Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie procesów transportowych i spedycyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOGI-D1-PPTiS-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie procesów transportowych i spedycyjnych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 5 sem. LOGISTYKA INŻYNIERSKA ISL
WZ Przedmioty obowiązkowe 5 sem. LOGISTYKA INŻYNIERSKA ZiIT
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grondys
Prowadzący grup: Agnieszka Draguła, Katarzyna Grondys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie technik wykorzystywanych w różnych gałęziach transportu towarowego oraz ich znaczenia w gospodarce.

C2. Szczegółowa charakterystyka urządzeń oraz środowiska i technologii pomocniczych w procesach transportowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia z dziedziny transportu.

2. Student wyjaśnia czym są procesy transportowe.

3. Student identyfikuje podstawowe urządzenia transportowe i potrafi je krótko scharakteryzować.

4. Student stosuje podstawowe zagadnienia związane z kosztami logistyki.

5. Student wykazuje znajomość podstaw rysunku technicznego.

Literatura:

1. Krystyna Wojewódzka-Król i Elżbieta Załoga, Transport: nowe wyzwania, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2016.

2. Janusz Neider, Transport międzynarodowy, Polskie Wydaw. Ekon., Warszawa 2015.

3. Marcin Hajdul, Organizacja i monitorowanie procesów transportowych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2015.

4. Elżbieta Gołembska, Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.

5. Andrzej Szymonik, Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i): teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013.

6. Ireneusz Fechner, Grzegorz Szyszka Logistyka w Polsce: raport 2013, praca zbiorowa Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010.

7. Piotr Blaik, Logistyka: koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, Polskie Wydaw. Ekon. 2010.

8. Andrzej Korzeniowski, Mieczysław Skrzypek, Grzegorz Szyszka, Opakowania w systemach logistycznych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010.

9. Włodzimierz Rydzkowski, Przewozy intermodalne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2015.

10. Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński, Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.

11. Ewa Kulińska, Podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw: podręcznik dla kierunku studiów Logistyka, Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, Opole 2009.

12. L. Prochowski, A. Żuchowski, Technika transportu ładunków, WKŁ, Warszawa 2009

13. R. Raczyk, Środki transportu bliskiego i magazynowania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009,

14. J. Szpytko, Wybrane maszyny i urządzenia transportu cyklicznego, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008,

15. J. Sempruch, T. Piątkowski, Środki techniczne transportu wewnątrzzakładowego, Wydawnictwo ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2002,

Literatura uzupełniająca:

1. K. Ficoń, Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna, BEL Studio, Warszawa 2009,

2. Z. Korzeń, Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009,

3. K. Furmanik, Transport przenośnikowy, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008,

4. J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003

5. R. Sałek, M. Słabik, The Role of Fastening Loads in the Safety Management of Intermodal Transport of Truck Semi-Trailers, 7th International Conference System Safety: Human - Technical Facility - Environment (CzOTO 2018), Zakopane, Polska (12 do 14 grudnia 2018 r.).

6. R. Sałek, The Quality of the Decision-Making Process in Road Transport, Quality Production Improvement. QPI 2019 (red.) ULEWICZ Robert, HADZIMA Branislav

7. R. Sałek, Organizational Aspects and Planning in the Management of the Processes of Road Oversize Cargo Transport, [w] Logistics and Organizations - Brazilian and Polish Experience (red.) OTOLA Iwona, GRABOWSKA Marlena, OKANO Marcelo T.

8. R. Sałek, A. Wiśniewska-Sałek, Nowoczesne technologie bezpieczeństwa w towarowym transporcie samochodowym. W ramach VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU: CZŁOWIEK – OBIEKT TECHNICZNY – OTOCZENIE" 11-13 grudnia 2017, Zakopane. Publikacja w monografii lub czasopiśmie.

9. R. Sałek, Rola technologii informacyjnych jako narzędzi integracji procesów transportowych w logistycznym łańcuchu dostaw, Informatyka Ekonomiczna, 2 (44), 2017.

