Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOGI-D1-PRAW-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 2 sem. LOGISTYKA INŻYNIERSKA
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka
Prowadzący grup: Michał Konopka, Katarzyna Szymczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Barańska
Prowadzący grup: Marzena Barańska, Michał Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Barańska
Prowadzący grup: Marzena Barańska, Katarzyna Szymczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szymczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Szymczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka
Prowadzący grup: Aleksandra Belof, Michał Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

C1. Prezentacja podstaw wiedzy o systemie prawnym.

C2. Umiejętność zastosowania podstawowej wiedzy prawniczej w praktyce.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy logicznego myślenia.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. B. Gnela (red. nauk.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

2. A. Pikulska-Radomska (red. nauk.), Studia prawno-ekonomiczne, Łodzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2015.

3. T. Kocowski, B. Ćwierz - Matysiak, K. Marek (red. nauk.), Prawo dla ekonomistów: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.

4. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red. nauk.), Wybrane problemy nauki i nauczania prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

5. M. M. Lipska, Wybrane zagadnienia prawa polskiego, Oficyna Prawa Polskiego Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. T. Włudyka (red. nauk.), Podstawy prawa, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo - Dydaktyczne AGH im. Stanisława Staszica, Kraków 2003.

2. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne: część ogólna, Wydawnictwo C. H. Beck,Warszawa 2013.

3. W. Borysiak, Prawo cywilne: orzecznictwo, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011.

4. M. Hałgas, P. Kostański, Prawo cywilne - część ogólna: pytania, kazusy, tablice, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006.

5. Z. Radwański, Prawo cywilne: część ogólna, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007.

6. S. Cichoń, Uwarunkowania społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu w administracji publicznej, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 6, 2017 (strony internetowe czasopisma).

7. Seweryn Cichoń, Zarządzanie uczelnią w kontekście społecznej odpowiedzialności jednym z elementów konkurencyjności, w: Wiedza - Kapitał ludzki - Gospodarka, red. nauk. S. Brzeziński, J. Gajda, A. Rzepka, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016, s. 9-16.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka
Prowadzący grup: Michał Konopka, Monika Osyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Prezentacja podstaw wiedzy o systemie prawnym.

C2. Umiejętność zastosowania podstawowej wiedzy prawniczej w praktyce.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy logicznego myślenia.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1. B. Gnela (red. nauk.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

2. A. Pikulska-Radomska (red. nauk.), Studia prawno-ekonomiczne, Łodzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2015.

3. T. Kocowski, B. Ćwierz - Matysiak, K. Marek (red. nauk.), Prawo dla ekonomistów:

podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.

4. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red. nauk.), Wybrane problemy nauki i

nauczania prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

5. M. M. Lipska, Wybrane zagadnienia prawa polskiego, Oficyna Prawa Polskiego

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. T. Włudyka (red. nauk.), Podstawy prawa, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo -

Dydaktyczne AGH im. Stanisława Staszica, Kraków 2003.

2. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne: część ogólna, Wydawnictwo C. H. Beck,

Warszawa 2013.

3. W. Borysiak, Prawo cywilne: orzecznictwo, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011.

4. M. Hałgas, P. Kostański, Prawo cywilne - część ogólna: pytania, kazusy, tablice,

Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006.

5. Z. Radwański, Prawo cywilne: część ogólna, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007.

6. S. Cichoń, Uwarunkowania społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu w administracji publicznej, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 6, 2017 (strony internetowe czasopisma).

7. Seweryn Cichoń, Zarządzanie uczelnią w kontekście społecznej odpowiedzialności jednym z elementów konkurencyjności, w: Wiedza - Kapitał ludzki - Gospodarka, red. nauk. S. Brzeziński, J. Gajda, A. Rzepka, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016, s. 9-16.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka
Prowadzący grup: Michał Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Prezentacja podstaw wiedzy o systemie prawnym.

C2. Umiejętność zastosowania podstawowej wiedzy prawniczej w praktyce.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy logicznego myślenia.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1. B. Gnela (red. nauk.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

2. A. Pikulska-Radomska (red. nauk.), Studia prawno-ekonomiczne, Łodzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2015.

3. T. Kocowski, B. Ćwierz - Matysiak, K. Marek (red. nauk.), Prawo dla ekonomistów:

podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.

4. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red. nauk.), Wybrane problemy nauki i

nauczania prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

5. M. M. Lipska, Wybrane zagadnienia prawa polskiego, Oficyna Prawa Polskiego

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. T. Włudyka (red. nauk.), Podstawy prawa, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo -

Dydaktyczne AGH im. Stanisława Staszica, Kraków 2003.

2. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne: część ogólna, Wydawnictwo C. H. Beck,

Warszawa 2013.

3. W. Borysiak, Prawo cywilne: orzecznictwo, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011.

4. M. Hałgas, P. Kostański, Prawo cywilne - część ogólna: pytania, kazusy, tablice,

Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006.

5. Z. Radwański, Prawo cywilne: część ogólna, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007.

6. S. Cichoń, Uwarunkowania społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu w administracji publicznej, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie nr 6, 2017 (strony internetowe czasopisma).

7. Seweryn Cichoń, Zarządzanie uczelnią w kontekście społecznej odpowiedzialności jednym z elementów konkurencyjności, w: Wiedza - Kapitał ludzki - Gospodarka, red. nauk. S. Brzeziński, J. Gajda, A. Rzepka, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016, s. 9-16.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka
Prowadzący grup: Michał Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Prezentacja podstaw wiedzy o systemie prawnym.

C2. Umiejętność zastosowania podstawowej wiedzy prawniczej w praktyce.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy logicznego myślenia.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk S., Prawo cywilne. Zarys wykładu. PWN.2017.

2. Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe. C.H.Beck. 2016.

3. Weiss I., Szumański A., Pyzioł W. Prawo spółek. Wyd. Branta. 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Konopka M., Mobbing jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej nr 37/2020 r.

2. Konopka M., Logistyczne i prawne aspekty świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w świetle bezwzględnego charakteru prawa własności, Gospodarka Materiałowa &Logistyka nr 9/2016 r.

3. Konopka M., Carpooling – uwarunkowania prawne i perspektywy rozwoju, Technika Transportu Szynowego nr 12/2015 r.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Prezentacja podstaw wiedzy o systemie prawnym.

C2. Umiejętność zastosowania podstawowej wiedzy prawniczej w praktyce.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy logicznego myślenia.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk S., Prawo cywilne. Zarys wykładu. PWN.2017.

2. Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe. C.H.Beck. 2016.

3. Weiss I., Szumański A., Pyzioł W. Prawo spółek. Wyd. Branta. 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Konopka M., Mobbing jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej nr 37/2020 r.

2. Konopka M., Logistyczne i prawne aspekty świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w świetle bezwzględnego charakteru prawa własności, Gospodarka Materiałowa &Logistyka nr 9/2016 r.

3. Konopka M., Carpooling – uwarunkowania prawne i perspektywy rozwoju, Technika Transportu Szynowego nr 12/2015 r.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)