Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami logistycznymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOGI-D1-ZPL-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami logistycznymi
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 6 sem LOGISTYKA INŻYNIERSKA ZiIT
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nicoletta Baskiewicz
Prowadzący grup: Nicoletta Baskiewicz, Maciej Sobociński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nicoletta Baskiewicz
Prowadzący grup: Nicoletta Baskiewicz, Katarzyna Grondys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Puto
Prowadzący grup: Agnieszka Puto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Puto
Prowadzący grup: Agnieszka Puto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu metod zarządzania projektami realizowanymi we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, zwłaszcza logistycznych

C2. Zapoznanie studentów z technikami przygotowywania i prowadzenia projektów logistycznych, budowania zespołu projektowego, tworzenia harmonogramów i planów projektu oraz zagadnieniami dotyczącymi kierowania ludźmi w ramach zarządzania projektami.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z zakresu podstaw zarządzania organizacją

2. Wiedza z zakresu ekonomii

3. Wiedza z zakresu zarządzania personelem

4. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie

5. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań

6. Umiejętność sporządzenia sprawozdania z przebiegu realizacji ćwiczeń oraz dokumentacji projektu

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Pisz I., Łapuńka I., Zarządzanie projektami w logistyce, Wydaw. Difin, Warszawa 2015.

2. Wojtynek L., Budzik R., Analiza ryzyka w projektowaniu i doskonaleniu procesów logistycznych, Logistyka nr 6, 2015.

3. Skowron-Grabowska B., Zarządzanie projektem logistycznym zgodnie ze standardami Project Management Institute (PMI), Wyzwania przedsiębiorczości. T.1 (red.) KOŚCIELNIAK Helena, Sekcja wydawnictw WZPCZ., Częstochowa 2014.

4. Pabian A., Kulturowe uwarunkowania planowania i organizowania projektu logistycznego przez jednostki kultury na rynkach zagranicznych, Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (red.) REFORMAT Beata, KWIECIEŃ Anna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017.

5. Puto A., Determinanty funkcjonowania i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.

6. John J. Coyle, Edward J. Bardi C. John Langley Jr., Zarzadzanie Logistyczne, PWE, Warszawa 2010

7. P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010.

8. Kasperek M, Metoda agile w zarządzaniu projektem logistycznym, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.

9. Procesy i projekty logistyczne, pod red. St. Nowosielskiego, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Puto
Prowadzący grup: Agnieszka Puto, Maciej Sobociński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu metod zarządzania projektami realizowanymi we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, zwłaszcza logistycznych

C2. Zapoznanie studentów z technikami przygotowywania i prowadzenia projektów logistycznych, budowania zespołu projektowego, tworzenia harmonogramów i planów projektu oraz zagadnieniami dotyczącymi kierowania ludźmi w ramach zarządzania projektami.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z zakresu podstaw zarządzania organizacją

2. Wiedza z zakresu ekonomii

3. Wiedza z zakresu zarządzania personelem

4. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie

5. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań

6. Umiejętność sporządzenia sprawozdania z przebiegu realizacji ćwiczeń oraz dokumentacji projektu

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Pisz I., Łapuńka I., Zarządzanie projektami w logistyce, Wydaw. Difin, Warszawa 2015.

2. Wojtynek L., Budzik R., Analiza ryzyka w projektowaniu i doskonaleniu procesów logistycznych, Logistyka nr 6, 2015.

3. Skowron-Grabowska B., Zarządzanie projektem logistycznym zgodnie ze standardami Project Management Institute (PMI), Wyzwania przedsiębiorczości. T.1 (red.) KOŚCIELNIAK Helena, Sekcja wydawnictw WZPCZ., Częstochowa 2014.

4. Pabian A., Kulturowe uwarunkowania planowania i organizowania projektu logistycznego przez jednostki kultury na rynkach zagranicznych, Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (red.) REFORMAT Beata, KWIECIEŃ Anna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017.

5. Puto A., Determinanty funkcjonowania i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.

6. John J. Coyle, Edward J. Bardi C. John Langley Jr., Zarzadzanie Logistyczne, PWE, Warszawa 2010

7. P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010.

8. Kasperek M, Metoda agile w zarządzaniu projektem logistycznym, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.

9. Procesy i projekty logistyczne, pod red. St. Nowosielskiego, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nicoletta Baskiewicz
Prowadzący grup: Nicoletta Baskiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu metod zarządzania projektami realizowanymi we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, zwłaszcza logistycznych

C2. Zapoznanie studentów z technikami przygotowywania i prowadzenia projektów logistycznych, budowania zespołu projektowego, tworzenia harmonogramów i planów projektu oraz zagadnieniami dotyczącymi kierowania ludźmi w ramach zarządzania projektami.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z zakresu podstaw zarządzania organizacją

