Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego i pisanie pracy dyplomowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOGI-D1-PEP-07
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do egzaminu dyplomowego i pisanie pracy dyplomowej
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 7 sem LOGISTYKA INŻYNIERSKA ISL
WZ Przedmioty obowiązkowe 7 sem LOGISTYKA INŻYNIERSKA ZiIT
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 9.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie zainteresowań naukowych studentów oraz obszaru badawczego przyszłej pracy dyplomowej

C2. Ogólna prezentacja założeń merytoryczno/metodologicznych w zakresie przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student dysponuje ogólną wiedzą z zakresu metod badań naukowych.

2. Student prezentuje wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu.

3. Student potrafi wyjaśnić na czym polega proces tworzenia pracy inżynierskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praca dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Brzozowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praca dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praca dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brzozowska, Damian Dziembek, Jarosław Jasiński, Ryszard Królik, Dariusz Krzywda, Joanna Nowakowska-Grunt, Ilona Pawełoszek, Luiza Piersiala, Tomasz Turek
Prowadzący grup: Anna Brzozowska, Damian Dziembek, Jarosław Jasiński, Ryszard Królik, Dariusz Krzywda, Joanna Nowakowska-Grunt, Ilona Pawełoszek, Luiza Piersiala, Tomasz Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Praca dyplomowa - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Nicoletta Baskiewicz, Waldemar Jędrzejczyk, Dariusz Krzywda, Luiza Piersiala, Robert Sałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praca dyplomowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Nicoletta Baskiewicz, Anna Brzozowska, Dariusz Krzywda, Ilona Pawełoszek, Luiza Piersiala, Robert Sałek, Klaudia Smoląg
Prowadzący grup: Nicoletta Baskiewicz, Anna Brzozowska, Waldemar Jędrzejczyk, Dariusz Krzywda, Ilona Pawełoszek, Luiza Piersiala, Robert Sałek, Klaudia Smoląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praca dyplomowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Nicoletta Baskiewicz, Dariusz Krzywda, Luiza Piersiala, Robert Sałek
Prowadzący grup: Nicoletta Baskiewicz, Dariusz Krzywda, Luiza Piersiala, Robert Sałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praca dyplomowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praca dyplomowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)