10. K. Grondys, R. Lovasova, A. Stelmaszczyk, W. Janik, Importance of Logistics Operators in International Market, Advanced Logistic Systems. Theory and Practice, Vol. 8/2014.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grondys
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie technik wykorzystywanych w różnych gałęziach transportu towarowego oraz ich znaczenia w gospodarce.

C2. Szczegółowa charakterystyka urządzeń oraz środowiska i technologii pomocniczych w procesach transportowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia z dziedziny transportu.

2. Student wyjaśnia czym są procesy transportowe.

3. Student identyfikuje podstawowe urządzenia transportowe i potrafi je krótko scharakteryzować.

4. Student stosuje podstawowe zagadnienia związane z kosztami logistyki.

5. Student wykazuje znajomość podstaw rysunku technicznego.

Literatura:

1. Krystyna Wojewódzka-Król i Elżbieta Załoga, Transport: nowe wyzwania, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2016.

2. Janusz Neider, Transport międzynarodowy, Polskie Wydaw. Ekon., Warszawa 2015.

3. Marcin Hajdul, Organizacja i monitorowanie procesów transportowych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2015.

4. Elżbieta Gołembska, Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.

5. Andrzej Szymonik, Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i): teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013.

6. Ireneusz Fechner, Grzegorz Szyszka Logistyka w Polsce: raport 2013, praca zbiorowa Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010.

7. Piotr Blaik, Logistyka: koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, Polskie Wydaw. Ekon. 2010.

8. Andrzej Korzeniowski, Mieczysław Skrzypek, Grzegorz Szyszka, Opakowania w systemach logistycznych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010.

9. Włodzimierz Rydzkowski, Przewozy intermodalne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2015.

10. Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński, Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.

11. Ewa Kulińska, Podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw: podręcznik dla kierunku studiów Logistyka, Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, Opole 2009.

12. L. Prochowski, A. Żuchowski, Technika transportu ładunków, WKŁ, Warszawa 2009

13. R. Raczyk, Środki transportu bliskiego i magazynowania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009,

14. J. Szpytko, Wybrane maszyny i urządzenia transportu cyklicznego, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008,

15. J. Sempruch, T. Piątkowski, Środki techniczne transportu wewnątrzzakładowego, Wydawnictwo ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2002,

Literatura uzupełniająca:

1. K. Ficoń, Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna, BEL Studio, Warszawa 2009,

2. Z. Korzeń, Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009,

3. K. Furmanik, Transport przenośnikowy, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008,

4. J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003

5. R. Sałek, M. Słabik, The Role of Fastening Loads in the Safety Management of Intermodal Transport of Truck Semi-Trailers, 7th International Conference System Safety: Human - Technical Facility - Environment (CzOTO 2018), Zakopane, Polska (12 do 14 grudnia 2018 r.).

6. R. Sałek, The Quality of the Decision-Making Process in Road Transport, Quality Production Improvement. QPI 2019 (red.) ULEWICZ Robert, HADZIMA Branislav

7. R. Sałek, Organizational Aspects and Planning in the Management of the Processes of Road Oversize Cargo Transport, [w] Logistics and Organizations - Brazilian and Polish Experience (red.) OTOLA Iwona, GRABOWSKA Marlena, OKANO Marcelo T.

8. R. Sałek, A. Wiśniewska-Sałek, Nowoczesne technologie bezpieczeństwa w towarowym transporcie samochodowym. W ramach VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU: CZŁOWIEK – OBIEKT TECHNICZNY – OTOCZENIE" 11-13 grudnia 2017, Zakopane. Publikacja w monografii lub czasopiśmie.

9. R. Sałek, Rola technologii informacyjnych jako narzędzi integracji procesów transportowych w logistycznym łańcuchu dostaw, Informatyka Ekonomiczna, 2 (44), 2017.

