Student posiada umiejętność analizy case study z zakresu procesów zaopatrzenia

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Skowronek Cz., Sariusz –Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.

2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr C.J.: Zarządzanie logistyczne; PWE, Warszawa 2007.

3. Kauf S., Tłuczak A.: Optymalizacja decyzji logistycznych, Diffin Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca

1. Logistyka: praca zbiorowa pod red. nauk. D. Kisperskiej-Moroń i S. Krzyżaniaka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.

2. Szołtysek J, Jaroszyński J.W.: Decyzje logistyczne w przedsiębiorstwie-przykłady i zadania, Wyd. PWSZ, Wałbrzych 2009.

3. Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe; PWE, Warszawa 2004.

4. NOWAKOWSKA-GRUNT J., SAŁEK R.: The Strategy of Bullwhip Effect Minimization in Livestock Feed Supply Chain, Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century, Obuda University, Budapest 2014

5. J. Nowakowska-Grunt, Rola centrów logistycznych w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw, Logistyka 6 2011

6. J. Nowakowska-Grunt, The Competitiveness of Modern Supply Chains, [w”] Managing Organizations in Changing Environment. Models - Concepts - Mechanisms (red.) JAKI Andrzej, ROJEK Tomasz, Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2014, s. 395-404

7. Kabus J., Innowacje w systemach intralogistycznych,[w:] Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją XXI wieku. Innowacje – Gospodarka – Społeczeństwo (red.) NOWAKOWSKA-GRUNT Joanna, MICIUŁA

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Aleksandra Belof, Anna Budzik, Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie wiedzy teoretycznej, a także wykorzystania praktycznych zasad i prawidłowości występujących w logistyce zaopatrzenia.

C2. Charakterystyka wybranych koncepcji logistyki zaopatrzenia oraz wskazanie ich wag i przydatności w codziennym zarządzaniu organizacjami.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć logistycznych

2. Student potrafi omówić ogólne zagadnienia związane z zarządzaniem i strategią przedsiębiorstwa.

3. Student interpretuje wartości liczbowe w wyliczonych zadaniach.

4. Student posiada umiejętność analizy case study z zakresu procesów zaopatrzenia

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Skowronek Cz., Sariusz –Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.

2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr C.J.: Zarządzanie logistyczne; PWE, Warszawa 2007.

3. Kauf S., Tłuczak A.: Optymalizacja decyzji logistycznych, Diffin Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca

1. Logistyka: praca zbiorowa pod red. nauk. D. Kisperskiej-Moroń i S. Krzyżaniaka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.

2. Szołtysek J, Jaroszyński J.W.: Decyzje logistyczne w przedsiębiorstwie-przykłady i zadania, Wyd. PWSZ, Wałbrzych 2009.

3. Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe; PWE, Warszawa 2004.

4. NOWAKOWSKA-GRUNT J., SAŁEK R.: The Strategy of Bullwhip Effect Minimization in Livestock Feed Supply Chain, Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century, Obuda University, Budapest 2014

5. J. Nowakowska-Grunt, Rola centrów logistycznych w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw, Logistyka 6 2011

6. J. Nowakowska-Grunt, The Competitiveness of Modern Supply Chains, [w”] Managing Organizations in Changing Environment. Models - Concepts - Mechanisms (red.) JAKI Andrzej, ROJEK Tomasz, Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2014, s. 395-404

7. Kabus J., Innowacje w systemach intralogistycznych,[w:] Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją XXI wieku. Innowacje – Gospodarka – Społeczeństwo (red.) NOWAKOWSKA-GRUNT Joanna, MICIUŁA

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Judyta Kabus, Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie wiedzy teoretycznej, a także wykorzystania praktycznych zasad i prawidłowości występujących w logistyce zaopatrzenia.

C2. Charakterystyka wybranych koncepcji logistyki zaopatrzenia oraz wskazanie ich wag i przydatności w codziennym zarządzaniu organizacjami.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć logistycznych

2. Student potrafi omówić ogólne zagadnienia związane z zarządzaniem i strategią przedsiębiorstwa.

3. Student interpretuje wartości liczbowe w wyliczonych zadaniach.

4. Student posiada umiejętność analizy case study z zakresu procesów zaopatrzenia

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Skowronek Cz., Sariusz –Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.

2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr C.J.: Zarządzanie logistyczne; PWE, Warszawa 2007.

3. Kauf S., Tłuczak A.: Optymalizacja decyzji logistycznych, Diffin Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca

1. Logistyka: praca zbiorowa pod red. nauk. D. Kisperskiej-Moroń i S. Krzyżaniaka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.

2. Szołtysek J, Jaroszyński J.W.: Decyzje logistyczne w przedsiębiorstwie-przykłady i zadania, Wyd. PWSZ, Wałbrzych 2009.

3. Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe; PWE, Warszawa 2004.

4. NOWAKOWSKA-GRUNT J., SAŁEK R.: The Strategy of Bullwhip Effect Minimization in Livestock Feed Supply Chain, Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century, Obuda University, Budapest 2014

5. J. Nowakowska-Grunt, Rola centrów logistycznych w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw, Logistyka 6 2011

6. J. Nowakowska-Grunt, The Competitiveness of Modern Supply Chains, [w”] Managing Organizations in Changing Environment. Models - Concepts - Mechanisms (red.) JAKI Andrzej, ROJEK Tomasz, Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2014, s. 395-404

7. Kabus J., Innowacje w systemach intralogistycznych,[w:] Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją XXI wieku. Innowacje – Gospodarka – Społeczeństwo (red.) NOWAKOWSKA-GRUNT Joanna, MICIUŁA

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie wiedzy teoretycznej, a także wykorzystania praktycznych zasad i prawidłowości występujących w logistyce zaopatrzenia.

C2. Charakterystyka wybranych koncepcji logistyki zaopatrzenia oraz wskazanie ich wag i przydatności w codziennym zarządzaniu organizacjami.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć logistycznych

2. Student potrafi omówić ogólne zagadnienia związane z zarządzaniem i strategią przedsiębiorstwa.

3. Student interpretuje wartości liczbowe w wyliczonych zadaniach.

4. Student posiada umiejętność analizy case study z zakresu procesów zaopatrzenia

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Skowronek Cz., Sariusz –Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.

2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr C.J.: Zarządzanie logistyczne; PWE, Warszawa 2007.

3. Kauf S., Tłuczak A.: Optymalizacja decyzji logistycznych, Diffin Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca

1. Logistyka: praca zbiorowa pod red. nauk. D. Kisperskiej-Moroń i S. Krzyżaniaka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.

2. Szołtysek J, Jaroszyński J.W.: Decyzje logistyczne w przedsiębiorstwie-przykłady i zadania, Wyd. PWSZ, Wałbrzych 2009.

3. Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe; PWE, Warszawa 2004.

4. NOWAKOWSKA-GRUNT J., SAŁEK R.: The Strategy of Bullwhip Effect Minimization in Livestock Feed Supply Chain, Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century, Obuda University, Budapest 2014

5. J. Nowakowska-Grunt, Rola centrów logistycznych w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw, Logistyka 6 2011

6. J. Nowakowska-Grunt, The Competitiveness of Modern Supply Chains, [w”] Managing Organizations in Changing Environment. Models - Concepts - Mechanisms (red.) JAKI Andrzej, ROJEK Tomasz, Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2014, s. 395-404

7. Kabus J., Innowacje w systemach intralogistycznych,[w:] Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją XXI wieku. Innowacje – Gospodarka – Społeczeństwo (red.) NOWAKOWSKA-GRUNT Joanna, MICIUŁA

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)