Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOGI-Z1-SDiPPD-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe I
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 6 sem LOGISTYKA INŻYNIERSKA ISL
WZ Przedmioty obowiązkowe 6 sem. Logistyka inżynierska ZiIT
WZ Przedmioty obowiązkowe 6 sem.Logistyka inżynierska ISL
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nicoletta Baskiewicz, Anna Brzozowska
Prowadzący grup: Nicoletta Baskiewicz, Anna Brzozowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brzozowska, Marta Kadłubek
Prowadzący grup: Anna Brzozowska, Marta Kadłubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kadłubek, Ilona Pawełoszek
Prowadzący grup: Marta Kadłubek, Ilona Pawełoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

C1. Określenie zainteresowań naukowych studentów oraz obszaru badawczego przyszłej pracy inżynierskiej

C2. Opracowanie koncepcji pracy inżynierskiej – tematu, struktury i metodologii

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Znajomość obszarów badawczych kierunku Logistyka inżynierska

2.Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

3.Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2017.

2. Wołpiuk W., Jak pisać pracę dyplomową?, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, Warszawa 2007.

Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy licencjackiej

Literatura uzupełniająca:

1. Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kadłubek, Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Marta Kadłubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie zainteresowań naukowych studentów oraz obszaru badawczego przyszłej pracy inżynierskiej

C2. Opracowanie koncepcji pracy inżynierskiej – tematu, struktury i metodologii

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Znajomość obszarów badawczych kierunku Logistyka inżynierska

2.Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

3.Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2017.

2. Wołpiuk W., Jak pisać pracę dyplomową?, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, Warszawa 2007.

Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy licencjackiej

Literatura uzupełniająca:

1.Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kadłubek, Monika Kozerska
Prowadzący grup: Marta Kadłubek, Monika Kozerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie zainteresowań naukowych studentów oraz obszaru badawczego przyszłej pracy inżynierskiej

C2. Opracowanie koncepcji pracy inżynierskiej – tematu, struktury i metodologii

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Znajomość obszarów badawczych kierunku Logistyka inżynierska

2.Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

3.Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2017.

2. Wołpiuk W., Jak pisać pracę dyplomową?, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, Warszawa 2007.

Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy licencjackiej

Literatura uzupełniająca:

1.Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Bajdor, Monika Ciszewska
Prowadzący grup: Paula Bajdor, Monika Ciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie zainteresowań naukowych studentów oraz obszaru badawczego przyszłej pracy inżynierskiej

C2. Opracowanie koncepcji pracy inżynierskiej – tematu, struktury i metodologii

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badań naukowych.

2.Student posiada wiedzę z zakresu logistyki inżynierskiej w dziedzinie nauk o zarządzaniu.

3.Student posiada umiejętność analizowania procesów gospodarczych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2017.

2. Bendkowski J., Dohn K., Logistyka: pisanie pracy dyplomowej, kwalifikacyjnej: zasady pisania, studia przypadku, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015.

3. Wołpiuk W., Jak pisać pracę dyplomową?, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, Warszawa 2007.

4. Turek M., Jonek-Kowalska I., Zasady tworzenia prac promocyjnych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.

5. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, PWN, Warszawa 2001.

Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy inżynierskiej.

Literatura uzupełniająca:

1. Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

2. Gambarelli G., Łucki Z., Praca dyplomowa: zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie, Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2011.

3. Wójcik K., Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych licencjackich, magisterskich, doktorskich, SGH Warszawa 2000.

Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy inżynierskiej.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brzozowska
Prowadzący grup: Anna Brzozowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie zainteresowań naukowych studentów oraz obszaru badawczego przyszłej pracy inżynierskiej

C2. Opracowanie koncepcji pracy inżynierskiej – tematu, struktury i metodologii

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badań naukowych.

2.Student posiada wiedzę z zakresu logistyki inżynierskiej w dziedzinie nauk o zarządzaniu.

3.Student posiada umiejętność analizowania procesów gospodarczych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2017.

2. Bendkowski J., Dohn K., Logistyka: pisanie pracy dyplomowej, kwalifikacyjnej: zasady pisania, studia przypadku, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015.

3. Wołpiuk W., Jak pisać pracę dyplomową?, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, Warszawa 2007.

4. Turek M., Jonek-Kowalska I., Zasady tworzenia prac promocyjnych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.

5. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, PWN, Warszawa 2001.

Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy inżynierskiej.

Literatura uzupełniająca:

1. Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

2. Gambarelli G., Łucki Z., Praca dyplomowa: zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie, Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2011.

3. Wójcik K., Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych licencjackich, magisterskich, doktorskich, SGH Warszawa 2000.

Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy inżynierskiej.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brzozowska
Prowadzący grup: Anna Brzozowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie zainteresowań naukowych studentów oraz obszaru badawczego przyszłej pracy inżynierskiej

C2. Opracowanie koncepcji pracy inżynierskiej – tematu, struktury i metodologii

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badań naukowych.

2.Student posiada wiedzę z zakresu logistyki inżynierskiej w dziedzinie nauk o zarządzaniu.

3.Student posiada umiejętność analizowania procesów gospodarczych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2017.

2. Bendkowski J., Dohn K., Logistyka: pisanie pracy dyplomowej, kwalifikacyjnej: zasady pisania, studia przypadku, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015.

3. Wołpiuk W., Jak pisać pracę dyplomową?, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, Warszawa 2007.

4. Turek M., Jonek-Kowalska I., Zasady tworzenia prac promocyjnych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.

5. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, PWN, Warszawa 2001.

Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy inżynierskiej.

Literatura uzupełniająca:

1. Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

2. Gambarelli G., Łucki Z., Praca dyplomowa: zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie, Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2011.

3. Wójcik K., Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych licencjackich, magisterskich, doktorskich, SGH Warszawa 2000.

Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy inżynierskiej.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie zainteresowań naukowych studentów oraz obszaru badawczego przyszłej pracy inżynierskiej

C2. Opracowanie koncepcji pracy inżynierskiej – tematu, struktury i metodologii

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badań naukowych.

2.Student posiada wiedzę z zakresu logistyki inżynierskiej w dziedzinie nauk o zarządzaniu.

3.Student posiada umiejętność analizowania procesów gospodarczych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2017.

2. Bendkowski J., Dohn K., Logistyka: pisanie pracy dyplomowej, kwalifikacyjnej: zasady pisania, studia przypadku, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015.

3. Wołpiuk W., Jak pisać pracę dyplomową?, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, Warszawa 2007.

4. Turek M., Jonek-Kowalska I., Zasady tworzenia prac promocyjnych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.

5. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, PWN, Warszawa 2001.

Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy inżynierskiej.

Literatura uzupełniająca:

1. Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

2. Gambarelli G., Łucki Z., Praca dyplomowa: zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie, Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2011.

3. Wójcik K., Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych licencjackich, magisterskich, doktorskich, SGH Warszawa 2000.

Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy inżynierskiej.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)