10. K. Grondys, R. Lovasova, A. Stelmaszczyk, W. Janik, Importance of Logistics Operators in International Market, Advanced Logistic Systems. Theory and Practice, Vol. 8/2014.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grondys
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie technik wykorzystywanych w różnych gałęziach transportu towarowego oraz ich znaczenia w gospodarce.

C2. Szczegółowa charakterystyka urządzeń oraz środowiska i technologii pomocniczych w procesach transportowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia z dziedziny transportu.

2. Student wyjaśnia czym są procesy transportowe.

3. Student identyfikuje podstawowe urządzenia transportowe i potrafi je krótko scharakteryzować.

4. Student stosuje podstawowe zagadnienia związane z kosztami logistyki.

5. Student wykazuje znajomość podstaw rysunku technicznego.

Literatura:

1. Krystyna Wojewódzka-Król i Elżbieta Załoga, Transport: nowe wyzwania, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2016.

2. Janusz Neider, Transport międzynarodowy, Polskie Wydaw. Ekon., Warszawa 2015.

3. Marcin Hajdul, Organizacja i monitorowanie procesów transportowych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2015.

4. Elżbieta Gołembska, Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.

5. Andrzej Szymonik, Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i): teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013.

6. Ireneusz Fechner, Grzegorz Szyszka Logistyka w Polsce: raport 2013, praca zbiorowa Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010.

7. Piotr Blaik, Logistyka: koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, Polskie Wydaw. Ekon. 2010.

8. Andrzej Korzeniowski, Mieczysław Skrzypek, Grzegorz Szyszka, Opakowania w systemach logistycznych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010.

9. Włodzimierz Rydzkowski, Przewozy intermodalne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2015.

10. Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński, Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.

11. Ewa Kulińska, Podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw: podręcznik dla kierunku studiów Logistyka, Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, Opole 2009.

12. L. Prochowski, A. Żuchowski, Technika transportu ładunków, WKŁ, Warszawa 2009

13. R. Raczyk, Środki transportu bliskiego i magazynowania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009,

14. J. Szpytko, Wybrane maszyny i urządzenia transportu cyklicznego, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008,

15. J. Sempruch, T. Piątkowski, Środki techniczne transportu wewnątrzzakładowego, Wydawnictwo ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2002,

Literatura uzupełniająca:

1. K. Ficoń, Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna, BEL Studio, Warszawa 2009,

2. Z. Korzeń, Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009,

3. K. Furmanik, Transport przenośnikowy, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008,

4. J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003

5. R. Sałek, M. Słabik, The Role of Fastening Loads in the Safety Management of Intermodal Transport of Truck Semi-Trailers, 7th International Conference System Safety: Human - Technical Facility - Environment (CzOTO 2018), Zakopane, Polska (12 do 14 grudnia 2018 r.).

6. R. Sałek, The Quality of the Decision-Making Process in Road Transport, Quality Production Improvement. QPI 2019 (red.) ULEWICZ Robert, HADZIMA Branislav

7. R. Sałek, Organizational Aspects and Planning in the Management of the Processes of Road Oversize Cargo Transport, [w] Logistics and Organizations - Brazilian and Polish Experience (red.) OTOLA Iwona, GRABOWSKA Marlena, OKANO Marcelo T.

8. R. Sałek, A. Wiśniewska-Sałek, Nowoczesne technologie bezpieczeństwa w towarowym transporcie samochodowym. W ramach VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU: CZŁOWIEK – OBIEKT TECHNICZNY – OTOCZENIE" 11-13 grudnia 2017, Zakopane. Publikacja w monografii lub czasopiśmie.

9. R. Sałek, Rola technologii informacyjnych jako narzędzi integracji procesów transportowych w logistycznym łańcuchu dostaw, Informatyka Ekonomiczna, 2 (44), 2017.