2. Wiedza z zakresu ekonomii

3. Wiedza z zakresu zarządzania personelem

4. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie

5. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań

6. Umiejętność sporządzenia sprawozdania z przebiegu realizacji ćwiczeń oraz dokumentacji projektu

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

1. Pisz I., Łapuńka I., Zarządzanie projektami w logistyce, Wydaw. Difin, Warszawa 2015.

2. Wojtynek L., Budzik R., Analiza ryzyka w projektowaniu i doskonaleniu procesów logistycznych, Logistyka nr 6, 2015.

3. Skowron-Grabowska B., Zarządzanie projektem logistycznym zgodnie ze standardami Project Management Institute (PMI), Wyzwania przedsiębiorczości. T.1 (red.) KOŚCIELNIAK Helena, Sekcja wydawnictw WZPCZ., Częstochowa 2014.

4. Procesy i projekty logistyczne, pod red. St. Nowosielskiego, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.

5. Kasperek M, Metoda agile w zarządzaniu projektem logistycznym, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.

Literatura uzupełniająca

1. P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa

2. Pabian A., Kulturowe uwarunkowania planowania i organizowania projektu logistycznego przez jednostki kultury na rynkach zagranicznych, Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (red.) REFORMAT Beata, KWIECIEŃ Anna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017.

3. Baskiewicz N., Kempa E., Logistics Systems of Food Bussines Operating in Rual Areas, [w:] transformation Management of Economic art. Rual Areas (red, Brzozowska A, Kalinichenko A., Poltava State Agrarian Academy, 2015.

4. Baskiewicz N., The Use of MS Project as a Tool to Help Clarify the Scope of the Project as an Image of the Project’s Objective Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018.

5. Baskiewicz N., Łęgowik – Małolepsza M., The Use of MS Project in Planning the Project Implementation Time, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018

6. John J. Coyle, Edward J. Bardi C. John Langley Jr., Zarzadzanie Logistyczne, PWE, Warszawa 2010

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nicoletta Baskiewicz
Prowadzący grup: Nicoletta Baskiewicz, Marta Daroń, Katarzyna Kukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu metod zarządzania projektami realizowanymi we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, zwłaszcza logistycznych

C2. Zapoznanie studentów z technikami przygotowywania i prowadzenia projektów logistycznych, budowania zespołu projektowego, tworzenia harmonogramów i planów projektu oraz zagadnieniami dotyczącymi kierowania ludźmi w ramach zarządzania projektami.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z zakresu podstaw zarządzania organizacją

2. Wiedza z zakresu ekonomii

3. Wiedza z zakresu zarządzania personelem

4. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie

5. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań

6. Umiejętność sporządzenia sprawozdania z przebiegu realizacji ćwiczeń oraz dokumentacji projektu

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

1. Pisz I., Łapuńka I., Zarządzanie projektami w logistyce, Wydaw. Difin, Warszawa 2015.

2. Wojtynek L., Budzik R., Analiza ryzyka w projektowaniu i doskonaleniu procesów logistycznych, Logistyka nr 6, 2015.

3. Skowron-Grabowska B., Zarządzanie projektem logistycznym zgodnie ze standardami Project Management Institute (PMI), Wyzwania przedsiębiorczości. T.1 (red.) KOŚCIELNIAK Helena, Sekcja wydawnictw WZPCZ., Częstochowa 2014.

4. Procesy i projekty logistyczne, pod red. St. Nowosielskiego, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.

5. Kasperek M, Metoda agile w zarządzaniu projektem logistycznym, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.

Literatura uzupełniająca

1. P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa

2. Pabian A., Kulturowe uwarunkowania planowania i organizowania projektu logistycznego przez jednostki kultury na rynkach zagranicznych, Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (red.) REFORMAT Beata, KWIECIEŃ Anna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017.

3. Baskiewicz N., Kempa E., Logistics Systems of Food Bussines Operating in Rual Areas, [w:] transformation Management of Economic art. Rual Areas (red, Brzozowska A, Kalinichenko A., Poltava State Agrarian Academy, 2015.

4. Baskiewicz N., The Use of MS Project as a Tool to Help Clarify the Scope of the Project as an Image of the Project’s Objective Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018.

