Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Entrepreneurship

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-MAN-D2-E-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Entrepreneurship
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe MANAGEMENT stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pachura
Prowadzący grup: Piotr Pachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pachura
Prowadzący grup: Piotr Pachura, Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pachura
Prowadzący grup: Piotr Pachura, Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pachura, Katarzyna Rozpondek
Prowadzący grup: Piotr Pachura, Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pachura
Prowadzący grup: Piotr Pachura, Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pachura
Prowadzący grup: Piotr Pachura, Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

1. COURSE OBJECTIVE

O1. The aim of the course is to equip students with the practical skills of planning, evaluation and

controlling of own business.

O2. The aim of the course is to acquire skills of entrepreneurs (registration procedures of economic

activity), to raise funds for private business, and to resolve problems of the modern enterprise.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

2.INITIAL REQUIREMENT FOR THE KNOWLEDGE, ABILITIES AND OTHER

COMPETENCES

1. Student knows the basic concepts of management science.

2. Student knows the techniques of creative problem solving.

3. Student is able to solve the task related to case study.

4. Student has the skills in presentation and participate in substantive discussions.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature

1. Chosen by students articles from different journals for example Polish Journal of Management Studies, Czestochowa, 2018.

2. Pachura P., Nitkiewicz T., Maltovicova K., Maltovic R., Identyfication of Intellectual Capital Performance Using Data Envelopment Analysis, Spronger, Cham, 2018

3. Pachura P., Hajek P., Prochazka O., Fuzzy Cognitive Maps Based on Text Analysis for Supporting Strategic Planning, IEEE, New York, 2017.

4. Cardenas B., Topics in Entrepreneurship, Nova Science Publishers, New York, 2013.

5. Gudkova S., Exploring Entrepreneurship: Inspirations from the Field, Kozminski University, Warszawa, 2015.

Supplementary literature

1. Sasin R., Entrepreneurship Training, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2015.

2. Borowiecki R., Jaki A., Enterprises in the Face of 21st Century Challenges: Development, Management, Entrepreneurship, University of Economics, Kraków, 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rozpondek
Prowadzący grup: Piotr Pachura, Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

1. COURSE OBJECTIVE

O1. The aim of the course is to equip students with the practical skills of planning, evaluation and

controlling of own business.

O2. The aim of the course is to acquire skills of entrepreneurs (registration procedures of economic

activity), to raise funds for private business, and to resolve problems of the modern enterprise.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

2.INITIAL REQUIREMENT FOR THE KNOWLEDGE, ABILITIES AND OTHER

COMPETENCES

1. Student knows the basic concepts of management science.

2. Student knows the techniques of creative problem solving.

3. Student is able to solve the task related to case study.

4. Student has the skills in presentation and participate in substantive discussions.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature

1. Chosen by students articles from different journals for example Polish Journal of Management Studies, Czestochowa, 2018.

2. Pachura P., Nitkiewicz T., Maltovicova K., Maltovic R., Identyfication of Intellectual Capital Performance Using Data Envelopment Analysis, Spronger, Cham, 2018

3. Pachura P., Hajek P., Prochazka O., Fuzzy Cognitive Maps Based on Text Analysis for Supporting Strategic Planning, IEEE, New York, 2017.

4. Cardenas B., Topics in Entrepreneurship, Nova Science Publishers, New York, 2013.

5. Gudkova S., Exploring Entrepreneurship: Inspirations from the Field, Kozminski University, Warszawa, 2015.

Supplementary literature

1. Sasin R., Entrepreneurship Training, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2015.

2. Borowiecki R., Jaki A., Enterprises in the Face of 21st Century Challenges: Development, Management, Entrepreneurship, University of Economics, Kraków, 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pachura
Prowadzący grup: Tomasz Nitkiewicz, Piotr Pachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE OBJECTIVE

O1. The aim of the course is to equip students with the practical skills of planning, evaluation and

controlling of own business.

O2. The aim of the course is to acquire skills of entrepreneurs (registration procedures of economic

activity), to raise funds for private business, and to resolve problems of the modern enterprise.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

INITIAL REQUIREMENT FOR THE KNOWLEDGE, ABILITIES AND OTHER

COMPETENCES

1. Student knows the basic concepts of management science.

2. Student knows the techniques of creative problem solving.

3. Student is able to solve the task related to case study.

4. Student has the skills in presentation and participate in substantive discussions.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature

1. Chosen by students articles from different journals for example Polish Journal of Management Studies, Czestochowa, 2018.

2. Pachura P., Nitkiewicz T., Maltovicova K., Maltovic R., Identyfication of Intellectual Capital Performance Using Data Envelopment Analysis, Spronger, Cham, 2018

3. Pachura P., Hajek P., Prochazka O., Fuzzy Cognitive Maps Based on Text Analysis for Supporting Strategic Planning, IEEE, New York, 2017.

4. Cardenas B., Topics in Entrepreneurship, Nova Science Publishers, New York, 2013.

5. Gudkova S., Exploring Entrepreneurship: Inspirations from the Field, Kozminski University, Warszawa, 2015.

Supplementary literature

1. Sasin R., Entrepreneurship Training, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2015.

2. Borowiecki R., Jaki A., Enterprises in the Face of 21st Century Challenges: Development, Management, Entrepreneurship, University of Economics, Kraków, 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rozpondek
Prowadzący grup: Katarzyna Rozpondek, Maciej Sobociński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

COURSE OBJECTIVE

O1. The aim of the course is to equip students with the practical skills of planning, evaluation and

controlling of own business.

O2. The aim of the course is to acquire skills of entrepreneurs (registration procedures of economic

activity), to raise funds for private business, and to resolve problems of the modern enterprise.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

INITIAL REQUIREMENT FOR THE KNOWLEDGE, ABILITIES AND OTHER

COMPETENCES

1. Student knows the basic concepts of management science.

2. Student knows the techniques of creative problem solving.

3. Student is able to solve the task related to case study.

4. Student has the skills in presentation and participate in substantive discussions.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature

1. Chosen by students articles from different journals for example Polish Journal of Management Studies, Czestochowa, 2018.

2. Pachura P., Nitkiewicz T., Maltovicova K., Maltovic R., Identyfication of Intellectual Capital Performance Using Data Envelopment Analysis, Spronger, Cham, 2018

3. Pachura P., Hajek P., Prochazka O., Fuzzy Cognitive Maps Based on Text Analysis for Supporting Strategic Planning, IEEE, New York, 2017.

4. Cardenas B., Topics in Entrepreneurship, Nova Science Publishers, New York, 2013.

5. Gudkova S., Exploring Entrepreneurship: Inspirations from the Field, Kozminski University, Warszawa, 2015.

Supplementary literature

1. Sasin R., Entrepreneurship Training, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2015.

2. Borowiecki R., Jaki A., Enterprises in the Face of 21st Century Challenges: Development, Management, Entrepreneurship, University of Economics, Kraków, 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)