10. K. Grondys, R. Lovasova, A. Stelmaszczyk, W. Janik, Importance of Logistics Operators in International Market, Advanced Logistic Systems. Theory and Practice, Vol. 8/2014.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie technik wykorzystywanych w różnych gałęziach transportu towarowego oraz ich znaczenia w gospodarce.

C2. Szczegółowa charakterystyka urządzeń oraz środowiska i technologii pomocniczych w procesach transportowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia z dziedziny transportu.

2. Student wyjaśnia czym są procesy transportowe.

3. Student identyfikuje podstawowe urządzenia transportowe i potrafi je krótko scharakteryzować.

4. Student stosuje podstawowe zagadnienia związane z kosztami logistyki.

5. Student wykazuje znajomość podstaw rysunku technicznego.

Literatura:

1. Krystyna Wojewódzka-Król i Elżbieta Załoga, Transport: nowe wyzwania, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2016.

2. Janusz Neider, Transport międzynarodowy, Polskie Wydaw. Ekon., Warszawa 2015.

3. Marcin Hajdul, Organizacja i monitorowanie procesów transportowych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2015.

4. Elżbieta Gołembska, Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.

5. Andrzej Szymonik, Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i): teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013.

6. Ireneusz Fechner, Grzegorz Szyszka Logistyka w Polsce: raport 2013, praca zbiorowa Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010.

7. Piotr Blaik, Logistyka: koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, Polskie Wydaw. Ekon. 2010.

8. Andrzej Korzeniowski, Mieczysław Skrzypek, Grzegorz Szyszka, Opakowania w systemach logistycznych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010.

9. Włodzimierz Rydzkowski, Przewozy intermodalne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2015.

10. Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński, Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.

11. Ewa Kulińska, Podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw: podręcznik dla kierunku studiów Logistyka, Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, Opole 2009.

12. L. Prochowski, A. Żuchowski, Technika transportu ładunków, WKŁ, Warszawa 2009

13. R. Raczyk, Środki transportu bliskiego i magazynowania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009,

14. J. Szpytko, Wybrane maszyny i urządzenia transportu cyklicznego, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008,

15. J. Sempruch, T. Piątkowski, Środki techniczne transportu wewnątrzzakładowego, Wydawnictwo ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2002,

Literatura uzupełniająca:

1. K. Ficoń, Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna, BEL Studio, Warszawa 2009,

2. Z. Korzeń, Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009,

3. K. Furmanik, Transport przenośnikowy, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008,

4. J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003

5. R. Sałek, M. Słabik, The Role of Fastening Loads in the Safety Management of Intermodal Transport of Truck Semi-Trailers, 7th International Conference System Safety: Human - Technical Facility - Environment (CzOTO 2018), Zakopane, Polska (12 do 14 grudnia 2018 r.).

6. R. Sałek, The Quality of the Decision-Making Process in Road Transport, Quality Production Improvement. QPI 2019 (red.) ULEWICZ Robert, HADZIMA Branislav

7. R. Sałek, Organizational Aspects and Planning in the Management of the Processes of Road Oversize Cargo Transport, [w] Logistics and Organizations - Brazilian and Polish Experience (red.) OTOLA Iwona, GRABOWSKA Marlena, OKANO Marcelo T.

8. R. Sałek, A. Wiśniewska-Sałek, Nowoczesne technologie bezpieczeństwa w towarowym transporcie samochodowym. W ramach VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU: CZŁOWIEK – OBIEKT TECHNICZNY – OTOCZENIE" 11-13 grudnia 2017, Zakopane. Publikacja w monografii lub czasopiśmie.

9. R. Sałek, Rola technologii informacyjnych jako narzędzi integracji procesów transportowych w logistycznym łańcuchu dostaw, Informatyka Ekonomiczna, 2 (44), 2017.

10. K. Grondys, R. Lovasova, A. Stelmaszczyk, W. Janik, Importance of Logistics Operators in International Market, Advanced Logistic Systems. Theory and Practice, Vol. 8/2014.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)