5. Baskiewicz N., Łęgowik – Małolepsza M., The Use of MS Project in Planning the Project Implementation Time, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018

6. John J. Coyle, Edward J. Bardi C. John Langley Jr., Zarzadzanie Logistyczne, PWE, Warszawa 2010

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nicoletta Baskiewicz
Prowadzący grup: Nicoletta Baskiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu metod zarządzania projektami realizowanymi we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, zwłaszcza logistycznych

C2. Zapoznanie studentów z technikami przygotowywania i prowadzenia projektów logistycznych, budowania zespołu projektowego, tworzenia harmonogramów i planów projektu oraz zagadnieniami dotyczącymi kierowania ludźmi w ramach zarządzania projektami.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z zakresu podstaw zarządzania organizacją

2. Wiedza z zakresu ekonomii

3. Wiedza z zakresu zarządzania personelem

4. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie

5. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań

6. Umiejętność sporządzenia sprawozdania z przebiegu realizacji ćwiczeń oraz dokumentacji projektu

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

1. Pisz I., Łapuńka I., Zarządzanie projektami w logistyce, Wydaw. Difin, Warszawa 2015.

2. Wojtynek L., Budzik R., Analiza ryzyka w projektowaniu i doskonaleniu procesów logistycznych, Logistyka nr 6, 2015.

3. Skowron-Grabowska B., Zarządzanie projektem logistycznym zgodnie ze standardami Project Management Institute (PMI), Wyzwania przedsiębiorczości. T.1 (red.) KOŚCIELNIAK Helena, Sekcja wydawnictw WZPCZ., Częstochowa 2014.

4. Procesy i projekty logistyczne, pod red. St. Nowosielskiego, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.

5. Kasperek M, Metoda agile w zarządzaniu projektem logistycznym, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.

Literatura uzupełniająca

1. P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa

2. Pabian A., Kulturowe uwarunkowania planowania i organizowania projektu logistycznego przez jednostki kultury na rynkach zagranicznych, Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (red.) REFORMAT Beata, KWIECIEŃ Anna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017.

3. Baskiewicz N., Kempa E., Logistics Systems of Food Bussines Operating in Rual Areas, [w:] transformation Management of Economic art. Rual Areas (red, Brzozowska A, Kalinichenko A., Poltava State Agrarian Academy, 2015.

4. Baskiewicz N., The Use of MS Project as a Tool to Help Clarify the Scope of the Project as an Image of the Project’s Objective Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018.

5. Baskiewicz N., Łęgowik – Małolepsza M., The Use of MS Project in Planning the Project Implementation Time, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018

6. John J. Coyle, Edward J. Bardi C. John Langley Jr., Zarzadzanie Logistyczne, PWE, Warszawa 2010

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu metod zarządzania projektami realizowanymi we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, zwłaszcza logistycznych

C2. Zapoznanie studentów z technikami przygotowywania i prowadzenia projektów logistycznych, budowania zespołu projektowego, tworzenia harmonogramów i planów projektu oraz zagadnieniami dotyczącymi kierowania ludźmi w ramach zarządzania projektami.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z zakresu podstaw zarządzania organizacją

2. Wiedza z zakresu ekonomii

3. Wiedza z zakresu zarządzania personelem

4. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie

5. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań

6. Umiejętność sporządzenia sprawozdania z przebiegu realizacji ćwiczeń oraz dokumentacji projektu

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

1. Pisz I., Łapuńka I., Zarządzanie projektami w logistyce, Wydaw. Difin, Warszawa 2015.

2. Wojtynek L., Budzik R., Analiza ryzyka w projektowaniu i doskonaleniu procesów logistycznych, Logistyka nr 6, 2015.

3. Skowron-Grabowska B., Zarządzanie projektem logistycznym zgodnie ze standardami Project Management Institute (PMI), Wyzwania przedsiębiorczości. T.1 (red.) KOŚCIELNIAK Helena, Sekcja wydawnictw WZPCZ., Częstochowa 2014.

4. Procesy i projekty logistyczne, pod red. St. Nowosielskiego, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.

5. Kasperek M, Metoda agile w zarządzaniu projektem logistycznym, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.

Literatura uzupełniająca

1. P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa

2. Pabian A., Kulturowe uwarunkowania planowania i organizowania projektu logistycznego przez jednostki kultury na rynkach zagranicznych, Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (red.) REFORMAT Beata, KWIECIEŃ Anna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017.

3. Baskiewicz N., Kempa E., Logistics Systems of Food Bussines Operating in Rual Areas, [w:] transformation Management of Economic art. Rual Areas (red, Brzozowska A, Kalinichenko A., Poltava State Agrarian Academy, 2015.

4. Baskiewicz N., The Use of MS Project as a Tool to Help Clarify the Scope of the Project as an Image of the Project’s Objective Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018.

5. Baskiewicz N., Łęgowik – Małolepsza M., The Use of MS Project in Planning the Project Implementation Time, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018

6. John J. Coyle, Edward J. Bardi C. John Langley Jr., Zarzadzanie Logistyczne, PWE, Warszawa 2010

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)